• Žiacky parlament

     • Kto sme?

     • Žiacky parlament tvoria volení zástupcovia jednotlivých tried. Funguje na druhom stupni, no spolupracujeme aj s prvým stupňom.

      Aktuálni zástupcovia tried v parlamente sú:

      5.A Martin Pazúr

      5.B Artur Lopašovský

      5.C Timea Borkovičová

      6.A Martina Klačeková

      6.B Zuzana Vaculčiaková

      6.C Samantha Valencínová

      7.A David Gedeon

      7.B Timotej Urbánek

      7.C Michaela Zlejšia

      8.A Lukáš Penciak

      8.B Nina Kiradžievova

      8.C Samuel Hujo

      9.A Natália Horváthová

      9.B Matej Snop

       

      9.C Monika Hričovská


  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského
   • zskomsered@gmail.com
   • +421 0317892404 +421 0317897550
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
   • 37836706
   • 2021618654
   • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
  • Prihlásenie