• Krúžky

     • školský rok 2017/2018

     • P. č. Názov
      1 Z každého rožku trošku, 7.ročník
      2 Výtvarný ateliér, 3.-4.ročník
      3 Tvorivé dielne I., 5.-9.ročník
      4 Tvorivé dielne , 6.ročník
      5 Turisticko-poznávací krúžok, 5.-9.ročník
      6 Technický krúžok, 8.-9.ročník
      7 Športové hry /chlapci 7.-9.ročník/
      8 Športové hry /dievčatá, 5.-9.ročník/
      9 Športom k zdraviu, 7.ročník
      10 Šikovníci, 1.-2.ročník
      11 Počítačoví kamaráti, 5.-9.ročník
      12 Plavecký krúžok,  2.ročník
      13 Plávanie pre zdravie, 3.-4.ročník
      14 Plávanie II., 5.-.9.ročník
      15 Plávanie I. 5.-9.ročník
      16 Literárno dramatický krúžok, 2.-4.ročník
      17 Cvičenia zo slovenského jazyka
      18 Angličtina hrou, 1.ročník
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského
   • zskomsered@gmail.com
   • +421 0317892404 +421 0317897550
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
   • 37836706
   • 2021618654
   • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
  • Prihlásenie