školský rok 2017/2018 Angličina hrou pre 1.ročník Literárno-dramatický krúžok Plávanie pre zdravie Krúžok „ŠIKOVNÍCI“ Krúžok „Výtvarný ateliér“

Krúžky

školský rok 2017/2018

P. č. Názov
1 Z každého rožku trošku, 7.ročník
2 Výtvarný ateliér, 3.-4.ročník
3 Tvorivé dielne I., 5.-9.ročník
4 Tvorivé dielne , 6.ročník
5 Turisticko-poznávací krúžok, 5.-9.ročník
6 Technický krúžok, 8.-9.ročník
7 Športové hry /chlapci 7.-9.ročník/
8 Športové hry /dievčatá, 5.-9.ročník/
9 Športom k zdraviu, 7.ročník
10 Šikovníci, 1.-2.ročník
11 Počítačoví kamaráti, 5.-9.ročník
12 Plavecký krúžok,  2.ročník
13 Plávanie pre zdravie, 3.-4.ročník
14 Plávanie II., 5.-.9.ročník
15 Plávanie I. 5.-9.ročník
16 Literárno dramatický krúžok, 2.-4.ročník
17 Cvičenia zo slovenského jazyka
18 Angličtina hrou, 1.ročník

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Jana Amosa Komenského
    Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
  • +421 0317892404
    +421 0317897550

Fotogaléria