• Verejné obstarávanie

  • Verejné obstarávania

   Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Objednávateľ Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSJAK2021/102 Fit park 5 416.66 bez DPH 14.12.2021 20.12.2021 15.12.2021 Zš Jana Amosa Komenského, Komnského 1227/8 Sereď 01.12.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSJAK2021/073 Maľovanie interiéru školy a školského zariadenia a Oprava sociálnych zariadení 20 000.00 bez DPH 09.07.2021 22.07.2021 31.08.2021 23.07.2021 Zš Jana Amosa Komenského 09.07.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZŠJAK/2021/069 Oprava budovy - hydroizolácia základov 23 300.00 bez DPH 18.06.2021 02.07.2021 20.08.2021 06.07.2021 Základná škola J.A.Komenského 18.06.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZŠJAK/2021/068 Detské ihrisko, workoutové ihrisko, oddychová zóna 25 000.00 bez DPH 15.06.2021 29.06.2021 20.08.2021 30.06.2021 Základná škola J.A. Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 15.06.2021
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSJAK2021/066 Projekt rekonštrukcie elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže 5 000,00 bez DPH 31.05.2021 14.06.2021 30.06.2021 15.06.2021 Zš Jana Amosa Komenského 31.05.2021
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie