• Aktuality

     • Deň pred prázdninami
      • Deň pred prázdninami

      • Deň pred prázdninami bolo v našej škole veselo. Žiaci si obliekli kostýmy a spríjemnili si tak vyučovanie aj popoludnie v ŠKD. Po škole sa nám prechádzali strašidlá, ježibabky a dokonca aj zombíci. Ani naše pani kuchárky nelenili a prekvapili strašidelne vyzdobenou jedálňou oblečené v kostýmoch. Prajeme všetkým žiakom aby počas prázdnin načerpali nové sily. V laviciach sa stretneme opäť v stredu 2.11. 2022

     • KOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTA
      • KOMENSKÁ ROZSVIETILA ULICE MESTA

      •      

            Blížiaci sa november obohatí naše životy o dlhé večery, ale uberie nám denného svetla. Dni sú už teraz čoraz kratšie a všetci netrpezlivo vyzeráme posledné slnečné lúče, ktorými nás ešte poteší október.                                                                                                                 Trochu radosti do tmavých večerov prináša už tradičný lampiónový sprievod, ktorý Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského s radosťou organizuje nielen pre svojich žiakov. Ani tento rok tomu nebolo inak. 26.októbra stovky svetielok oživili sychravé ulice mesta, keď nimi prechádzal žiariaci zástup usmiatych a nedočkavých detí držiacich v rukách lampióny od výmyslu sveta. Zvlášť krásne boli tie, ktoré si deti dokázali vyrobiť samy. Teplo svetielok akoby ulice naplnilo radosťou a vľúdnosťou, takou potrebnou práve v tomto období. Vedľa seba kráčali malé i väčšie deti spolu so svojimi rodičmi. Veselá vrava dotvárala túto čarovnú atmosféru a prinútila nejedného okoloidúceho zastaviť sa a vychutnať si túto skoro čarovnú chvíľu.                                                                                                                   Žiarivý sprievod, ktorého sa zúčastnilo takmer 2 000 ľudí,  pomaly prešiel mestom a svoju cestu zavŕšil v mestskom amfiteátri. Tam na všetkých zúčastnených čakalo malé občerstvenie, ktoré spolu s výzdobou stánkov zabezpečili žiaci školského parlamentu a ich kamaráti. Je krásne, že obetovali svoj voľný čas a pripravili svojim rovesníkom príjemné prekvapenie. Teplý čaj a medovníčky, ktoré upiekli naše šikovné pani kuchárky, potešili nielen deti. O zábavu sa v ten večer postaral DJ Mário Novák z agentúry „STEP UP“. Deti si tak mohli zatancovať a do sýtosti sa vyšantiť. Vrcholom večera bolo vystúpenie fakíra Aratrona.

            Poďakovanie za vynikajúcu organizáciu patrí hlavne všetkým vychovávateľkám z ŠKD, zodpovedným pedagógom a zamestnancom školy, žiakom zo školského parlamentu a ich kamarátom, mestu Sereď a Mestskej polícii v Seredi. Rovnako ďakujeme všetkým  deťom a rodičom, ktorí nás svojou účasťou podporili.  Veríme, že mali z lampiónového sprievodu nezabudnuteľný zážitok.

           Tešíme sa o rok!               

                                                                                                                        PaedDr. Daria Braunová, E.Lukáčiková 

       Foto ZŠ Komenského a  z archívu MsP

     • Exkurzia v záhradnom centre Plantex
      • Exkurzia v záhradnom centre Plantex

      •  

                   Dňa 12.10. 2022 sa žiaci 3. ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do spoločnosti Plantex v obci Veselé pri Piešťanoch, ktorá ponúka široký sortiment ovocných stromov i okrasných rastlín. Táto spoločnosť je zapojená aj do programu „Školské ovocie“. V tomto programe ide o pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a vybraných produktov z ovocia a zeleniny do škôl. Plantex dodáva čerstvé ovocie pre viac ako 30 000 detí po celom Slovensku. Naši žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o ovocných stromoch a okrasných rastlinách, zbere a uskladňovaní ovocia. Prezreli sme si okrasnú časť záhradného centra a oboznámili sa ovocnými stromami aj kríkmi, ktoré sa tu najskôr pestujú v ovocnej škôlke. Plantex ročne vypestuje a exportuje 1,5 milióna rastlín. Boli sme si pozrieť aj ovocný sad. Ovocie sa tu oberá ručne do veľkých debien, do ktorých sa zmestí až 330 kg jabĺk. Sady majú plochu 220 futbalových ihrísk. Pred mrazmi chránia pracovníci stromy parafínovými sviecami, vodou aj vrtuľníkmi. V triedičke sme videli ako sa jablká z veľkých debien pomocou bazéna dostanú na pás, kde sa potom triedia. Nazreli sme aj do obrovských komôr - skladov, kde jablká bez prístupu kyslíka spinkajú a preto sú dlho čerstvé, ako keby sme ich odtrhli zo stromu. Na záver sme jabĺčka aj ochutnali a v obchode nakúpili darčeky pre seba a blízkych. 21.10. je Deň pôvodných odrôd jabĺk a my sme tento deň oslávili s jabĺčkami dnes. Už teraz vieme, že vždy, keď budeme jabĺčko jesť, si predstavíme, koľko práce za tým všetkým stojí. Tieto zaujímavé zážitky si užili aj žiaci 1. a 2. ročníka. Exkurzia sa všetkým žiakom veľmi páčila, odniesli si plno dojmov a nových vedomostí. 

       Mgr. Zuzana Kuciaková

      • Dedko a babička, ste kus môjho srdiečka

      •  

       Dňa 26.10. zavítali do 3.B triedy, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, babky a dedkovia, aby sa zúčastnili vyučovania. Boli na hodine slovenského jazyka. Ako spomienku na tento deň dostali Pamätné listy.

                                                                                            Mgr. D. Kuričová

     • Krásy Modry a Trnavy
      • Krásy Modry a Trnavy

      •  

        

            25.októbra ukázala jeseň svoju krajšiu, možno i najkrajšiu, tvár.  Ani čiastočné zatmenie neubralo slnku jeho silu a slnečné lúče priniesli na zem skoro letné teploty. Taký deň je ideálny na opustenie školských tried a priam sa ponúkal na exkurziu v nádhernom prostredí dvoch slovenských miest.

            Žiaci ôsmeho ročníka  v tento deň absolvovali literárno – dejepisno – geografickú exkurziu do Modry a Trnavy. V Modre zavítali do Múzea Ľudovíta Štúra. Prezreli si expozíciu venovanú životu a dielu tohto významného slovenského dejateľa a spoznali i autentické priestory, v ktorých strávil svoje posledné chvíle. Prechádzkou po námestí a hlavnej ulici Modry sa potom premiestnili  na miestny cintorín, ktorý je miestom jeho posledného odpočinku.

            Z Modry je to iba na skok do Trnavy a tam pokračovali v poznávaní histórie blízkeho okolia. Krátkou prednáškou o dejinách mesta Trnavy začali prehliadku historického centra. Navštívili pamätník venovaný prvému kodifikátorovi spisovnej slovenčiny- Antonovi Bernolákovi, prešli okolo mestských hradieb, divadla až k Trojičnému námestiu. Pokračovali ku Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na Halenárskej ulici pri synagóge si priblížili krátke dejiny židovskej komunity v tomto meste. Neopomenuli ani Vlastivedné múzeum v Trnave.

            Bol to vyčerpávajúci, obohacujúci a hlavne krásny deň. Okrem rozšírenia si svojich vedomostných obzorov mali žiaci možnosť spolu stráviť deň aj inak ako v školských laviciach. A také dni bývajú nezabudnuteľné. Dúfam, že aj tento v ich spomienkach takým ostane.

        

                                                                                                                             D.Braunová

     • E-testovanie Jeseň 2022
      • E-testovanie Jeseň 2022

      •  

       Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do E-testovania žiakov základných škôl. Ide o elektronické testovanie, pri ktorom sa overujú vedomosti a kľúčové kompetencie žiakov z daných predmetov. 19.10. 2022 sa testovali žiaci 8. ročníka zo SJL a o týždeň neskôr 25.10.  zasa žiaci 9. ročníka z MAT. Testy žiaci vypĺňali na počítačoch v počítačovej miestnosti pod dohľadom učiteľa. Po spustení testu mali žiaci stanovený čas na vypracovanie jednotlivých úloh, ktorý si mohli sledovať na svojich monitoroch.  Po uplynutí časového limitu žiaci dostali hneď spätnú väzbu v podobe % výsledku ich práce. Počas celého testovanie boli žiaci disciplinovaní, počúvali pokyny učiteľa. Do testovania sa každoročne zapájame nielen preto, aby sme si overili vedomosti žiakov, ale hlavne preto, aby žiaci sami videli, ako sú na tom s vedomosťami, keby práve teraz išli napr. na prijímacie pohovory. Ako sme celkovo obstáli v jednotlivých predmetoch medzi všetkými zapojenými školami sa dozvieme koncom novembra.                                                                                                        Mgr. A. Boženíková

     • Halloween v knižnici
      • Halloween v knižnici

      • Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Zostal významným sviatkom aj po prieniku kresťanstva na toto územie. Do Spojených štátov Halloween priniesli írski a škótski prisťahovalci. V súčasnosti je to sviatok s karnevalovým charakterom, ktorý sa počas 90. rokov 20. storočia rozšíril do Európy.

       My sme si 24. – 25. 10. s piatakmi, šiestakmi a 3.C povedali aké zvyky a tradície sa spájajú s týmto sviatkom a porovnali sme si ho s našimi dušičkami resp. sviatkom Všetkých svätých a mexickým sviatkom dia de los muertos. 

       Karin Henčeková

     • Školské kolo - Olympiáda zo SJL
      • Školské kolo - Olympiáda zo SJL

      •  

       Dňa 13.10. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Súťaž prebehla online formou a organizovala ho Slovenská komisia Olympiády zo SJL a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov 9. ročníka, ktorí po zaregistrovaní vypĺňali online test, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou Olympiáda zo SJL. Test pozostával z otázok zo slovenskej gramatiky a literatúry. Žiaci boli veľmi disciplinovaní a plne sa sústredili na vypracovanie otázok. Po týždni nám prišli výsledky a úspešnou riešiteľkou sa stala Zuzka Helienková z 9. C, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole. Zuzke srdečne gratulujeme.                                                                        Mgr. A. Boženíková

     • Mesiac október v knižnici
      • Mesiac október v knižnici

      •  

        

             Hoci dnes žijeme v dobe počítačov a digitálnych technológií, aj kniha má v našom živote miesto. Presvedčili sme sa o tom v stredu – 19.10.2022 v našej školskej knižnici. So žiakmi 2. a 3. ročníka sme privítali spisovateľa Petra Nagya.

        

       Peter Nagy je vzdelaním novinár a pracuje ako marketingový riaditeľ vydavateľstva Petit Press.  Jeho knižný debut vyšiel v januári 2022 a volá sa Rozprávka o princeznej Eleanore. Príbeh najskôr vznikol pre podcast Rozprávky SME, neskôr sa ho ujalo vydavateľstvo Albatros. Knižku ilustrovala extrémne talentovaná Edita Hajdu, ktorá mu vdýchla dušu. Druhá kniha, pokračovanie príbehu o princeznej Eleanore, vyšla uprostred leta 2022. Oba príbehy napísal najmä vďaka svojej štvorročnej dcére, ktorá miluje kúzla a čary. V sérii o princeznej Eleanore je spolu 5 príbehov (zatiaľ sú publikované len dva z nich), ktoré sa postupne venujú rôznym témam, ako napríklad ochrana životného prostredia, dôležitosť počúvania rád rodičov, osobnej zodpovednosti ale aj tomu, ako sa s deťmi rozprávať o smrti.

        

       Deťom sa prvé dva príbehy veľmi páčili a tí, ktorí chceli si mohli knižky zakúpiť samozrejme aj s venovaním.

       Pán Nagy bol veľmi očarený, ako deti vedeli správne reagovať na jeho otázky a zapájať sa. 

       Už teraz všetci netrpezlivo čakáme na pokračovanie ďalších troch príbehov a ak sa tak stane, určite pána spisovateľa oslovíme znovu.

                                                                                                                                 Karin Henčeková

     • Mesiac úcty k starším
      • Mesiac úcty k starším

      •  

       Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Preto sme 18. októbra s potešením prijali pozvanie na kultúrno-spoločenskú akciu Denného centra seniorov v Seredi. O úsmev na tvárach našich seniorov sa svojím vystúpením postarali aj žiačky našej školy. Peknú a zábavnú báseň predniesla Lenka Vargová z 8.C a nádherné slovenské ľudové piesne zaspievali žiačky z 5.B – Ella Skladaná, Sofia Tomčányiová a Nela Urbánková, za čo si vyslúžili veľký potlesk a obdiv. Dievčatám ďakujeme i za peknú reprezentáciu našej školy.

       Mgr. Hana Čížová

     • Tematicky deň na druhom stupni
      • Tematicky deň na druhom stupni

      •  

           16. október je Svetovým dňom potravy. Pri tejto príležitosti sa na našej škole realizovalo tematické vyučovanie pod názvom Deň zdravia.

            Celé vyučovanie bolo zamerané na problematiku zdravej výživy, zdravia, kvality potravín. Všetci učitelia pripravili pre žiakov v rámci svojich vyučovacích predmetov aktivity, ktorými splnili výchovné ciele tohto dňa a zároveň plnili vzdelávacie štandardy jednotlivých predmetov. Okrem nadobudnutia teoretických vedomostí o tejto tematike mohli prejaviť svoju kreativitu v tvorbe posterov, plagátov, projektov, tvorbe z prírodných materiálov i pri príprave mnohých zdravých a chutných jedál.

             Tematické vyučovanie je obohatením edukačného procesu na našej škole, teší nás, že sa stretlo s pozitívnym ohlasom u žiakov. Určite nebolo posledným.

                                                                                                                                      Silvia Kubíčková

          

     • Poďakovanie za výstavu
      • Poďakovanie za výstavu

      •  Milé deti, rodičia a pani učiteľky,

       výstava ovocia a zeleniny bola veľmi pekná! Páčila sa všetkým okoloidúcim i malým škôlkárom. ĎAKUJEME! Všetci si zaslúžite sladkú zdravú odmenu. Boli ste super!

       Triedy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C

        

        

        

     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      •  Deti si na akciu medzi oddeleniami priniesli vlastných šarkanov, alebo si spoločne s pani vychovávateľkami šarkana vyrobili. Vietor síce nefúkal silno, ale napriek tomu šarkany vzlietli. Dnes sa veru deti poriadne nabehali a do sýtosti vyšantili. Za pomoci pani vychovávateliek stihli vyrezať a vyzdobiť dyne,ktoré nám budú skrášľovať chodby našej školy. Vych. M.Beličková

      • Tématické vyučovanie "Zdravá výživa"

      •  

       Po týždňovej výstave ovocia a zeleniny v priestoroch našej školy  žiaci 1. stupňa v piatok 14.10. ukončili týždeň tematickým vyučovaním. Pani učiteľky pre svoje deti nachystali zaujímavé aktivity. Hlavnou témou bola zdravá výživa, nakoľko 16.10. je Svetový deň výživy. Každá trieda robila rozličné úlohy. Vyučovanie bolo zábavné a netradičné.                                                                                                                                                                                                            PaedDr. Jana Očenašová  

     • Tekvicová paráda
      • Tekvicová paráda

      • Jeseň je v rozbehu a čochvíľa je tu Halloween, trochu kontroverzný sviatok tekvíc, strašidiel či iných príšeriek. No zároveň je to čas, na ktorý sa žiaci tešia, pretože vedia, že sa  blížia jesenné prázdniny. Na spríjemnenie jesenného času a skrátenie jesenných večerov😊študentská rada vyhlasuje súťaž o najkrajšiu a najoriginálnejšiu (živú) tekvicu.  Vytvárať môžete sami, s kamarátom, či kamarátmi alebo aj s celou triedou.

       Svoje výtvory môžete nosiť do vestibulu školy na budove B od 19. do 26. októbra, kde budú zároveň vystavené a prispejú tak aj k jesennej výzdobe a k spríjemneniu prostredia našej školy. Nezabudnite tekvicu označiť svojím menom a triedou. Autori najnápaditejších tekvíc budú odmenení.

        

       Študentská rada

     • Zdravá výživa 5.A
      • Zdravá výživa 5.A

      • Aj keď sme už takmer dva mesiace žiakmi druhého stupňa a naše povinnosti už hravo zvládame, stále sa radi zapájame do školských akcií. Zaujal nás veru aj ostatný týždeň, ktorý šiel ruka v ruke so zdravou výživou. Pripomenuli sme si nielen Svetový deň zdravej výživy (16.10.2022), ale pripravili sme aj krásnu výstavku plodov pani jesene, ktorú sme spolu s vami celý týždeň obdivovali pred vstupom do hlavnej budovy našej školy. Naše šikovné mamičky nám v piatok pripravili chutné a zdravé raňajky, ktoré sme si spoločne zjedli v našej triede. Všetky tieto aktivity vyvrcholili v pondelok 17.10.2022, kedy sme celý deň venovali tematickému vyučovaniu na tému Zdravá výživa. Netradičné vyučovanie sa nám všetkým veľmi páčilo, za čo ďakujeme najmä našej milej pani riaditeľke PaedDr. Paulíne Krivosudskej, pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani asistentkám, pánom asistentom a v neposlednom rade aj pani vychovávateľkám.

                                                                                                                                                     ZG

     • Piataci na hrade
      • Piataci na hrade

      • Bol to taký farebný jesenný deň (13.10.2022), keď sa všetci piataci z našej školy vybrali do Bratislavy. Načo? No predsa na hrad, ktorý sa tu, v hlavnom meste, vo svojej majestátnosti týči už celé stáročia. Prežil mnoho slávnych panovníkov a odolal aj obrovským požiarom. Vo svojich útrobách ukrýva celé množstvo pokladov našich predkov...piataci mali možnosť si tieto poklady nielen poprezerať, ale aj sa dozvedieť množstvo nových a zaujímavých informácií priamo od odborníkov. Takýto oddych v strede týždňa sa každému veľmi páčil. Nielen preto, že to bol oddych od školských lavíc, ale aj pre neopakovateľnú atmosféru, ktorú sme zažili nielen priamo v hrade, ale aj v jeho okolí s nádhernou prírodou a výhľadmi, ktoré stáli za zdokumentovanie. Posúďte sami.                                                                                     ZG

      • Získaj svoj merch

      • Aj tento rok pre Vás máme super prekvapenie!
       
       Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej
       podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a
       je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e-shope:
       Https://www.kraloveskoly.cz/zskomsered/
       
       Objednávanie je už spustené a bude možné až do 3.11. Nasledujúci
       deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte
       preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!
       
       Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie