• Aktuality

     • Oznamy školskej jedálne
      • Oznamy školskej jedálne

      • PREPLATOK ZA STRAVU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

       Vedúca Školskej jedálne pri ZŠ  Jana  Amosa  Komenského v Seredi  oznamuje, že v mesiaci júl 2022 bol   rodičom zasielaný zostatok na stravnom / nad 50 €/, ktorú platili v uplynulom školskom roku, na číslo účtu, z ktorého platbu  hradili. Ak rodič uhrádzal platbu priamym vkladom na účet školskej jedálne a z uvedeného dôvodu nebolo možné vrátiť preplatok, je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne emailom veduca.kuchyne@zskomsered.sk alebo telefonicky 0316270147.


       Preplatok stravného /menej ako 50 €/ pozostávajúci z režijných nákladov  (uhradených počas  vzdelávania keď sa žiak nestravoval) a doplatkov za stravu (za obedy, ktoré neodobral – bol odhlásený) sa presúvajú do nového školského roka 2022/2023. Všetkým žiakom 9.ročníka a žiakom odchádzajúcim na iné školy bol preplatok stravného vrátený . Ak sa žiak v školskom roku 2022/2023 nebude stravovať v školskej jedálni je potrebné kontaktovať vedúcu školskej jedálne emailom veduca.kuchyne@zskomsered.sk alebo telefonicky 0316270147 a požiadať o vrátenie preplatku. Aktuálny preplatok sa zobrazuje rodičom žiaka v EduPage v časti platby.


       PODMIENKY STRAVOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023


       Rodičia  žiakov,  ktorí  sa budú stravovať v  školskej jedálni prihlásia svoje dieťa buď  e- mailom na adresu  veduca.kuchyne@zskomsered.sk, prípadne telefonicky na t. čísle 0316270147. Do správy  prosíme napísať meno žiaka, aktuálnu triedu a školu, ktorú navštevuje či  bude odoberať len obed, alebo obed aj desiatu, prípadne len desiatu. Prosím nezabudnite na dátum od kedy Vaše dieťa bude odoberať stravu. Prihlášku na stravovanie  vypisujú iba noví žiaci a prvé ročníky. Ďalej je potrebné zaplatiť požadovanú sumu za obedy. Prihlášku /iba noví žiaci a prvé ročníky/a doklad o zaplatení/všetci  stravníci/(Bankový prevod trvá niekoľko dní, pri doklade o zaplatení vidíme, že platba bola zadaná/zrealizovaná.) prosím priniesť do školskej jedálne alebo poslať na hore uvedený e-mail. Prihláška na stravovanie je zverejnená na stránke školy alebo si ju rodič  vyzdvihne osobne v školskej jedálni.  

       Ak žiak  chodil minulý rok na obed -  neznamená to, že automaticky pokračuje ďalej aj tento rok. Každý žiak bez ohľadu na to aký má preplatok na stravnom sa musí v školskej jedálni prihlásiť. Následne na to žiakovi bude vytvorená objednávka na obed.  Prosíme rodičov, aby dodržali postup – prihláška – platba – obed!

       Žiak, ktorý nebude mať doklad o zaplatení, alebo preplatok v danej výške na stravnom nie je prihlásený na stravovanie.

       Čipové kľúče ostávajú z minulého školského roka. Ak sa žiak nebude stravovať, čip neodovzdáva. Čipové kľúče vydáva škola, ktorú žiak navštevuje a nie  školská jedáleň. Bez čipového kľúča nie je možné vydať žiakovi obed.


       PLATBA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

                                                                      rodič platí za obedy mesačne.

       Prosíme rodičov, aby si nastavili trvalé príkazy v banke na úhradu stravného. Poplatok za stravu sa platí mesačne vopred do 26. dňa  v mesiaci na účet školskej jedálne – SK68 0900 0000 0050 4427 1737 – SLSP.  Ak stravné k 1. daného mesiaca nebude pripísané na účte školskej jedálne , školská jedáleň obedy žiakovi  nevydá. Až po pripísaní sumy na účet bude mať žiak obed od nasledujúceho dňa.

       Keďže preplatky na stravnom sa presúvajú do nového školského roka 2022/20223 žiaci, ktorí majú väčší preplatok  ako 30 € (1.stupeň)/ 32 € (2.stupeň)  platiť za stravu  za september nemusia. Ostatní, ktorí majú menší preplatok na stravu doplatia  zvyšnú sumu (zostatok ukazuje EduPage).


       Mesačná cena obedov:

       1. 1.stupeň: 30 € (Obed 26 € +  režijné náklady  4 €.   Ak bude žiak odoberať desiatu, k sume  za obedy 30 € je potrebné pripočítať sumu za desiatu 12 €  čiže  mesačná splátka 42€.)
       2. 2.stupeň: 32 €  (Obed 28 € +  režijné náklady  4 €.   Ak bude žiak odoberať desiatu, k sume  za obedy 32 € je potrebné pripočítať sumu za desiatu 12 €  čiže  mesačná splátka 44€.)
       3. Iba desiata bez obedov: 13 € (desiata 1. aj 2. stupeň 12 € + režijné náklady  1 €.)  
       4. Ak rodič požiada o dotáciu:  4 €  (režijné náklady na jeden mesiac).


       • Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  v súlade s § 4 ods. 3  možno poskytnúť:
       •  pre deti v poslednom  ročníku MŠ alebo ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus – rodič preukazuje novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu
       • na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
       • deti nad 15 rokov v ZŠ, ktoré majú nárok na dotáciu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus /v sume 40 € mesačne/.

       Viac informácií o daňovom bonuse:

       https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=831

       prihlaska__JAK_2022-2023.pdf​​​​​​​       Antónia Míková, vedúca školskej jedálne

     • Denný letný tábor "Veselej vedy"
      • Denný letný tábor "Veselej vedy"

      • Prvý augustový týždeň sa na ZŠ Komenského konal denný tábor Veselej vedy. Deti boli hneď v pondelok ráno naladené na bádanie a objavovanie, a tak sme sa s chuťou pustili do pokusov. Keď deti zvládli svoj prvý experiment a vyrobili vybuchujúcu sopku, boli pasované za malých-veľkých vedcov a dostali svoj Bádateľský denník. Postupne sme sa pustili do skúmania rastlín, objavili sme silu slnečných lúčov, vyskúšali zapojenie elektrického obvodu či vyrobili vlastnú tamburínu. V stredu nás čakal výlet vlakom do Trnavy, kde sme navštívili Múzeum a pozreli výstavu zvierat a hračiek, potom deti ukázali svoju kreativitu v tvorivých dielničkách a za odmenu nechýbala zmrzlina J  Na záver týždňa nám slnko pomohlo „upiecť“ čokoládové koláčiky a keď už bolo veľmi teplo, osviežili sme sa vodnými hrami. Popri tom sa ale deti stihli aj do sýtosti zahrať a užiť si zábavu a nových kamarátov.-- Jana Bezecná

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie