Školská jedáleň

Oznamy

 

Oznam

Vedúca Školskej jedálne J. A. Komenského Sereď oznamuje, že šeky na stravu bude vydávať až začiatkom januára 2018. Šek bude na 2 mesiace /január-február 2018/
Ďakujem Míková - vedúca ŠJ

 • obedy a desiate sa začnú pripravovať od 5.9.2017 - utorok
 •  žiaci si vyzdvihnú poštovú poukážku na stravu u vedúcej školskej jedálne
 •  žiaci - rodičia, ktorí budú platiť trvalým príkazom v banke to nahlásia vedúcej jedálne (nestačí sa prihlásiť cez www.eskoly.sk)
 •  noví stravníci si musia vyzdvihnúť šeky, prihlášku a čipový kľúč - 2 €
 • šek na stravu sa vydáva na 2 mesiace vopred - september a október, ďalšie šeky sa budú vydávať k 15. dňu v mesiaci a prosím rodičov vyplatiť šek do 25. dňa príslušného mesiaca v ktorom bol šek vydaný. Ak nebude šek vyplatený v danom mesiaci, Vaše dieťa nebude mať stravu.
 •  odporúčam rodičom si dať trvalý príkaz v banke a to v sume:

1. stupeň 20 €
2. stupeň 22 €
desiata 10 €


číslo účtu SK68 0900 0000 0050 4427 1737


- treba uvádzať aj variabilný symbol, každá trieda má svoje číslo, ktoré Vám na požiadanie vydá vedúca ŠJ

- do doplňujúcich údajov treba nahlásiť meno a priezvisko žiaka, triedu a školu ktorú navštevuje

- stravná jednotka pre školský rok 2017/2018

1. stupeň 1,01 €
2. stupeň 1,09 €
desiata 0,50 €


- odhlasovanie na tel. čísle 031 789 0450 alebo na www.eskoly.sk - v jedálnom lístku
- šeky na stravu si môžete už vyzdvihnúť v čase od 7,00 do 13,00 hod.
- otázky ohľadne stravy tiež na tel. čísle 031 789 0450

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://eskoly.sk/pohsered/jedalen

Prajeme Vám dobrú chuť!!!

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jana Amosa Komenského
  Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
 • +421 0317892404
  +421 0317897550

Fotogaléria