Počet návštev: 205425

Mapa

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

ZŠ Jana Amosa Komenského sa predstavuje :-)

Utorok 16. 10. 2018

Utorok 16. 10. 2018

Plán práce – október 2018

 

01.10. – 05.10. Úprava areálu školy – 4.B (budova A), 8.B (budova B) (tr. uč.)

 

01.10. Pedagogická rada (vedenie školy)

01.10. Prihlásenie sa do súťaže MAKSÍK , (p. Čížová)

04.10. Cezpoľný beh KK v Piešťanoch (p. Válkyová)

04.10. Návšteva Hvezdárne a planetária Hlohovec – 4.A, 4.B

(J. Očenášová, I. Urbanová)

06.10. Šarkaniáda (ŠKD)

06.-07.10. Projekt „Minimalizace šikany“ (prihlásení vyučujúci)

 

08.10. – 12.10. Úprava areálu školy – 4.A (budova A), 8.A (budova B) (tr. uč.)

 

09.10. Preventívny program v spolupráci s CPPPaP Galanta „Druhý krok“ 3.A,B,C (Z. Kuciaková, D. Kuričová, H. Čížová)

11.10. Stretnutie koordinátorov prevencie soc. – patol. javov CPPPaP GA

(M. Ludviková)

15.10. – 19.10. Úprava areálu školy – 3.C (budova A), 7.C (budova B) (tr. uč.)

 

15.10. – 19.10. – „Týždeň zdravej výživy“ – tematické aktivity – 1. stupeň

(tried. uč.)

15.10. Hovorme o jedle - výtvarná časť (I. stupeň)

16.10. Preventívny program v spolupráci s CPPPaP Galanta „Druhý krok“3.A,B,C (Z. Kuciaková, D. Kuričová, H. Čížová)

19.10. Divadelné predstavenie“Drevený tato“ BBD 5.A,5.B,5.C,4.B (tr.uč.)

20.10. Jesenný zber papiera 9.00 – 12.00 (Rada rodičov)

 

22.10. – 26.10. Úprava areálu školy – 3.B (budova A), 7.B ( budova B) (tr.uč.)

 

22.10. Folklórna Sereď–12.roč. okr. súťaže v speve ľudovej piesne

(p. Eliášová,p. Sabová)

26.10. Prezentácia pohybových aktivít skupiny HANDS UP CREW „Šport bez limitov“ (M. Takáčová, K. Ščasná, tr. uč.)

 

Iné aktivity :

Čitateľský oriešok (p. Čížová)

Zbierka pre OZ Tulák (p. Bohušová)

Záložka spája školy I. a II. stupeň

i – BOBOR prihlasovanie do súťaže (p. Očenášová)

Divadelné predstavenie v SND Bratislava (prihlásení vyučujúci)

 

 

Sereď 01.10.2018

PaedDr. P. Krivosudská

riaditeľka školy

Náš KOMBOOK

Vážení rodičia, milí študenti a priatelia školy

                                                 

 

vítame Vás na stránke našej školy, na ktorej nájdete zaujímavé príspevky o akciách a novinkách prebiehajúcich  na našej škole. V galérii sa môžete pozrieť na prácu Vašich detí   a kvalitnú reprezentáciu našich žiakov na rôznych súťažiach. Tešíme sa na Vaše príspevky  a podnety pre skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu a ďakujeme Vám za  spoluprácu a pomoc.

kolektív zamestnancov Základnej školy Jana Amosa Komenského

 • Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom tunajšej školy dňa 29.októbra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie začne 5. novembra 2018

  V Seredi 2.10.2018

  PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy

 • Oznam školská jedáleň

  Základná škola Jana Amosa Komenského – školská jedáleň, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín na trhu a na základe VZN mesta Sereď č.5/2018 zvyšuje finančné pásmo z III. na IV. finančné pásmo s platnosťou od 1.9. 2018.

  I.stupeň 1,09 €

  II.stupeň 1,16 €

  Zamestnanci 1,26 € celková cena je 2,92 € – z toho RN 1,66 €

  Materská škôlka Šintava 0,72 €

  Desiata 0,60 €

  Zároveň oznamujem, že pristupujeme na platenie za stravu trvalým príkazom v banke alebo internet banking – zálohové platby mesačne vopred rovnakou sumou do 25. dňa v mesiaci a to:

 • Priateľské stretnutie na ZŠ Smíškova v Tišnove

  Naša družobná ZŠ Smíškova Tišnov pozvala ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď na priateľské medzinárodné stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Vo svete je zriedkavá úzka spolupráca, ktorej symbolickým a praktickým vyjadrením sú spoločné stretnutia, kde predovšetkým vyjadrením našej jazykovej a kultúrnej blízkosti, našej vzájomnej previazanosti, sme si pripomenuli, že naše priateľstvo a spolupráca sa zakladá na vrelom vzťahu medzi oboma národmi – Čechov a Slovákov. V piatok, 21. septembra 2018, žiaci našej školy s pedagogickým doprovodom zavítali do priateľskej školy Smíškova. Veľmi srdečne všetkých privítal pán riaditeľ Mgr. Michal Komprs. Spoločne sme sa vydali na celodennú plavbu s našimi českými partnermi. Základná škola Smíškova sa nachádza v krásnom a pokojnom prostredí mestského parku. Kapitán zaoceánskeho parníka ZŠ Smíškova – riaditeľ školy pán Komprs slávnostne privítal slovenských kamarátov – pedagógov a žiakov zo Serede a svoju posádku – pedagogických pracovníkov a žiakov, v školskom átriu. Veľmi úprimne, v priateľskej a príjemnej nálade odštartoval program, zvonením klasickým zvonom a príhovorom, pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Slávnosť bola povýšená zborovým spevom detí každej krajiny, ktoré zaspievali svoju štátnu hymnu. Kamaráti zo ZŠ Smíškova si pripravili bohatý kultúrny program. Predstavili nám detský zbor Smile singers v doprovode pánov učiteľov, v podobe českých i slovenských piesní. Nechýbal prednes povi

 • MO v cezpoľnom behu

  Dňa 26.9.2018 sa uskotočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu v kategórií jednotlivcov a družstiev. Družstvo dievčat tvorili Nina Dudonová, Rebeca Ďuráčková a Daniela Kovalovská. Družstvo chlapcov- Timotej Hodúr, Šimon Pecha a Kristián Paška. Žiačke Nine Dudonovej sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. Po úspešnom zvládnutí majstrovstiev okresu (Galanta-1.miesto) a majstrovstiev kraja (Piešťany-1.miesto) sa prebojovala až na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 24.10.2018 v Liptovskom Mikuláši.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jana Amosa Komenského
  Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
 • +421 0317892404
  +421 0317897550

Fotogaléria