• Aktuality

     • Spelling Bee
      • Spelling Bee

      •  

       Minulý týždeň sa uskutočnila školská súťaž v hláskovaní anglických slov – Spelling Bee. Zúčastnili sa jej žiaci, ktorí si chceli zmerať sily v hláskovaní. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov našej školy, v kategórii A (4. – 6. ročník) a v kategórii B (7. – 9.ročník). Najlepší žiaci súťažili v dvoch kolách, ktoré preverili ich rýchlosť a presnosť v hláskovaní rôznych anglických slov. Do druhého kola postúpili tí najlepší. Žiaci okrem diplomov získali aj vecné ceny, za ktoré veľmi pekne ďakujeme Rade rodičov a našej pani riaditeľke PaedDr. Paulíne Krivosudskej.

       Veríme, že sa žiakom súťaž páčila - zábavnou formou si mohli preveriť svoje vedomosti a porovnať ich s vedomosťami iných žiakov.

       Víťazom srdečne blahoželáme!!!

       Bude vás zaujímať  aj výsledok:

       Kat. A                                  

       1. miesto:        Sabina Marie Helen Bírošová – 5. C                

       2. miesto:        Sebastian Živojinov – 6.C                      

       3. miesto:        Laura Mária Radošovská – 5.C                        

       Kat. B

       1. miesto:        Matej Pazúr – 9.A                     

       2. miesto:        Michal Guláš – 8.A                    

       3. miesto:         Michael Varga – 8.A

                                                                             

                                                                             porota súťaže: Mgr. Z. Grycová,Mgr. H.Kožárová

     • Literatúra netradične
      • Literatúra netradične

      •  

             Podstatou literatúry je prinášať ľuďom krásu. Veľakrát i poučenie a nádej do života. A pochopenie- nás samých, sveta okolo nás, tých ostatných. Nie je to vždy jednoduché a pre naozajstné vhĺbenie sa do tajov literatúry treba nadšenie. A práve o to sa dnes pokúsil Lukáš Latinák u našich žiakov: prebudiť v nich nadšenie z literatúry a túžbu po pochopení a hľadaní súvislostí.

            Známy slovenský herec má okrem zmyslu pre humor ešte veľa iných darov. Jedným z nich je umelecký prednes, mimochodom veľmi blízky našim deťom, a schopnosť priblížiť im krásy slovenskej i svetovej literatúry trochu s humorom a trochu s nadhľadom. Okrem toho, že žiakom predniesol niekoľko nádherných slovenských básní od významných autorov, doplnil ich aj skvelým komentárom a hľadaním analógií deja a významu s minulosťou a súčasnosťou ľudstva.

            Celá netradičná hodina literatúry bola určená pre žiakov druhého stupňa a mala nielen vzdelávací, ale aj výchovný charakter. Snáď si zapamätali, že dohodu  treba dodržať. A že po jej porušení zákonite nasleduje trest. Malo by byť prirodzené pre fungovanie našej spoločnosti, že dohody sa ctia a sľuby sa dodržujú. Veríme, že táto hodina so slovenským umelcom ostane nezabudnutá a jej význam si v sebe ponesú po celý život.

        

                                                                                                     D. Braunová

     • Flag futbal
      • Flag futbal

      •  

       Na ZŠ J.Fándlyho v Seredi sa konalo regionálne kolo vo flag futbale. Súťaž organizovala  Slovenská asociácia amerického futbalu, ktorá zabezpečila plynulý priebeh regionálnych kôl, vrátane rozhodcov a označenia ihrísk. Žiaci si zahrali zápasy podľa rozpisov.  Moduly flag futbalu absolvovali žiaci aj na hodinách telesnej výchovy. Umiestnili sme sa na peknom treťom mieste.   

       Mgr. M. Beličková

     • Čítajme si
      • Čítajme si

      • Tento rok sa naša škola zapojila do akcie s názvom Čítajme si...2023 spolu s linkou detskej istoty. Projekt vznikol v roku 2008 s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka, pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity. Dáva možnosť naberať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí, porozumieť pojmom. Žiaci všetkých tried sa  vystriedali v knižnici a každý prečítal úryvok alebo stranu z vybranej knižky.

       Karin Henčeková

     • Netradičná exkurzia
      • Netradičná exkurzia

      • "Ideme na exkurziu." Keď sa vysloví táto veta, väčšina žiakov si predstaví návštevu múzea, pamätnej izby alebo hradu. Ale zažili ste už exkurziu z telesnej výchovy ? Žiaci 9. A, B, C áno! Vybrali sa na krajské kolo súťaže vo florbale, keďže chlapci našej školy sa stali víťazmi okresného kola v tomto športe. Cieľom tejto exkurzie bolo nielen podporiť "našich" a zažiť atmoféru veľkého športového podujatia, ale aj formovať kladný vzťah k športu a upevňovať zásady fair play hry. Vyzbrojení plagátmi, rapkáčmi a skvelou náladou žiaci nasadli do autobusu a hor sa do Dunajskej Stredy na turnaj. Počas turnaja intenzívne povzbudzovali našich hráčov pokrikmi, výskotom, "rapkaním" a silným potleskom za každý strelený gól. Žiaci zažili niečo netradičné, plné nadšenia, smiechu, vykričaných hrdielok, ale zároveň radosti z toho, že svojou prítomnosťou mohli prispieť k výborným výkonom svojich spolužiakov.

       Našu školu reprezentovali žiaci: Michal Váry, Samuel Patrik Hodorovič, Samuel Bodlák, Matej Pazúr, Roman Bartek, Matej Ščevík, Alan Marušiak, Matúš Kavický a Viktor Pál. Naši starší žiaci podali skvelé výkony a v celom Trnavskom kraji sa umiestnili na 6. mieste.

       Tr. uč. Mgr. A. Boženíková, Mgr. M. Klembarová, Mgr. L. Budinská

     • Deň detí s Ozbrojenými silami SR
      • Deň detí s Ozbrojenými silami SR

      •  

       1. jún je sviatkom všetkých detí. Aj žiaci našej školy ho patrične oslávili spolu s vojakmi Ozbrojených síl SR v seredských kasárňach. Vojaci pre nich  pripravili naozaj zaujímavý a pestrý program.

       Videli diaľkovo riadený odmínovací komplet Božena IV., pontónovú mostovú súpravu, čln pre prieskumné jednotky a potápačskú výstroj, obojživelný  pásový  transportér, húfnicu, raketomet. Dozvedeli sa množstvo informácií o vojenskej technike, o zbraniach, ktoré si mohli aj chytiť do ruky. Z dynamických ukážok si pozreli show program Čestnej stráže a ukážky služobnej kynológie.

       Absolvovali autogramiádu športovcov VŠC DUKLA, medzi nimi bola aj dvojnásobná majsterka sveta vo vodnom slalome Elena Kaliská. Vrcholom bolo pristátie vojenského vrtuľníka, ktorý si mohli deti prezrieť aj zvnútra. Niektorí si vyskúšali aj streľbu zo vzduchovky alebo absolvovali prekážkovú dráhu.

       Deň detí sa vydaril. Deti odchádzali spokojné, pomaľované, plné nových zážitkov, vedomostí aj darčekov. Ďakujeme vojaci!

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Detský atletický míting
      • Detský atletický míting

      • Dňa 24.5. 2023 sa uskutočnil Detský atletický míting v Seredi. Za školu boli vybraní žiaci Banáš, Belička, Máčai, Šmátrala, Droppová, Janíková, Kramárová, Repová. Deti súťažili v behoch, v hodoch a v skoku. Po zrátaní bodov zo šiestich disciplín sa naša škola umiestnila na krásnom 2. mieste. Za jednotlivcov v hode vortexom Samuel Šmátrala vybojoval 1. miesto. Súťaž sa žiakom veľmi páčila, ďakujeme organizátorom za príjemný športový deň.

       PaedDr. J. Očenášová, Mgr. M. Beličková

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      •  

       Pravidelne, v utorok od 14. 3. 2023 do 23.5. 2023 žiaci 3.B a 3.C triedy absolvovali  základný plavecký výcvik. Konal sa v priestoroch plavárne na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi pod vedením inštruktorov plávania a triednych učiteliek:  Mgr. E. Juríček, Mgr. Ľ. Holičková, Mgr. H.Čížová, Mgr. D. Kuričová.

       Osvojenými plaveckými štýlmi (prsia a kraul) všetci žiaci dokázali preplávať určenú vzdialenosť. Veríme, že tento šport žiakov zaujal a budú sa mu venovať aj vo svojom voľnom čase.

       Mgr. Ľ. Holičková

     • Deviaty ročník sa zúčastnil workshopu o Prvej česko-slovenskej republike a antisemitizme
      • Deviaty ročník sa zúčastnil workshopu o Prvej česko-slovenskej republike a antisemitizme

      •  

       Triedy deviateho ročníka sa zapojili do workshopu organizovaného neziskovou organizáciou Post Bellum, ktorý sa na našej škole konal 24. a 25. mája. Toto stretnutie nám umožnilo presunúť sa do čias Prvej česko-slovenskej republiky a oboznámiť sa s politickou atmosférou a dôležitými udalosťami tohto obdobia.

        

       Počas workshopu sme mali príležitosť predstierať účasť vo vtedajších politických stranách a vytvoriť ich politický program. Táto aktivita nám poskytla jedinečný pohľad na náročné rozhodovacie procesy, s ktorými sa stretávali politici v minulosti. Snažili sme sa pochopiť politické súvislosti a vytvoriť programy, ktoré by zlepšili život obyvateľov v tejto dobe.

        

       Na workshope sme mali príležitosť spoznať aj pôsobivý príbeh židovky Evy Kalinovej. Sledovali sme jej životný príbeh a jej rozhodnutie emigrovať zo Slovenska do Palestíny v dôsledku narastajúcej nenávisti voči židovskej komunite. Vzali sme si na seba úlohy a zahrali sme si scény z Evinho života. Táto interaktívna časť workshopu nám umožnila lepšie si uvedomiť následky antisemitizmu a prežiť to, čomu Eva musela čeliť vo svojej skutočnej histórii.

        

       Tento netradičný deň v škole sme si veľmi užili. Spoznali sme zaujímavé historické fakty, pochopili dôležitosť politických rozhodnutí a preskúmali významnú tému antisemitizmu v minulosti. Toto stretnutie nám pomohlo rozšíriť naše vedomosti a zlepšiť naše porozumenie histórii.

        

       Denis Majko, 9.C

      • Workshop Scratch

      • Dňa 23. mája 2023 navštívilo našu školu občianske združenie Aj Ty v IT, ktoré pomáha zvedavým dievčatám odhaliť krásy a možnosti nových technológií. Venuje sa práci s dievčatami od 8 rokov, cez stredné školy až po špeciálne vzdelávacie programy určené pre dospelé ženy, ktorých cieľom je pomôcť im rozbehnúť kariéru v IT sfére. Lektor Milan Polák priblížil vybraným žiačkám z 8.A a 8.C triedy základy programovania v jazyku Scratch. Počas workshopu sme si spoločne navrhli a naprogramovali svoju vlastnú hru. Podujatie bolo pre dievčatá veľmi zaujímavé a programovanie ich bavilo. Ďakujeme Aj Ty v IT a pánovi lektorovi za príležitosť zúčasniť sa ich worshopu.

       Mgr. Silvia Kubíčková

     • Exkurzia druhákov vo Včelárskej záhrade Smolenice
      • Exkurzia druhákov vo Včelárskej záhrade Smolenice

      •  

                Dňa 24.5. 2023 sa  žiaci 2. A a 2.B triedy zúčastnili  exkurzie, na ktorej mali možnosť vidieť prirodzené životné prostredie včielok.

                Najprv si vypočuli teoretické informácie od odborného sprievodcu, prezreli si Hmyzí hotel a množstvo rastlín obsypaných kvetmi. Zaujímavé pre nich boli aj úliky plné včielok. Ochutnávka troch druhov medu bola pre deti milým prekvapením. Exkurzia bola zavŕšená zhotovovaním sviečok zo včelích plástov v tvorivých dielničkách. Samozrejme nechýbali ani nákupy včelích produktov a výrobkov z nich v malom peknom obchodíku.

                                                                                          Mgr. E. Sabová

     • Starší žiaci učia mladších
      • Starší žiaci učia mladších

      • Čo je to rovesnícke učenie ? Keď starší žiaci učia mladších žiakov, spolužiak  vysvetľuje spolužiakovi, kamarát pôomáha kamarátovi. Takéto vyučovanie si mali možnosť vyskúšať aj naši žiaci v priebehu posledných dní, kedy vybraní ôsmaci a deviataci učili mladších žiakov o histórii našej školy. Na zopakovanie nadobudnutých informácií využili obľúbený Kahoot kvíz, čo ocenili všetci mladší žiaci, najmä prvostupniari. Starším žiakom sa páčil ich záujem a súťaživosť, vďaka čomu si užili rolu učiteľa naplno. Verím, že pre obe strany bola zauímavá a prínosná skúsenosť.

       Mgr. Marcela Macsali Mičeková

     • IQ olympiáda
      • IQ olympiáda

      • Dňa 15.5.2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže IQ olympiády v Trnave za región Západ pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky samosprávny kraj. 80 najúspešnejších riešiteľov sa stretlo na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, aby si zmerali svoje sily v logických úlohách. Medzi nimi bol aj najúspešnejší žiak z našej školy v školskom kole súťaže Ján Forro z 9.C, ktorý sa svojou šikovnosťou a bystrým umom prebojoval do tohto regionálneho kola, hrdo reprezentoval našu školu a odniesol si so sebou nové zážitky a skúsenosti. Janko srdečne gratulujeme a ďakujeme.

       Mgr. Zuzana Remiašová, školská špeciálna pedagogička

     • Krajské kolo biologickej olympiády
      • Krajské kolo biologickej olympiády

      • Naša úspešná žiačka Sofia Sedláková sa zúčastnila krajského kola biologickej olympiády kategórie E v Trnave. Sofia získala krásne 7. miesto. Súťaž pozostávala z testu, praktickej časti, identifikácii druhov a ústnej časti. Veď uznajte naučiť sa 50 živočísnych druhov po slovensky a latinsky vôbec nie je ľahké. Jej sa to vynikajúco podarilo - srdečne gratulujeme.

       Mgr. Silvia Nagyová

     • LY DANCE UNITED si podmanili Nitru i Brno
      • LY DANCE UNITED si podmanili Nitru i Brno

      •  

       Dva májové víkendy mali tanečníci a tanečníčky nášho CVČ nabité. 12.-14. mája 2023 sa zúčastnili súťaže „Za hranicou pohybu“ v Nitre. Opäť raz predviedli skvelé výkony. Choreografia CESTA OKOLO SVETA získala od porotcov plný počet bodov a suverénne vyhrala kategóriu open formácie.

       Najmenší tanečníci LY Dance, choreografia WU TANG KIDS, sa po energickom výkone v silnej základnej skupine prebojovali do finále. Svojim výkonom potešili všetkých nadšencov tanca a po finálovom kole, v ktorom tancovali proti starším a skúsenejším tanečníkom, obsadili krásne 6. mieste.

       Naše skúsenejšie deti s choreografiou COMPLETED THE MISSION bezkonkurenčne ovládli celý parket. Ako sme u tejto skupiny zvyknutí, domov sa vracali so zlatým pohárom. Radosť z výhry je však stále rovnaká a pokrik LY DANCE po vyhlásení výsledkov otriasal celou športovou halou.

       V súťaži sa darilo aj juniorom. V B kategórii dievčatá s choreografiou GET FLOW vytancovali  pre klub v poradí už tretie zlato na tejto súťaži. V skupine pokročilých predviedli úžasný výkon tanečníčky s choreografiou STREET TAKLING, no pódiové umiestnenie im uniklo o vlások a skončili na 4. mieste. Naše pôsobenie na súťaži sme uzatvorili bronzovou medailou, ktorú vytancovali naše najskúsenejšie tanečníčky s choreografiou GET UP.

       V nedeľu, 21.mája 2023 reprezentovali LY DANCE naše CVČ v Brne na medzinárodnej súťaži RIGHT 2 DANCE. Atmosféra v Bobbyhall bola celý deň úžasná, vo vzduchu bolo cítiť napätie ale aj radosť z tanca.  Doobedie patrilo skupinám začiatočníkov. V detskej kategórii sa na stage postavili naši najmenší WU TANG KIDS a v juniorskej tancovali dievčatá s choreografiou GET FLOW. Obe skupiny v silnej konkurencii obsadili úžasné 3. miesto a radosť nemala konca kraja.

       Poobede ovládli parket pokročili. V detskej vekovej kategórii sa choreografia COMPLETED THE MISSION umiestnila na striebornej priečke, juniorky so STREET TALKING si vybojovali zlaté umiestnenie a dievčatá v hlavnej vekovej kategórii s choreografiou GET UP skončili na druhom mieste. Dlhá cesta domov autobusom sa niesla v znamení radosti z výhier, tanca a spevu.

        LY DANCE ďakujeme za reprezentáciu a želáme im veľa radosti z tanca.

       PaedDr. Jana Čelárová

     • ŠKD - Svetový deň včiel
      • ŠKD - Svetový deň včiel

      • Svetový deň včiel si pripomenuli aj deti v našom ŠKD. V každom oddelení si s pani vychovávateľkami porozprávali, alebo prečítali zaujímavosti zo sveta včiel, pozreli si k tejto dôležitej téme prezentáciu, alebo rozprávku a vytvorili krásne práce a projekty.                                                                                   Vych.T.Levková

     • McDonald´s Cup – krajské kolo vo futbale
      • McDonald´s Cup – krajské kolo vo futbale

      •  

       Dňa 18.5. sa uskutočnil v Trnave minifutbal Mc Donald´s Cup. Žiaci 4.B a 4.C prišli podporiť našich futbalistov, ktorí postúpili z okresného kola na kraj. Na začiatku turnaja sme besedovali o správaní sa na zápasoch. Potom sme celý čas povzbudzovali našich hráčov nielen pokrikmi, ale aj vytvorenými plagátmi. Okrem toho sme  sa stretli s youtubermi a prvoligovými hráčmi, mohli si zamaškrtiť na zdravom občerstvení, ktoré bolo pre športovcov, ale aj pre divákov. Domov sme sa vracali s pohárom za 3.miesto a s úžasnými zážitkami.

       PaedDr. J. Očenášová

        

     • ÚŽASNÝ ÚSPECH - 3. MIESTO KRAJSKÉHO KOLA MCDONALD´S CUP
      • ÚŽASNÝ ÚSPECH - 3. MIESTO KRAJSKÉHO KOLA MCDONALD´S CUP

      •  

       18.5.2023 sa uskutočnilo krajské kolo vo futbale na trávniku FK Lokomotíva Trnava. Tento rok sa  usporiadatelia rozhodli nastrieľané góly premeniť na finančnú sumu a tá  poputuje na charitu pre rodiny s deťmi v slovenských nemocniciach. Naše družstvo nás reprezentovalo so cťou a plným nasadením. Nakoniec sa nám podarilo obsadiť krásne 3.miesto začo im ďakujeme  a gratulujeme.  Najlepším hráčom turnaja sa stal T.Belička so 4.C  triedy a cenu za najmladšieho hráča na turnaji si prevzal T.Droppa s 2.B  triedy.  V neposlednom rade patrí veľká vďaka p.trénerovi  Hrehorovi a samozrejme žiakom našej školy, ktorí nás povzbudzovali do posledného odpískania.

       Mgr. M.Beličková

     • Deň mlieka
      • Deň mlieka

      • Spolu so žiakmi 1. stupňa sme si 16. 5. pripomenuli svetový deň mlieka. Žiaci sa počas prezentácie dozvedeli, aké dôležité je zaradiť mlieko a mliečne výrobky do každodenného jedálnička, oboznámili sa s cestou výroby od začiatku až po pohár mlieka doma na stole. Na tento tekutý vápnik v pohári netreba zabúdať. Tematické vyučovanie pokračovalo s pani učiteľkami, s ktorými si pripravili pekné výtvarné práce, rovnako aj v ŠKD mali obohacujúce aktivity, dokonca si vyskúšali aj dojenie kravičky 😊

       Mgr. Vargová Droppová

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie