• Aktuality

     • Naša Naj škola
      • Naša Naj škola

      •      Školy môžu mať rôzne naj-: najkrajšia, najväčšia, najmodernejšia, najznámejšia. Mnohými z týchto prívlastkov sa naša škola ZŠ Jana Amosa Komenského môže hrdiť, preto sme sa rozhodli zapojiť do súťaže RTVS Naj škola. V nej máme príležitosť ukázať, že sme naozaj tou najlepšou školou v širokom okolí, pretože sme zároveň i jedinou školou z nášho okresu, ktorá sa do súťaže prebojovala. 
            Žiaci našej školy budú svojimi vedomosťami a zručnosťami v jednotlivých kolách súťaže dokazovať, že učiť sa je skvelá vec, že vedomosti nie sú len holé fakty, ale že poznávať svet treba s nadšením i troškou humoru. Spolu s tým bude v súťaži možnosť predstaviť náš región, jeho zvláštnosti, nárečie, kuchyňu i významné osobnosti. Jednotlivé kolá súťaže bude vysielať televízia a žiaci si okrem zážitkov môžu odniesť i finančnú výhru.
            Nemalým dobrodružstvom bolo už dnes samotné natáčanie v priestoroch školy. Nie je predsa úplne bežné, že na chodbe stretnete kameramana, osvetľovača, režiséra i moderátora známej relácie. Zvlášť moderátor bol tým, kto si získal pozornosť našich žiakov. Nebol ním nikto iný ako najznámejší slovenský youtuber Explo. Takže dobrá nálada, veľa úsmevov, nadšenie a tvorivý ruch  naplnili priestory našej školy. Decká si natáčanie užili, bravúrne zvládli i prvé rozhovory a predstavenie školy a veríme, že vo finálnej verzii, ktorá bude v televízii odvysielaná, to bude i vidieť. Podľa plánu by v máji mali prebehnúť jednotlivé súťažné kolá a v septembri by mal byť známy víťaz celej súťaže.
            Naše súťažné družstvo sa už teraz poctivo pripravuje, intenzívne študuje a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby školu reprezentovalo čo najlepšie. Budeme im držať palce!                                             PaedDr. D. Braunová

                                  
        

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      •      Okresné kolo Pytagoriády žiakov tretích a štvrtých ročníkov sa konalo  dňa 29.3. 2022. Žiaci si vyskúšali svoje znalosti z matematiky. Pri riešení matematických úloh bolo dôležité aj správne čítanie s porozumením. Z 12-tich  žiakov, ktorí postúpili do okresného kola bolo úspešných 6 žiakov: Miroslav Banáš 3.B, Nicolas Sabo 3.B, Šimon Štefák 3.B,

       Matej Kadlec 4.A, Matej Široký 4.A,  Sabina Marie Helen Birošová 4.C.

       Všetkým gratulujeme k úspechu.               Mgr. Ľ. Holičková

     • Projektový šprint
      • Projektový šprint

      • Naša škola je jednou z troch slovenských škôl, ktoré dostali možnosť zapojiť sa a pracovať  v projekte „Projektový šprint“ realizovanom pod záštitou Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva, v spolupráci so Svetovou bankou.

       Pod vedením odborníkov získajú vybrané školy podporu pri digitalizácii výučby. Našou úlohou je počas tzv. 100-dňových akcelerátorov, otestovať vlastné nápady na zmysluplné využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní.

       Ide o osvedčenú metódu, ktorej podstatou je rýchle testovanie rôznych riešení s cieľom vybrať tie najvhodnejšie na dosiahnutie požadovaných zlepšení alebo výsledkov. Cieľom projektu je dať školám ďalší impulz k digitálnej transformácii, ktorú rozhýbala pandémia a využiť ju efektívne na zlepšovanie študijných výsledkov žiakov, či znižovanie rozdielov medzi nimi. Pomocou  projektu by sa nám malo podariť zvýšiť digitálne zručností žiakov aj učiteľov. Tešíme sa na novú výzvu a dúfame, že sa nám podarí naplniť naše očakávania.

                                                                                                                         Mgr. S.Kubíčková, koordinátorka projektu

     • Slávnostné oceňovanie pedagógov
      • Slávnostné oceňovanie pedagógov

      • Na Mestskom úrade v Seredi zorganizovali dňa 30. marca slávnostné oceňovanie pedagógov a pedagogických zamestnancov. Podujatie sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov.

       Úvodného slova sa ujal primátor Martin Tomčányi, ktorý v príhovore na adresu pedagógov mimo iného povedal: „Ste tí, ktorí vychovávate ďalšie generácie, robíte ľudí lepšími a múdrejšími. Za to sa Vám chcem za seba aj za naše mesto veľmi pekne poďakovať a popriať všetkým oceneným len to najlepšie. Zároveň všetkým pedagógom prajem veľa zdravia, šťastia a trpezlivosti do ďalších dní, mesiacov a rokov, ktoré strávite pri výchove ďalších generácií.“

       Za našu školu boli ocenení: 

       V kategórii PEDAGÓG I. STUPŇA boli ocenení:

       Mgr. Dagmar Kuričová

       V kategórii PEDAGÓG II. STUPŇA boli ocenení:

       Mgr. Silvia Kubíčková

       V kategórii ODBORNÝ ZAMESTNANEC bola ocenená:

        Mgr. Silvia Vincze

       V kategórii PEDAGÓG VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT boli ocenení:

       Mgr. Marcela Beličková

       V kategórii VEDÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC boli ocenení:

       PaedDr. Paulína Krivosudská

       V kategórii OCENENIE ZA MIMORIADNY PRÍNOS A CELOŽIVOTNÚ ANGAŽOVANOSŤ boli ocenení:

       Mgr. Eva Horáčková

       V kategórii PEDAGÓG, KTORÝ MA NAJVIAC INŠPIROVAL K ROZVOJU boli ocenení:

       Mgr. Ľuboš Kostolányi

        

       Viac: https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2022-03-30-slavnostne-ocenovanie-pedagogov

     • Šaliansky Maťko 2022
      • Šaliansky Maťko 2022

      • Dňa 28. marca 2022 sa uskutočnilo v Dome Matice slovenskej v Galante okresné kolo v umeleckom prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu reprezentovali Michaela Markechová z 2.C, ktorá sa umiestnila na peknom 3.mieste. Srdečne blahoželáme. Kvalitný výkon predviedol aj Andrej Lacek z 5.C. Obaja získali cenné skúsenosti z prednesu a budú ich môcť uplatniť i v ďalších súťažiach podobného zamerania. Miške i Andrejovi za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme im, aby sa ich recitačné schopnosti i naďalej rozvíjali.

       Mgr. Hana Čížová

     • Turistický krúžok
      • Turistický krúžok

      • Na rieke Váh medzi mestami Sereď a Šaľa bola v roku 1985 vybudovaná vodná nádrž Kráľová, ktorú prezývame Kaskády. Ako súčasť tzv. vážskej kaskády má táto nádrž slúžiť najmä ako ochrana pred povodňami, a tiež na výrobu elektrickej energie.  Túto sobotu sme spolu s nadšencami turistického krúžku na jej brehoch pozorovali aj mnoho vzácnych druhov vodného vtáctva, učili sa hádzať „žabky“ a spomenuli sme si tiež, že táto zásobáreň vody pre závlahy sa taktiež využíva aj na lov rýb a niektoré vodné športy. Bicyklami sme prešli vyše 30 kilometrov a domov sa vrátili spokojní, opálení a plní nových zážitkov.             Darina Belianska

     • Hlasovali ste za víťazný návrh?
      • Hlasovali ste za víťazný návrh?

      • Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zskomsered/

       Objednávanie je už spustené a bude možné iba do 12. 4. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Eshop bude znovu sprístupnený až o 6 mesiacov. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť kúsok zo školskej kolekcie!

       Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

     • A je to!
      • A je to!

      • V porovnaní s minulosťou deti trávia v škole omnoho viac času. Často prichádzajú do školského klubu skoro ráno a z priestorov školy odchádzajú neskoro popoludní.  Prostredie, v ktorom trávia väčšiu časť dňa pôsobí na ich výkon, prijímanie informácií, rozvoj zručností či ovplyvňuje ich náladu. Preto sa snažíme na ZŠ Jana Amosa Komenského neustále pretvárať, modernizovať a vytvárať podnetné prostredie nielen v interiéri školy, ale aj vo vonkajších priestoroch.  V septembri sme slávnostne  otvorili detské ihrisko pre mladších žiakov, workoutové ihrisko pre starších žiakov a oddychovú zónu, ktorú žiaci využívajú na vzdelávanie i relax.

       V uplynulých dňoch v školskom areáli pribudli exteriérové  fitness stroje určené na rozvoj rovnováhy, koordinácie a posilňovanie všetkých častí tela.  Súčasťou strojov sú QR kódy s jednoduchým návodom na ich využitie. Nové fit ihrisko je osadené v blízkosti workoutového ihriska čo umožňuje intenzívne využívanie oboch ihrísk počas hodín telesnej výchovy.  Fit stroje sa tešia obľube aj u mladších žiakov, ktorí ich využívajú najmä v popoludňajších hodinách v školskom klube. Športový areál sme doplnili veľkou lavičkou z prírodných materiálov.

       Prostredníctvom nového ihriska chceme podporovať rozvoj pohybových aktivít našich žiakov s dopadom na vzťah k športu a k pohybu. Zvýšenú pozornosť  zdravému životnému štýlu na škole venujeme aj prostredníctvom rozšíreného vyučovania telesnej výchovy  (miesto štandardných 2 hodín týždne na 3 hodiny týždenne), ktoré sa snažíme obohatiť o netradičné športy.

       Tešíme sa, že sa nám podarilo projekt fit parku úspešne  ukončiť a už teraz pracujeme na nových výzvach.                                                                                                                                           PaedDr. Paulína Krivosudská

     • „Súdna sieň“ – hodina OBN trocha inak
      • „Súdna sieň“ – hodina OBN trocha inak

      • V naozajstnej súdnej sieni z nás spolužiakov ešte nikto nebol. No my, žiaci 8.C, sme si ju urobili z našej triedy na hodine občianskej náuky 23.3. 2022.

       O tom, aké osoby rozhodujú pri súde a akú majú funkciu sme už vedeli z hodín občianskej náuky. Pri tvorení scenárov nás inšpirovala aj televízna relácia Súdna sieň, a tak sme vedeli, ako má ozajstný súd prebiehať. Na tvorbu scenárov sme mali viac ako dva týždne, a tak sme sa naň svedomito pripravili. Rozdelili sme sa do dvoch skupín a každá riešila iný prípad. V jednom prípade sudcovia riešili vec poškodenia a pokusu o odcudzenie súkromného majetku a fyzického prepadnutia osoby. V druhom prípade súd pojednával vo veci fyzického útoku na verejného činiteľa. Talár pre sudcu a uniformu pre policajta zabezpečili pani učiteľky. Lavice sme uložili tak, ako to má v súdnej sieni vyzerať. Za hlavným stolom sedel sudca s prísediacimi sudcami. Po pravej strane sedel prokurátor, po ľavej obhajca s obžalovaným, na ktorého dohliadal policajt z justičnej stráže. V oboch prípadoch sudcovia obžalovaným určili spravodlivé tresty za činy, ktoré spáchali.

       Táto hodina bola pre nás vďaka pani učiteľke A. Boženíkovej príjemným spestrením vyučovania.                                                                                                     Denis Majko, 8.C

     • Krátke predstavenie pre spolužiakov
      • Krátke predstavenie pre spolužiakov

      • Žiačky 4.B si z vlastnej iniciatívy pripravili krátke divadielko. Pomohla im jedna z mamičiek, ktorá zhotovila bábky a pomohla im s dialógmi. Najskôr predviedli divadielko na hodine čítania vo svojej triede. Žiaci so záujmom sledovali a na záver radostne zatlieskali. Ako triedna učiteľka som ich pochválila a sprostredkovala som im vystúpenie aj v ostatných triedach na 1.stupni.

       Talenty a snahu na našej škole vieme oceniť.         Mgr.Ivana Tušková

     • Mám rád cyklistiku
      • Mám rád cyklistiku

      • V piatok 25.3.2022 sa naši tretiaci a štvrtáci zapojili do projektu „Mám rád cyklistiku“ v spolupráci s Mestskou políciu v Seredi.

       Žiaci sa hravou formou oboznámili s témou cyklistika na 3.stanovištiach.

       1.stanovište: Povinná výbava bicykla, deti menovali jednotlivé časti, hovorili o ich použití a dôležitosti. Jazda zručnosti na kolobežke - slalom, jazda vo vyznačenom kruhu, brzdenie.

       2. stanovište: Dopravné značky - Bingo, podľa indícii nalepovali do okienok značky, vysvetľovali ich význam.

       3. stanovište:  Osemsmerovka, vymaľovávanie daného počtu dopravných prostriedkov, umiestnenie dopravných značiek na správne miesto, bola to súťaž dvoch družstiev v rýchlosti a dôležitá bola dohoda a rozdelenie úloh.

       Úlohou OZ Mám rád cyklistiku je pôsobiť na rôznych úrovniach pri podpore cyklistickej dopravy a cyklistiky všeobecne, čo vytvára priestor na organizáciu rôznych aktivít a podujatí podporujúcich ich rozvoj.

       Ako hlavné činnosti môžeme označiť organizovanie podujatí, vzdelávanie, šírenie cyklistickej osvety, združovanie priaznivcov cyklistiky, podpora cyklistických projektov, propagácia cyklistiky a presadzovanie jej prínosov pre zdravie či životné prostredie v širokej spoločnosti. Jedným z hlavných významov cyklistickej dopravy je práve ochrana životného prostredia a zdravia. Cyklistika dokáže vo veľkej miere nahradiť individuálnu automobilovú dopravu a pomáha tak znižovať emisie v ovzduší. Najmä menšie a rovinaté mestá akým je aj Sereď umožňujú efektívne využívať bicykel pri ceste za prácou, nákupom či oddychom.              

                                                                                         Mgr.Ivana Tušková

     • Zbierka pre nových spolužiakov
      • Zbierka pre nových spolužiakov

      • Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,
       aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine prinútil mnohých ľudí opustiť svoj domov a hľadať bezpečie niekde inde. Tieto rodiny  našli útočište aj v našom meste a z toho dôvodu sme k dnešnému dňu prijali  do našej školy 20 žiakov, ktoré Vaše deti priateľsky prijímajú a sú im nápomocné. Našich žiakov sme sa snažili na ich príchod pripraviť prostredníctvom preventívnych aktivít zameraných na rozvoj empatie, tolerancie a solidarity. 
       Pre nových žiakov sme pripravili adaptačné aktivity zamerané na pocit bezpečia ako aj jazykový kurz, ktorý by im mal napomôcť  čím skôr sa preniesť cez jazykovú bariéru. Bohužiaľ ani jedno nedokázalo prísť s bezodným kufrom, takže aktuálne im chýbajú aj materiálne veci, ktoré potrebujú k vzdelávaniu. Z toho dôvodu sme sa rozhodli usporiadať ZBIERKU VECÍ pre nových spolužiakov, nové spolužiačky. Ak sa k nám chcete pridať, môžete od 29.3.2022 (utorok)  do 1.4.2022 (piatok) na recepciu budovy A alebo budovy B priniesť:

       • Školské pomôcky (napr. zošity, farbičky, papier, výkresy, školské tašky a vrecúška, fľaše na nápoje a pod.),
       • Hračky (napr. puzzle, pexeso)
       • Oblečenie a obuv pre žiakov 1. a 2.stupňa. 

       Prosíme Vás, aby darované veci  boli čisté a neboli výrazne opotrebované, aby tieto rodiny cítili pocit komfortu aj v takýchto chvíľach, keď začínajú odznova a rodina nie je kompletná.
       Z celého srdca ďakujeme.                                                                                   Mgr. Báťová a  zamestnanci školy 

      • ŠKD

      • Tento mesiac sme v ŠKD strávili s knihami o čosi viac času ako inokedy. Je to preto, že marec je označovaný ako mesiac knihy. S deťmi sme navštívili školskú knižnicu, čítali sme  rozprávky, vyrobili originálne záložky, pripravili návrhy na vlastnú knihu a pobavili sme sa pri lúštení tajničky. Veríme, že sme v deťoch  podnietili záujem o čítanie kníh nielen počas jedného mesiaca, ale aspoň na celý rok. Veď nie nadarmo nám v tajničke vyšlo: Kniha - priateľ človeka“ .     Vych. M. Fabová

     • Čo má spoločné LIRE a Poznań?
      • Čo má spoločné LIRE a Poznań?

      • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi spolu s tromi univerzitami s medzinárodnou povesťou zo Slovenska, z Čiech a Poľska, základnými školami z Čiech, z Poľska a vydavateľstvom zo Slovenska spolupracuje na medzinárodnom projekte LIRE (Language Interpretation through REading) od septembra 2020 (viac o projekte https://projectlire.com/ alebo https://www.facebook.com/LIRE-107816627711670). Druhé medzinárodné stretnutie partnerov, ktorého sa zúčastnili Mgr.A.Droppová,  Mgr. J.Fogelová, PaedDr. P.Krivosudská, Mgr. L.Ostrížová, Mgr. Práznovská  sa uskutočnilo od 14.3. do 18.3.2022 v poľskom meste Poznań.  

       Poznań - mesto, ktoré dýcha históriou sa nachádza na západe Poľska, je hlavným mestom Veľkopoľského vojvodstva a taktiež je jedným z najstarších poľských miest. Už od svojho vzniku ťažilo zo svojej strategickej polohy medzi riekami Varta a Cybina a bolo nielen pevnosťou, ale taktiež dôležitým kultúrnym a politickým centrom. Prvý historicky doložený vodca kmeňa Polanov si práve v Poznańi postavil svoje sídlo.

       V polovici desiateho storočia tu postavili prvú baziliku v Poľsku - Baziliku svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorú sme mali možnosť navštíviť aj my. Počas storočí prešla mnohými prestavbami, takže jej podoba sa menila z predrománskej cez románsku, gotickú, barokovú, až po neoklasicistickú. Na tomto majestátnom mieste sú pochovaní členovia poľskej dynastie Piastovcov.

       V 13. storočí dal v Poznańi na pravom brehu rieky Varty postaviť hrad vojvoda Přemysl I. Veľkopolský, v 14. storočí bol tento hrad najväčším v Poľsku a dnes je jednou z najnavštevovanejších pamiatok v meste. Hrad pozostáva z mohutnej veže a priľahlého paláca, história však k nemu vôbec nebola ústretová. Niekoľkokrát vyhorel, v 18. storočí ho zničili švédske vojská, v 19. storočí bol zdevastovaný pruskými vojskami a v 20. storočí sa stal terčom delostreleckej paľby. Hrad bol čiastočne zrekonštruovaný a dnes sa pracuje na tom, aby bol zrekonštruovaný úplne.

       Historický nádych Poznańi nedodávajú iba dve už spomínané najväčšie historické pamiatky. Práve naopak celé mesto je popretkávané malebnými uličkami lemovanými historickými budovami a dláždenými mačacími hlavami. Na každom rohu striehnu domy postavené v rôznych štýloch a farbách, utešené kaviarničky so skrytými terasami a záhradkami, učupené medzi majestátnymi budovami, ale najmä zaujme podľa nás najkrajšia časť mesta – Starý Rynek. Je to námestie v objatí farebných historických budov, v strede ktorého sa nachádza renesančná radnica, na ktorú v roku 1551 nainštalovali hodiny s dvoma kozami. Každý deň na poludnie sa na veži nad hodinami otvoria dvere, vykuknú na vás dve kozy, ktoré sú ovládané hodinovým mechanizmom, a dvanásťkrát do seba narazia hlavami. Nanešťastie, celá námestie spolu s radnicou v dobe našej návštevy prechádzalo rekonštrukciou, takže sme nemali možnosť radnicu navštíviť, ani si pozrieť zápas tých dvoch slávnych poznańských kôz.

       Cieľom našej návštevy  v Poznańi bola partnerská škola Społeczna Dwójka. Po príchode nás čakalo príjemné prekvapenie v podobe občerstvenia, ktoré pre nás pripravili poľskí kolegovia. Pani riaditeľka nás privítala v zborovni, ktorá sa nachádza v suteréne budovy. Koordinátorka projektu Erasmus + v Poľsku, učiteľka anglického jazyka Anne Lallouet nás predstavila kolegyniam vyučujúcim anglického jazyka, s ktorými sme v nasledujúcich dňoch úzko spolupracovali a vymieňali si skúsenosti týkajúce sa výučby anglického jazyka na našich školách.

       Jednou z hlavných hodnôt poľskej školy, ktorú sme mali možnosť navštíviť, je človek (žiak, učiteľ, rodič), ktorý nájde svoj potenciál. Osobitým znakom tejto školy je sova, ktorá symbolizuje nielen múdrosť, ale aj schopnosť roztiahnuť krídla a lietať.

       Napriek tomu, že sa nejedná o súkromnú školu jej chod je v značnej miere financovaný rodičmi, ktorých deti sa na školu dostali po užšom výbere. Žiaci začínajú vyučovací proces prevažne o 8:10 a často končia v neskorých poobedných hodinách. Zaujímavosťou je, že od 1. ročníka majú 2 cudzie jazyky, na výučbu ktorých dávajú nielen učitelia ale aj rodičia veľký dôraz.

       Priestory školy sú menšie avšak moderne vybavené. Triedy disponujú primeraným materiálno-technickým vybavením. Mali sme možnosť nahliadnuť do farebne upravenej jedálne, ktorá pôsobí veselým dojmom. Na škole sa takisto nachádza knižnica, ktorá je plná poľskej či cudzojazyčnej literatúry.

       Na škole, ktorá ponúka vzdelanie cca 360 žiakom, sme strávili hodnotné dni, počas ktorých sme boli svedkami rôznych inovatívnych prístupov a metód na hodinách anglického jazyka.

       Zaujímavé boli hlavne observácie (náčuvy) na hodinách anglického jazyka, na ktorých sa učitelia slovenského tímu zúčastňovali od pondelka do štvrtka v rôznych triedach 1. aj 2. stupňa. Tu sme v súvislosti s projektom LIRE porovnávali spôsob práce a testovanie ročníkových čítaniek. Poľské vyučujúce pripravili inšpiratívne a interaktívne hodiny, na ktorých nám predviedli overovanie plánov a prácu s dobrodružnými knižkami Treasure Island (Ostrov pokladov) a The Jungle Book (Kniha džunglí). Učitelia pracovali s malými skupinkami žiakov a veľmi pozitívne hodnotíme aj prácu poľských žiakov, ktorí už v nižších ročníkoch aktívne komunikovali so svojimi vyučujúcimi v anglickom jazyku. Pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu nám prinieslo nové možnosti, ktoré budeme môcť využiť pri výučbe našich žiakov.

       Poľskí žiaci boli našou prítomnosťou na hodinách možno trošku prekvapení, ale o to viac to zvýšilo ich motiváciu pracovať, dokonca sa našli aj odvážlivci, ktorí sa nehanbili nás osloviť, porozprávať sa v angličtine a prezradiť niečo viac aj o sebe. 

       Poľských žiakov sme potešili milými pohľadnicami, ktoré sme im priniesli zo Slovenska od našich študentov. Tí sa im v krátkosti v anglickom jazyku predstavili a pripojili aj pár viet o našom meste a krajine. Naši najmladší, prváčikovia, vďaka svojim pozdravom, vyčarili úsmev na tvárach poľským druháčikom.

       Bodkou nášho pôsobenia na poľskej škole boli aktivity, ktoré sme pre poľských študentov pripavili my, vyučujúce zo Slovenska. Spoločne sme si zatancovali a zaspievali slovenskú pieseň „Tancuj, tancuj“, z čoho mali evidentnú radosť a zážitok. Prezreli si virtuálnu prehliadku našej školy Jana Amosa Komenského. Poľskí žiaci boli priestormi slovenskej školy nadšení a radi by ju navštívili aj „naživo“. Už pri rozlúčke sa zaujímali o to, kedy plánujeme ďalšiu návštevu😊.

       Byť súčasťou medzinárodného projektu a podieľať sa na produkcii  zmysluplných materiálov je pre učiteľa vždy inšpiratívne. Na spoločnom stretnutí v Poznani učitelia základných škôl a akademici z univerzít overovali metodický učebný materiál anglických kníh pozorovaním hodín čítania v anglickom jazyku. Po týchto pozorovaniach prebiehali v univerzitných priestoroch spoločné intenzívne workshopy a tréningy učiteľov.

       Originálne materiály pre interaktívnu platformu vytvorilo sedem akademikov z Masarykovej  niverzity v Brne, z Prešovskej Univerzity v Prešove a z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani. Tréning a workshopy učiteľov v Poznani viedli Mgr. Lucia Podroužková, Ph D. z Masarykovej univerzity, Pavel Sheffler, Ph. D. a Mgr. Anna Domiňska - obaja z univerzity A. Mickiewicza.  Rôznorodé prednášky sa zameriavali na motiváciu čítania v cudzom jazyku, využitie textu pri  modulovom rozprávaní a pri rozvoji kritického myslenia. Inovatívne postupy poskytli učiteľom okamžitú spätnú väzbu aj nové pohľady na prínos cudzojazyčného čítania pre detského čitateľa. Zaujímavé workshopy pani Podroužkovej prakticky ukázali možnosti terapeutického využitia knihy pri zvládaní emočného zaťaženia detí. Na komplexné využitie textu zameral svoje prednášky pán Sheffler - dokázal učiteľom, že literárny text možno rovnako dobre využiť pri nadobúdaní gramatických aj rečových spôsobilostí. Pani Domiňska zasa prinútila učiteľov zamyslieť sa a osvojiť si správnu tvorbu otázok k textu tak, aby podporovali rozvoj myslenia detí na všetkých úrovniach.

       Aj keď tieto intenzívne tréningy často končili vo večerných hodinách, energetizovali učiteľov do práce s novými, príťažlivými postupmi. Dobrý učiteľ jednoducho chce svojim žiakom okrem vedomostí poskytnúť aj zážitok a zdroj pomoci na zvládnutie ich detských problémov. A práve túto možnosť nám dáva práca s čítankovou literatúrou.

       Týždeň v poľskej škole sa naozaj vydaril a náš slovenský tím sa vrátil domov plný nových informácií, skúseností,  zážitkov a pozitívnych dojmov.

       Tím ERASMUS + zo ZŠ Jana Amosa Komenského

        

     • ČARO SLOVA 2022
      • ČARO SLOVA 2022

      • Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Čaro slova má na našej škole už dlhoročnú tradíciu. V dňoch 15. a 18. marca sa uskutočnili školské kolá. Zúčastnilo sa 19 žiakov z 1.stupňa a 6 žiakov z 2.stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov.

       Prihlásení žiaci sa na súťaž zodpovedne pripravili a predviedli skvelé výkony. Porota nakoniec rozhodla o víťazoch.

        

       Kategória žiakov 2. – 4. ročníka:

       1. miesto – Natália Široká – 4.A (próza), Sofia Tomčányiová – 4.B (poézia)

       2. miesto – Nicolas Szabo – 3.B (próza), Eliza Krišková – 3.B (poézia)

       3. miesto – Viktor Martinák – 2.C, Ema Fidlerová – 4.A (próza)

                            Liana Kavická – 2.B, Karin Droppová – 3.B (poézia)

        

       Kategória žiakov 5. – 6. ročníka:

       1. miesto – Michael Trubač – 5.C (próza), Tamara Antalová – 5.C (poézia)

       2. miesto – Sarah Joštiaková – 5.C (poézia)

       3. miesto – David Bištiak – 5.B (poézia)

        

       Kategória žiakov 7. – 9. ročníka:

       1. miesto – Sofia Sedláčková – 7.A (próza), Lenka Vargová – 7.B (poézia)

        

       Pre ocenených žiakov boli pripravené diplomy a knihy, ktoré zabezpečila Rada rodičov.

       Víťazi školského kola sa zúčastnia okresnej súťaže v GOS v Galante.

       Všetkým súťažiacim želáme veľa optimizmu a chuti zúčastňovať sa takýchto súťaží aj v budúcich školských rokoch a víťazom srdečne im blahoželáme.

                                                                          Mgr. H. Čížová, Mgr. I. Bohušová, Mgr. I. Tušková, Mgr. A. Boženíková

     • Minibasketshow
      • Minibasketshow

      • V športovej hale  v Sokolovni sa uskutočnila pod „kuratelou“ Slovenskej Basketbalovej asociácie – Minibasketshow. Naše CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa spojilo s CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho a vytvorili sme jeden dievčenský a jeden chlapčenský tím. Zišlo sa tu 120 detí zo Stupavy, Malaciek, Nitry, Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej a Serede. Minizápasy sa pretkávali so súbojmi v prihrávkach, dvojtaktoch, driblingu a „agility“. Dievčenský tím si v súboji o 3. miesto so sereďskými chlapcami nakoniec vybojoval bronzové medaily.

        Podujatia sa zúčastnili: Šujdák Samuel, Majerník Janko, Kordiaková Hana, Dominik Pullman, Radošovská Sofia z 2.A, Samuhelová Adéla, Markechová Michaela, Nicole Siekelová, Gulášová Rebeka, Horváthová Katarína z 2. C, Matúš Kucej z 3.A, Korcová Nina, Kramárová Daniela, Molnárová Ema.

       Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za skvelé športové výkony!                                       M.Procházka 

      • 21. Marec 2022 Svetový deň Downovho Syndrómu


      • Zapojte sa s nami do ponožkovej výzvy, ktorá sa uskutoční dňa 21. Marca 2022 pri príležitosti medzinárodného dňa Downovho syndrómu. Zakúpením knihy alebo trička na stránke downovsyndrom.sk: https://downovsyndrom.sk/v16/node/2339

       https://downovsyndrom.sk/v16/node/2389

       https://downovsyndrom.sk/v16/node/2416 a

       lebo len nakupujte na internete a pomáhajte za pomoci aplikácie DOBROMAT: https://downovsyndrom.sk/v16/node/243 Ako môžem podporiť deti s Downovým syndrómom?

     • ŠKD na návšteve v mestskej knižnici
      • ŠKD na návšteve v mestskej knižnici

      • V stredu 16.3.2022 deti zo VII. a VIII. oddelenia  ŠKD navštívili mestskú knižnicu pri príležitosti Mesiaca knihy. Privítala nás pracovníčka knižnice, zoznámila deti s priestormi knižnice , v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky s čítania, spoznali niektorých autorov detských kníh, ilustrátorov. Pani vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh, správne zaobchádzanie s knihami. Dozvedeli sme sa veľa nových zaujímavostí ako napríklad, že kniha môže byť vydaná aj na CD nosiči, ako sa označujú knihy z odbornej literatúry a podobne. V mestskej knižnici si deti môžu prekontrolovať aj zrak na čítacej svetelnej tabule ako u lekárky.

       Na záver našej návštevy sme sa rozlúčili, poďakovali milej pani v knižnici a deti ju obdarovali vlastnoručne vyrobenou záložkou do knihy. Deti odchádzali spokojné a obohatené o nové poznatky a zážitky.

       Vychovávateľky A. Gamanová  a A.Tulalová

     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      • Dňa 11.03. 2022 sa naši ekológovia zúčastnili Ekoolympiády, ktorú organizuje o.z. Planet Lover. Počas februára sa otvárali témy v oblasti: odpad, voda, biodiverita a klimatické zmeny, s ktorou sa na hodinách ekológie žiaci oboznamovali. Vedieme a snažíme sa žiakov vzdelávať a vzbudiť v nich väčší záujem v oblasti ochrany životného prostredia.Srdečne gratulujeme Matejovi Hvojníkovi, ktorý zo zapojených 8586 študentov postupuje do finálového kola. p.uč.Silvia Nagyová

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie