• Školská jedáleň

     • Oznamy


     •  Základná škola Jana Amosa Komenského – školská jedáleň, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín na trhu a na základe VZN mesta Sereď č.5/2018 zvyšuje finančné pásmo z III. na IV. finančné pásmo s platnosťou od 1.9. 2018.

      I.stupeň                    1,09 €

      II.stupeň                   1,16 €

      Zamestnanci             1,26 € celková cena je 2,92  € – z toho RN 1,66 €

      Materská škôlka Šintava     0,72 €

      Desiata                       0,60 €

          Zároveň oznamujem, že pristupujeme na platenie  za stravu trvalým príkazom v banke alebo internet banking – zálohové platby mesačne vopred rovnakou sumou do 25. dňa v mesiaci a to:

      I.stupeň                  22 €

      II.stupeň                  24 €

      Zamestnanci           22 €

      Desiata                     12 €

      Materská škôlka Šintava    15 €

         Strava na šeku bude vypočítaná na 1 mesiac, potom si každý musí zadať vo svojej banke trvalý príkaz na stravu, alebo bude platiť prostredníctvom internetbankingu .Treba rátať s tým, že v septembri sa platí 2 krát – 1 krát šek a druhý krát už trvalý príkaz – zálohová platba na ďalší mesiac. Treba uvádzať variabilný symbol, ktorý bude na šeku, a v kolónke správa pre prijímateľa treba  uviesť – meno a priezvisko žiaka, triedu a školu, ktorú navštevuje. Prosím nevkladať v banke platbu v hotovosti, nakoľko škola musí platiť poplatok.     Rodičia, ktorí už platili trvalým príkazom si musia zmeniť len sumu. Preplatky za tento školský rok im boli vrátené v mesiaci júl.  

          Každý žiak musí mať  čipový kľúč, ku ktorému dostane  svoje prístupové heslo na www.eskoly.sk kde si v kolónke jedáleň odhlasuje obedy. Kto nemá, alebo stratil si zakúpi druhý/2 €/

      Fajočka znamená prihlásený, prázdne okienko – odhlásený. Tu si môžete  skontrolovať svoju platbu a aj konečný zostatok na svojom účte na konci každého mesiaca.

          Ďalej prosím  žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, že sa  musia prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne a vyzdvihnúť si šek na stravu. Žiak ,ktorý nebude prihlásený na obed – obed nedostane. Aj keď sa žiaci stravovali minulý školský rok – neznamená to, že automaticky sa budú stravovať aj tento školský rok, preto žiadam žiakov a rodičov, aby  dodržiavali tento postup, aby neprišlo k nedorozumeniam.

      Taktiež sa musia prihlásiť aj tí, ktorí  už majú zadaný trvalý príkaz v banke, nestačí len zaplatiť požadovanú sumu.

      Prihlasovanie a výdaj šekov si už môžete vyzdvihnúť v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne v čase od 7,00 do 13,00 hod.

      Sereď 21.8.2018                                                                                             tel. číslo: 031 789 0450

          

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského
   • zskomsered@gmail.com
   • +421 0317892404 +421 0317897550
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
   • 37836706
   • 2021618654
   • "Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."
  • Prihlásenie