• Aktuality

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      •  

       Dňa 29.11.2022 sa uskutočnil už 33. ročník Olympiády v anglickom jazyku. V školskom kole si svoje vedomosti a zručnosti z cudzieho jazyka zmeralo 14 žiakov kategórie 1A (5.-7. ročník) a 9 žiakov kategórie 1B (8.-9. ročník). Veľmi sa tešíme, že súťaže podobného typu sa stávajú pre žiakov stále atraktívnejšie a dúfame, že chuť bojovať bude mať naďalej tendenciu rásť.

       Kategória 1A

       1. miesto              Martin Priadka (7.B)

       2.miesto               Sabina Bírošová (5.C)

       3.miesto               Patrik Trubač (7.B)

       Kategória 1B

       1. miesto               Terézia Melišková (9.C)

       2.miesto                 Natália Vohláriková (9.C)

       3.miesto                 Zuazana Helienková (9.C)

       Víťazom blahoželáme a prajeme úspech v ďalších kolách a zúčastneným ďakujeme za veľmi dobré výkony!

       A. Droppová, L. Ostrížová

     • Čisté zúbky sa nekazia
      • Čisté zúbky sa nekazia

      •  

       V piatok 25. 11. 2022 sme mali milú návštevu. Pre žiakov 4. ročníka si pripravil prednášku o zuboch a dutine ústnej náš bývalý žiak Kevin Henček -  študent dentálnej hygieny. Deťom porozprával o obľúbených skrýšach kazizúbkov a tiež im pripomenul dôležitosť čistenia si zúbkov. Odporučil im vhodné zubné kefky a nezabudol spomenúť, aké dôležité je starať sa o tú svoju. Mohli si vyskúšať správnu techniku umývania zubov. 

       Sladkosti majú radi nie len deti ale aj kazizúbkovia, preto je dôležitá pravidelná ústna hygiena.

       Čistý zub sa nepokazí! 😉

       Mgr. Lucia Vargová Droppová

     • Prejav sa pohybom
      • Prejav sa pohybom

      •  

              Dňa 28.11. sa na našej škole v telocvični veselo tancovalo. Postaral sa o to známy tanečník, ktorý pochádza zo Serede, Miroslav Žilka. Predstavil svoj program, ktorým motivuje mládež k pohybu a aktívnemu životnému štýlu.

       Miroslav Žilka umeleckým menom „Bruise“ sa venuje tanečným štýlom Poppin´, Lockin´ a Break dance už od roku 1995. Tieto tance vyšperkoval do vlastného, nenapodobiteľného tanečného štýlu a jedinečných choreografií. Zahanbiť sa nedali ani naši žiaci, ktorí pod jeho vedením predviedli svoje tanečné schopnosti.

        

       Zuzana Kuciaková

     • Hrdinovia žiackych kamarátstiev
      • Hrdinovia žiackych kamarátstiev

      •  

             Dňa 24.11. sa žiaci 3. ročníka zúčastnili preventívneho programu "Hrdinovia žiackych kamarátstiev" v spolupráci s MsP v Seredi. Program pripravila pani Kapustová, preventistka Mestskej polície. Cieľom bolo aktivizovať žiakov k pomoci slabšiemu, vytvoriť pozitívny príbeh v kultúre triedy/školy o všímavosti a pomoci tomu, kto je v núdzi. Najprv sa  žiaci rozprávali o hrdinoch – hrdinom môže byť aj hocikto z nás, ktorý svojím správaním a skutkami pomáha druhým. Všetkých zaujalo video – príbeh chlapca, ktorého začali spolužiaci ignorovať a následne šikanovať aj cez mobil a internet. Žiaci v skupinách hľadali riešenia, ako chlapcovi pomôcť, ako a čo mali urobiť jeho kamaráti, škola a rodina. Kyberšikana sa týka každého z nás, treba si všímať a nemáme byť k nej ľahostajní.

        

       Zuzana Kuciaková

     • Hókusy-pokusy v ŠKD
      • Hókusy-pokusy v ŠKD

      •  

       V školskom klube detí sme sa v rámci mesiaca november venovali aj pokusom. Deti sa dozvedeli, že nie len ony vedia tancovať ale aj hrozienka. Dúha nemusí byť len na oblohe, že farba je len ilúziou. Vyskúšali si aj nafukovanie balóna bez zadýchania. Pozrite si fotky a možno sme Vás inšpirovali, aby ste si zopár pokusov vyskúšali aj doma. Ako sa vraví, lepšie je raz vidieť ako 100krát počuť.

       Vych. M.Beličková

     • Bez batohu do školy.
      • Bez batohu do školy.

      •  

       Včera sme prežili ďalší zaujímavý tematický deň pod názvom ´NoBackDay´ alebo aj „Deň bez batohu“.   Žiaci tu mohli prejaviť svoju tvorivosť a kreativitu tým, že si priniesli do školy školské pomôcky v rôznych nádobách, len nie v školských taškách. Kufre, nákupné vozíky, košíky, igelitky, krabice, klietky pre zvieratká a iné včera nahradili školské batohy. A aký názor mali na tento deň naši študenti? „Prísť bez tašiek bol veľmi dobrý nápad, aj keď to bolo ťažšie, ako so školskou taškou“. „Aspoň je sranda, niektorí sa na tom smejú“. „Super nápad, zobrať si niečo iné ako školský batoh, bavilo ma to“. “Bol som s tým v pohode, ale každý deň by som to nevedel nosiť“.

       Ďakujeme za vaše skvelé nápady. Vašou účasťou ste podporili myšlienku "Dňa bez batohov", a to zvýšiť povedomie miliónov detí na celom svete, ktoré chodia do školy so svojimi školskými potrebami a knihami v rukách, pretože si nemôžu dovoliť školské tašky.

        

       Mgr. Jana Fogelová

     • Medzi nami dievčatami...
      • Medzi nami dievčatami...

      • 21. 11. 2022 prijala naše pozvanie gynekologička MUDr. Monika Jačeková. Pre žiačky 8. a 9. ročníka si pripravila veľmi zaujímavú prednášku ohľadom pohlavného dospievania. Dievčatá boli rozdelené do menších skupín, v ktorých pracovali. Sme radi, že tieto veľmi dôležité informácie mohli mať z prvej ruky od odborníka. Neskôr mali žiačky možnosť pýtať sa na všetko, čo ich o tejto téme zaujímalo. Vznikla podnetná diskusia s množstvom dobrých rád ohľadom dospievania.

       Mgr. Lucia Vargová Droppová

      • Vianoce v škole

      • Vážení  rodičia,

       radi trávite čas so svojimi deťmi aktívne a zmysluplne?  Chcete sa vianočne naladiť už začiatkom decembra? Zaujíma Vás ako to počas Vianoc vyzerá v našej škole?

       Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali  ÁNO,  radi Vás privítame v sobotu 10. 12. 2022 v priestoroch  ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.

       Keďže Vianoce sú časom tajomstiev a zázrakov, neprezradíme Vám hneď  všetko čo sme pre malých i veľkých pripravili. Od 24. novembra 2022 postupne otvorte po jednom  okienku  v kalendári a dozviete sa o našej vianočnej akcii viac. Kalendár nájdete  https://calendar.myadvent.net/?id=am5fwnc3ltlxuccvc9xsv192nto9q1rm&fbclid=IwAR3OiNFSIyfaNf3C_lq4mil7z9pV1cyYqv1hAxgVvLY1EzXOQTvCIpBa54I  alebo po načítaní QR kódu na plagáte.

       Teší sa na Vás vianočne naladený tím žiakov a zamestnancov ZŠ Jana Amosa Komenského.

        

     • Plavecký výcvik 2.C
      • Plavecký výcvik 2.C

      • Práve v týchto chvíľach prebieha plavecký výcvik 2.C triedy. Ďakujeme šikovným inštruktorom plávania pani učiteľke Holičkovej a pánovi učiteľovi Juríčkovi. Ste super!!!

       Mgr. A. Pauerová

     • Interaktívna dielňa - závislosť
      • Interaktívna dielňa - závislosť

      •  

       Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám naši žiaci 14.11.2022 absolvovali preventívny program Interaktívna dielňa – závislosť. Program bol určený pre žiakov 8. ročníka a bol realizovaný v spolupráci s Mgr. Karin Kapustovou, PhD. z Mestskej polície Sereď.

       Podujatie začalo spoločnou diskusiou so žiakmi, čo všetko vedia o drogách, aký vplyv má podľa nich droga na život človeka. Žiaci ochotne zdieľali svoje názory a presvedčenia. Následne boli žiaci rozdelení do menších skupín a postupne si prechádzali tromi stanovišťami. Na jednom stanovišti žiakov čakali informácie o tom, ako sa prejavuje závislosť, na druhom sa zamýšľali nad mýtami a faktami o drogách a na treťom mali možnosť vyskúšať si okuliare, ktoré simulovali účinky návykových látok (rôzne množstvo alkoholu – rôzne promile a THC). Pomocou modelov (ústnej dutiny fajčiara a ukážky množstva dechtu v pľúcach fajčiara) si žiaci mohli lepšie predstaviť reálne dopady fajčenia na ľudské zdravie.

       V závere nás zaujímalo, ako sa žiakom aktivity páčili, ako sa pri nich cítili, čo nové (možno aj prekvapujúce) sa dozvedeli. Niektorých žiakov zaujali výsledky výskumov a argumenty, ktoré potvrdili nepravdivosť často zaužívaných mýtov, mnohí žiaci ocenili to, že pomocou špeciálnych okuliarov mohli zažiť negatívne účinky návykových látok bez toho, aby si reálne poškodili zdravie.

        

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

     • 16.11.2022 - Medzinárodný deň tolerancie
      • 16.11.2022 - Medzinárodný deň tolerancie

      •  

                 Tolerancia je  vzájomné rešpektovanie, akceptácia a uznanie bohatej odlišnosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí.  Tolerancia je  predovšetkým aktívny prístup vyplývajúci z pochopenia všeobecných ľudských práv a základných slobôd iných. Uplatňovanie tolerancie  znamená to, že každý má mať slobodne svoje presvedčenie a akceptovať, že iní majú tiež to svoje. A práve tieto myšlienky nás viedli k tomu, že sme si Medzinárodný deň tolerancie pripomenuli na našej škole. V dňoch od 14. - 16. novembra  sme v duchu hesla „Každý iný – všetci rovní“, rovnako ladeným oblečením dali najavo to, že sme súčasťou jedného spoločného kolektívu. Triedne učiteľky v spolupráci s vychovávateľkami pripravili pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity. Žiaci robili projekty a pri spoločnej práci boli vedení k tomu, aby si navzájom pomáhali a tolerovali sa.

       Tento týždeň nás v škole spájala nielen  rovnaká farba oblečenia, ale aj pocit akejsi väčšej spolupatričnosti.

        

        

       Zuzana Kuciaková

     • Vzdelávanie sa týka všetkých
      • Vzdelávanie sa týka všetkých

      • Každý z nás vníma, že svet sa dynamicky mení. Vďaka internetu sú pre žiakov fakty výrazne dostupnejšie ako v minulosti, a preto nie je možné v dnešných školách vyučovať spôsobom akým boli vzdelávaní rodičia našich žiakov.

       Na ZŠ Jana Amosa Komenského si uvedomujeme, že kvalita vzdelávania je priamo závislá od profesijného rozvoja pedagogického zboru, a preto pedagogických zamestnancov podporujeme v sebarozvoji a zároveň zabezpečujeme priamo v škole vzdelávanie, ktoré umožňuje našim zamestnancom napredovať. Okrem zvyšovania kvalifikácie získavajú najnovšie informácie a poznatky, ktoré sú schopní aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese.

       V polovici novembra sa učitelia 1. stupňa, vyučujúce matematiky na 2.stupni a podporný tím zúčastnili priamo v škole konzultácií s odbornou garantkou vyučovania Hejného metódy, ktorou vyučujeme matematiku na 1. stupni. RNDr. Dagmar Môťovská, PhD. ochotne a trpezlivo odpovedala na všetky otázky pedagógov a neskôr rodičov. Teší nás, že v dnešnej uponáhľanej dobe si rodičia našli čas na odborné stretnutie a takmer 2 hodiny diskutovali o výhodách a nevýhodách vzdelávania Hejného metódou.

       Na jeden deň miesto žiakov zasadli do školských lavíc všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy a vďaka spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže si svoje vedomosti rozšírili o rôzne aplikácie či aktivizujúce metódy. Diskutovalo sa o plánovanej reforme vzdelávania aj o hodnotení žiakov.

       Sme radi, že škola je miestom kde sa nevzdelávajú iba žiaci, ale aj zamestnanci i rodičia, pretože vzdelávanie by malo byť našou spoločnou prioritou.                                                                                          PaedDr.Krivosudská

     • Deň diabetu
      • Deň diabetu

      • Pri príležitosti sv. dňa diabetu (14.11.2022) sme si v našej škole pod vedením podporného tímu a zdravotnej sestry Mgr. Lucii Vargovej Droppovej, dňa 16.11.2022, pripravili tematický deň s cieľom zvýšenia povedomia o spomínanom ochorení a možnostiach, ako ochoreniu predchádzať. Žiaci prostredníctvom interaktívnych  hier získali vedomosti o hodnotách cukru v komerčných tekutinách, naučili sa zostavovať vyváženú stravu za pomoci online kalorickej tabuľky, ale aj vidieť proces merania cukru glukomerom.

       Vďaka tomu, že naše pozvanie prijala aj nutričná sestra Mgr. Klaudia Šugrová, MHA, MPH, edukátor a štatutár OZ KlauDIA, mohli sme so žiakmi, ktorých triedu navštevujú žiaci s diabetom, pracovať individuálnejšie. Za pomoci šikovnej asistentky, ktorá je žiačkou Strednej priemyselnej školy potravinárskej v Nitre, v odbore Výživové poradenstvo, si pre nás pripravili pútavú prednášku s ukážkou povinnej výbavy diabetika tzv. DiaTašky.

       Obom dámam zo srdca ďakujeme nielen za ich čas, pútavú prednášku a ukážky pomôcok, ale aj za obrovské množstvo podporných materiálov pre školu, pochutiny pre žiakov a za darčekové tašky, ktoré venovali našim žiakom s diabetom.

       Reportáž RTV Krea https://www.rtvkrea.sk/svetovy-den-diabetu 

     • iBobor
      • iBobor

      •  

       Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Súťaž prebiehala v termíne od 7.11 - 11.11.2021 v čase od 8,00 – 15,00 hod. Žiaci súťažili počas vyučovania. Súťažiaci boli zaradení do štyroch kategórií: Drobec, Bobrík, Benjamín a Kadet. Ďakujem všetkým svojim kolegyniam a kolegom za pomoc pri realizácií súťaže a všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujem.    Mgr. Silvia Kubíčková

       Úspešní riešitelia:

       Drobec 2. – 3. ročník

       Mileová Paulína 3.B

       Takáčová Lenka 3.B

       Skubeň Michal 2.A

       Martinkovič Patrik 2.C

        

       Bobrík 4.- 5. ročník

       Kubíček Matúš 5.B

       Kadlec Matej 5.A

       Široký Matej 5.A

       Buček Sebastian 5.C

       Bírošová  Sabina Marie Helen 5.C

       Scherhaufer Jakub 4.A

        

       Benjamín 6.- 7. ročník

       Lacek Andrej 6.C

       Kadet 8.- 9. ročník

       Tóth Alex 9.B

       Javorka Radovan 9.A

       Bodlák Samuel 9.A

       Hodorovič Samuel Patrik 9.A

       Schmidt Filip 9.A

       Kajtez Matej 9.A

       Modrovská Sofia 9.B

       Helienková Zuzana 9.C

       Fandliová Michaela 8.A

       Pazúr Matej 9.A

       Ščevík Matej 9.B

       Vereš Matej 8.A

       Váry Michal 9.A

       Kubíček Lukáš 8.C

       Pilátová Miriam 9.A

       Šupík Martin 9.C

       Klotton Adam 9.C

       Mosný Miroslav 8.A

       Baničová Lucia 9.C

       Mizerík Nicolas 9.B

       Vohláriková Natália 9.C

       Vašák Vladimír 8.C

       Štibrányiová Petra 9.B

       Majko Denis 9.C

       Birešová Natália 8.A

       Bartek Roman 9.C

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie