• Šarkaniáda

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • OZNAM – riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského 1227/8, Sereď Vám oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom tunajšej školy  dňa 29.októbra 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

  Vyučovanie začne  5. novembra 2018

  V Seredi 2.10.2018                                            

                                                               PaedDr. Paulína Krivosudská riaditeľka školy

   

   

   

   

 • Oznam školská jedáleň

  Oznam školská jedáleň

      Základná škola Jana Amosa Komenského – školská jedáleň, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď z dôvodu neustáleho zvyšovania cien potravín na trhu a na základe VZN mesta Sereď č.5/2018 zvyšuje finančné pásmo z III. na IV. finančné pásmo s platnosťou od 1.9. 2018.

  I.stupeň                    1,09 €

  II.stupeň                   1,16 €

  Zamestnanci             1,26 € celková cena je 2,92  € – z toho RN 1,66 €

  Materská škôlka Šintava     0,72 €

  Desiata                       0,60 €

      Zároveň oznamujem, že pristupujeme na platenie  za stravu trvalým príkazom v banke alebo internet banking – zálohové platby mesačne vopred rovnakou sumou do 25. dňa v mesiaci a to:

  I.stupeň                  22 €

  II.stupeň                  24 €

  Zamestnanci           22 €

  Desiata                     12 €

  Materská škôlka Šintava    15 €

      V septembri  vydám posledný krát šek na stravu, kde budú odrátané preplatky z mesiaca jún. Strava na šeku bude vypočítaná na 1 mesiac, potom si každý musí zadať vo svojej banke trvalý príkaz na stravu, alebo bude platiť bankingom .Treba rátať s tým, že v septembri sa platí 2 krát – 1 krát šek a druhý krát už trvalý príkaz – zálohová platba na ďalší mesiac. Treba uvádzať variabilný symbol, ktorý bude na šeku, a v kolónke správa pre prijímateľa treba  uviesť – meno a priezvisko žiaka, triedu a školu, ktorú navštevuje. Prosím nevkladať v banke platbu v hotovosti, nakoľko škola musí platiť poplatok.     Rodičia, ktorí už platili trvalým príkazom si musia zmeniť len sumu. Preplatky za tento školský rok im boli vrátené v mesiaci júl.  

      Každý žiak musí mať  čipový kľúč, ku ktorému dostane  svoje prístupové heslo na www.eskoly.sk kde si v kolónke jedáleň odhlasuje obedy. Kto nemá, alebo stratil si zakúpi druhý/2 €/

  Fajočka znamená prihlásený, prázdne okienko – odhlásený. Tu si môžete  skontrolovať svoju platbu a aj konečný zostatok na svojom účte na konci každého mesiaca.

      Ďalej prosím  žiakov, ktorí sa budú stravovať v školskej jedálni, že sa  musia prihlásiť na stravu u vedúcej školskej jedálne a vyzdvihnúť si šek na stravu. Žiak ,ktorý nebude prihlásený na obed – obed nedostane. Aj keď sa žiaci stravovali minulý školský rok – neznamená to, že automaticky sa budú stravovať aj tento školský rok, preto žiadam žiakov a rodičov, aby  dodržiavali tento postup, aby neprišlo k nedorozumeniam.

  Taktiež sa musia prihlásiť aj tí, ktorí  už majú zadaný trvalý príkaz v banke, nestačí len zaplatiť požadovanú sumu.

  Prihlasovanie a výdaj šekov si už môžete vyzdvihnúť v mesiaci august u vedúcej školskej jedálne v čase od 7,00 do 13,00 hod.

  Sereď 21.8.2018                                                                                             tel. číslo: 031 789 0450

      

 • Priateľské stretnutie na ZŠ Smíškova v Tišnove

  Priateľské stretnutie na ZŠ Smíškova v Tišnove

  Naša družobná ZŠ Smíškova Tišnov pozvala ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď na priateľské medzinárodné stretnutie pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Vo svete je zriedkavá úzka spolupráca, ktorej symbolickým a praktickým vyjadrením sú spoločné stretnutia, kde predovšetkým vyjadrením našej jazykovej a kultúrnej blízkosti, našej vzájomnej previazanosti, sme si pripomenuli, že naše priateľstvo a spolupráca sa zakladá na vrelom vzťahu medzi oboma národmi – Čechov a Slovákov. V piatok, 21. septembra 2018, žiaci našej školy s pedagogickým doprovodom zavítali do priateľskej školy Smíškova. Veľmi srdečne všetkých privítal pán riaditeľ Mgr. Michal Komprs. Spoločne sme sa vydali na celodennú plavbu s našimi českými partnermi. Základná škola Smíškova sa nachádza v krásnom a pokojnom prostredí mestského parku. Kapitán zaoceánskeho parníka ZŠ Smíškova – riaditeľ školy pán Komprs slávnostne privítal slovenských kamarátov – pedagógov a žiakov zo Serede a svoju posádku – pedagogických pracovníkov a žiakov, v školskom átriu. Veľmi úprimne, v priateľskej a príjemnej nálade odštartoval program, zvonením klasickým zvonom a príhovorom, pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. Slávnosť bola povýšená zborovým spevom detí každej krajiny, ktoré zaspievali svoju štátnu hymnu. Kamaráti zo ZŠ Smíškova si pripravili bohatý kultúrny program. Predstavili nám detský zbor Smile singers v doprovode pánov učiteľov, v podobe českých i slovenských piesní. Nechýbal prednes poviedok Zdeňka Svěráka a regionálny ľudový tanček najmenších detí. Po vynikajúcom výkone našich hostiteľov predviedli svoj spevácky a recitačný talent deti z našej školy, ktoré predstavili náš región v ľudovom ponímaní. Všetky výkony boli ocenené búrlivým potleskom divákov – žiakov a pedagógov oboch krajín. Ďakujeme pedagógom a deťom za krásny umelecký zážitok. Po kultúrnom programe sa pedagógovia a žiaci z oboch škôl vybrali po potulkách mestom Tišnov. Mesto Tišnov leží v kotline v Juhomoravskom kraji, obklopené zalesnenými kopcami, v Českomoravskej vrchovine. Pre svoju polohu sa nazýva „Bránou vysočiny“. V súčasnosti je moderným mestom s bohatou minulosťou. Pri príležitosti 15. výročia partnerských vzťahov miest Tišnov – Sereď nás v obradnej sieni na radnici prijal starosta Bc. Jiří Dospíšil. Stretnutie sa nieslo v priateľskej uvoľnenej atmosfére. Jazyková bariéra neprekážala, ukázalo sa, že Česi a Slováci sú si blízki, dokážu si porozumieť, prospešne rozvíjať svoje vzťahy a priateľstvá. Pán starosta porozprával o dianí v meste a ukázal nám priestory radnice. Pokračovali sme v prehliadke mesta. Zastavili sme sa pri pamätníku legionára, o ktorom nám pán riaditeľ Michal Komprs bližšie porozprával. Pri príležitosti 100. výročia sme vzdali úctu kladením kytíc. Žiaci zo ZŠ Smíškova nás sprevádzali po meste zaujímavým rozprávaním o historických, kultúrnych, prírodných pamiatkach mesta Tišnov. Nasledoval obed v školskej jedálni. Po dobrom obede zorganizovali pedagógovia z priateľskej školy zábavný program pre deti z „Československa“. Deti rozdelili do zmiešaných medzinárodných družstiev a zábavno – športovou formou každé družstvo lúštilo výroky – citáty slávnych osobností. Hry „vážne – nevážne“ sa uskutočnili v novom športovom areáli na ZŠ Smíškova. Na mieste pôvodného ihriska sú vybudované športoviská, v zime využívané na klzisko. Nové športové plochy sú využívané na atletiku – oválová bežecká dráha, doskočisko na skok do diaľky, ihriská na futbal, tenis, volejbal, basketbal. Farebnosťou zapadajú do parkovej atmosféry školy. Pedagógovia si vymenili skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania, komunikovali o školských systémoch. Naša celodenná plavba pomaly doplávala k prístavu. Celá posádka Slovákov a Čechov sa doplavila k majáku, ktorý symbolizuje nádej, bezpečie, aby lode našli správny smer. Naša loď – slovanská rodina - našla krásne priateľstvo, ktoré bude naďalej prehlbovať. Pán riaditeľ ZŠ Smíškova Michal Komprs odovzdal ZŠ Jana Amosa Komenského štafetu - symbolický maják - na znak vytúženého prístavu pre česko-slovenskú partnerskú rodinu. V prístave nás čakal náš národný slovanský symbol – lipa – strom priania, ktorý je prospešný ľuďom svojou výnimočnosťou, dotýkaním sa dreva prináša ľuďom nádej, šťastie. Celá posádka obdržala symbolické listy lipy a každý napísal prianie obom republikám do ďalších sto rokov, ktoré deti povešali na veľkú lipu. Každý člen posádky dostal darček - prívesok – Strom šťastia. Naše priateľstvo a spolupráca majú veľkú hodnotu a stoja za úsilie ich udržiavať. Naše priateľské stretnutie malo hlboký význam. Pripomenuli sme si spoločnú minulosť dvoch stále prepojených národov. Naša plavba symbolizovala, že aj napriek oddeleniu českej a slovenskej republiky si ľudia oboch krajín zostanú blízki. Ďakujeme našej priateľskej škole - pedagógom a žiakom ZŠ Smíškova v Tišnove - za krásnu celodennú plavbu medzinárodnou loďou, v uvoľnenej atmosfére, plnú priateľstiev, príjemných chvíľ a zážitkov. Plavba zaoceánskym parníkom ZŠ Smíškova sa ukončila. Tešíme sa na najbližšie priateľské stretnutie s kamarátmi zo ZŠ Smíškova.

  Karin Ščasná za kolektív ZŠ Jana Amosa Komenského


   


   

 • MO v cezpoľnom behu

  MO v cezpoľnom behu

  Dňa 26.9.2018 sa uskotočnili majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu v kategórií jednotlivcov a družstiev. Družstvo dievčat tvorili Nina Dudonová, Rebeca Ďuráčková a Daniela Kovalovská. Družstvo chlapcov- Timotej Hodúr, Šimon Pecha a Kristián Paška. Žiačke Nine Dudonovej sa podarilo obhájiť minuloročné víťazstvo. Po úspešnom zvládnutí majstrovstiev okresu (Galanta-1.miesto) a majstrovstiev kraja (Piešťany-1.miesto) sa prebojovala až na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa uskutočnia 24.10.2018 v Liptovskom Mikuláši. 

  Ninke gratulujeme a prajeme veľa šťastia na majstrovstvách Slovenska.

 • Po stopách Štefánika

  Dňa 20. 9. 2018 sa všetky triedy deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej exkurzie pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky. Najskôr sme so žiakmi navštívili Štefánikov rodný dom v Košariskách, kde sme si vypočuli pútavý výklad o jeho živote a prínose pre Slovensko, a potom sme sa presunuli na Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Pri tomto krásnom kamennom diele Dušana Jurkoviča, kde sú uložené Štefánikove pozostatky, sme nášmu politikovi, astronómovi, letcovi a generálovi vzdali hold aj my. Z Bradla sme sa presunuli do Senice, prezreli sme si jej námestie, kde mali žiaci rozchod, a v popoludňajších hodinách sme sa vrátili späť do Serede.

  Na záver tohto krátkeho článku by sme sa my, triedne učiteľky 9.A, 9.B a 9.C, rady poďakovali žiakom za disciplinované a slušné správanie počas celej exkurzie. Boli ste super! ☺ •

  Mgr. Lenka Ostrížová

   

 • Regionálna výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov

  Regionálna výstava ovocia, zeleniny, kvetov a včelárskych produktov

                   Žiaci 1. stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi navštívili výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa konala  v dňoch od 13. do 15. 9. 2018 v Dome kultúry v Seredi. Plody svojich záhrad vystavovali členovia Slovenského záhradkárskeho zväzu v Seredi, Galanty a okolia.

                 Na výstavke si žiaci prezreli rôzne druhy ovocia a zeleniny. Z ovocia boli najviac zastúpené jablká, hrušky, hrozno a slivky. Zo zeleniny hlavne mrkva, zeler, rajčiny, paprika, cibuľa a fazuľa. Okrem týchto bežných odrôd sa tu našli aj niektoré netradičné, ako napr. machovka, figy, olivy. Výstava bola spestrená peknou jesennou kvetinovou výzdobou a tekvicami rôzneho druhu a veľkosti. Táto výstava bola zároveň aj prehliadkou včelárskych produktov. Žiaci mohli ochutnať z jednotlivých vzoriek sladkého medu, ako napr. slnečnicový, agátový alebo lesný. Každého zaujala malá vzorka úľa so živými včelami, kde mohli pozorovať, ako to v tom úli vyzerá.

                 Výstava sa všetkým páčila. Záhradkárom prajeme aspoň takú dobrú úrodu aj na budúci rok.

  Zuzana Kuciaková

 • Prázdninová vychádzka do okolia Banskej Bystrice

  Prázdninová vychádzka do okolia Banskej Bystrice

   

  Turisti zo ZŠ J.A. Komenského zo Serede si 10.júla spravili celodennú túru do okolia Banskej Bystrice. Vlakom sme sa krátko po šiestej hodine dostali zo Serede cez Galantu až do Banskej Bystrice. Odtiaľ sme sa odviezli až do Čachova v časti Selce. Prechádzku sme začali od penziónu Čachovo. Počas nášho putovania sme vystúpili a zliezli viac ako tisíc výškových metrov. Prešli sme sa k rekreačnému stredisku Šachtička. Následne sme zostúpili do čarokrásnej dedinky – Španej Doliny. V penzióne Klopačka sme si dali zaslúžený obed a niektorí dokonca až dva chody (že Samantha)! Poprechádzali sme sa po Španej Doline a druhou cestou sme sa vydali cez Šachtičku až na Panský diel. Z kopca vysokého 1100 m n.m. sa nám naskytol nádherný výhľad na búrku, ktorá práve zúrila nad Donovalmi a Nízkymi Tatrami. My sme našťastie nezmokli. Naša cesta viedla totiž opačným smerom. Z Panského dielu sme videli cez Banskú Bystricu a letisko Sliač až kdesi pri Zvolen. Keď sme sa pokochali kruhovým výhľadom na okolie, tak sme si to namierili do metropoly stredného Slovenska. Po asi dvojhodinovom putovaní sme sa cez les prešli až na sídlisko Sásová odkiaľ sme sa dostali naspäť na vlakovú stanicu v Banskej Bystrici. Z nej nám o pol siedmej odchádzal rýchlik, ktorým sme sa odviezli do Zvolena. Tam sme prestúpili na ďalší, ktorý nás priviezol až do Galanty. O desiatej večer sme sa napokon šťastní a uchodení vrátili domov do Serede.   

   

   

 • Dvadsaťpäť kilometrov v Malých Karpatoch

  Dvadsaťpäť kilometrov v Malých Karpatoch

  Členovia turisticko-poznávacieho krúžku zo ZŠ J.A. Komenského v Seredi si ako poslednú zastávku v školskom roku 2017/2018 vytýčili výstup na najvyšší vrch Malých Karpát - Záruby. V krásne júnové sobotné ráno sme sa o ôsmej dostali vlakom zo Serede do Trnavy, kde nám zostávala viac ako hodinka do odchodu osobáku do Smoleníc. Čakanie na vlak sa v „malom Ríme“ nekonalo. Vďaka pánovi Sadlekovi sme totiž absolvovali parádnu exkurziu na policajnej stanici v Trnave. Zbrane, putá, nepriestrelné vesty a majáky na autách nám pán Sadlek, otec žiaka 5.A a člena krúžku M. Sadleka, poukazoval v plnej paráde. Zaujímavá prehliadka nám ubehla veľmi rýchlo. Krátko po deviatej sme vyrazili vlakom smer Smolenice. Zanedlho sme sa ocitli v cieli. Nakoľko vlaková stanica je od centra Smoleníc vzdialená 2,5 km, tak nám chvíľku trvalo, kým sme sa dostali do dediny k rozcestníku. Vydali sme sa cestou k Vlčiarni cez dolinu Hlboča, kde sa nám kvôli suchu nepodarilo nájsť Občasný vodopád. Našli sme však krásne miesta na odpočinok, kde sme si vychutnávali zásoby z domu. Od Vlčiarni sme prešli k Čertovmu žľabu a následne do sedla Záruby. Zo sedla sme vystúpili na samý vrchol najvyššieho vrchu Malých Karpát o 13:00 hod. Na Zárubách (768 m n.m.) sme si dali dlhšiu pauzu, najedli sme sa, pozreli si okolie a porozprávali sme sa s ďalšími turistami, ktorí využili krásne počasie na rovnaký výstup ako my. Cestou naspäť sme sa kochali okolitou prírodnou scenériou. Od Čertovho žľabu sme zvolili na návrat dole inú cestu akou sme šli na Záruby. Preto sme sa dostali ku Smolenickému zámku, ktorý je však pre verejnosť až do letných prázdnin uzavretý. Pozreli sme si anglickú záhradu okolo zámku a potom sme si to zamierili do centra Smoleníc, kde sme si k obedu dopriali pizzu na dreve. Štrajkujúce hodinky nás natoľko obalamutili, že sme napokon nestihli plánovaný vlak do Trnavy a museli sme počkať na ďalší. Prešli sme úctyhodných 25 kilometrov a tak nám nevadilo chvíľu si posedieť na stanici v Smoleniciach. Napriek neskoršiemu návratu domov sme prežili posledný krásny predprázdninový výlet!

 • Turisti za krásami Moravy

  Turisti za krásami Moravy

  Prvú júnovú sobotu si členovia turisticko-poznávacieho krúžku vyšli za hranice! Presnejšie za hranice svojej fantázie a za hranice rieky Moravy. Vlakom a autobusom sme sa dostali až do Mikulova, kde sa na nás usmievalo celodenné slniečko. Najskôr sme sa prešli cez mesto a vyšli sme až na samotný kopec, konkrétne na Svatý Kopeček. Nadesiatovali sme sa za nádherného počasia, spravili sme si zopár zaujímavých momentiek a videli sme pekné výhľady. Naskytol sa nám pohľad až do Rakúska! Cestou cez les sme sa okružnou trasou vrátili až do centra Mikulova na hlavné námestie. Zamierili sme si to na jeden z najmalebnejších moravských zámkov - Mikulovský zámok, kde sme si pozreli expozíciu o starých Rimanoch i Germánoch. Vypočuli sme si niekoľko zaujímavostí o histórii samotného zámku. Z terasy sa nám naskytol krásny pohľad na Svatý Kopeček, ktorý sme už mali v nohách. Po skončení komentovanej prehliadky zámku sme sa prešli nádhernou zámockou záhradou a s prázdnym žalúdkom sme si to zamierili do miestnej reštaurácie na obed. Po výdatnej porcii slepačieho vývaru a vyprážaného syra, rezňov i českého knedlíku nám ešte zostal čas na objavovanie ďalších zákutí Mikulova. Presunuli sme sa na rozhľadňu Kozí hrádek, kde sa nám naskytol pohľad na stredné i severné Čechy a Moravu no najmä na neďaleký vrch Turold. Po vyhliadke sme sa vydali smerom na Turold. Pod Turoldom sa konala akcia ku Dňu detí, ktorej sme sa tiež zúčastnili. Vodnými delami osviežení sme sa odtiaľ prešli k jaskyni pod Turoldom a navštívili sme Geopark Turold. V ňom sme si prešli kolečko na vonkajšej expozícii významných hornín, ktoré sa vyskytujú po celej Českej republike. Je umiestnená v opustenom vonkajšom vápencovom lome, kde sa horniny nachádzajú v pôvodnom stave i vyleštené, tak ako ich môžeme vidieť na schodiskách, strechách i v iných zákutiach nášho života. Ukážky 17 druhov hornín z rôznych kútov Českej republiky, ktoré predstavujú typických zástupcov geologickej histórie na území Česka nás uchvátila a uzavrela náš program v Mikulove. Celodennú cestu za poznaním mikulovských krás ukončilo putovanie na vlakovú stanicu. Všetkým sa páčilo a cesta z Mikulova ubiehala veľmi rýchlo. Pri prechode cez Valtice sme uvideli ďalšiu z krás Moravy, na ktorú nám však už nezostal čas. Veď náš deň mal len 24 hodín. A tak sme sa vrátili za našimi blízkymi, ktorí nás o deviatej večer s úsmevom na tvári privítali na vlakovej stanici v Seredi. Už teraz sa tešíme na ďalšie dobrodružstvá!

 • Turisti na prechádzke okolo Sĺňavy

  Počas jedného z nádherných májových víkendov sa členovia turisticko-poznávacieho krúžku zo ZŠ J.A. Komenského v Seredi vydali na potulky po Piešťanoch. Sobotné dopoludnie sme strávili peším okruhom na Sĺňave. Počas nášho putovania sme sa zastavili a vyvalili na pláži Siesta, prešli sme drahovskú hať aj so zastávkou v bufete a napokon sme sa vrátili po viac ako 8 kilometroch ku Kamennému mostu v centre. Keďže nám ani táto prechádzka nestačila, tak sme si vyrazili aj na Trh remeselníkov na Kúpeľnom ostrove. Tradičný trh bol nádherný a veru sme mali čo robiť, aby sme sa s ním rozlúčili. Hlad nás napokon zaviedol z turistických chodníčkov do Auparku, kde sme si pochutili na neskorom obede. A to sme mali ešte pred sebou dlhú cestu domov. Bola riadne dlhá, lebo tie vlaky nás zase raz dostali a my sme sa ich na spiatočnej ceste domov nedočkali... Aj tak sme sa šťastní a uchodení vrátili k rodičom na seredskej autobusovej stanici.

 • Stredoveké dni detí na Modrom Kameni

   Stredoveké dni detí na Modrom Kameni

  Dňa 30. mája 2018 sa žiaci 5.B, C  zúčastnili akcie – Stredoveké dni detí na Modrom Kameni. Po prehliadke historického objektu sme sa zúčastnili Stredovekých dní – na jednotlivých stanovištiach deti absolvovali praktické ukážky stredovekých aktivít, plnili úlohy, ktoré viedli k získaniu pokladu a k pasovaniu do rytierskeho stavu. Po skončení sme si mali možnosť prezrieť expozíciu historických hračiek, LEGA. Veľmi zaujímavou bola aj praktická časť – deti si mohli vyskúšať hrať s bábkami rôznych typov bábkové divadlo.

  Deti sa z akcie veľmi tešili. 

   

  Triedne učiteľky :-)

 • Hodina biológie

  Na spestrenie hodín biológie nás prišli navštívi naši domáci miláčikovia: psík, korytnačka, škrečok, kreveta, morča, zajačik, myš...Deti prezentovali svoje obľúbené zvieratko ako sa oňho starajú, cvičia, čo mu dávajú jesť...následne si medzi sebou povymieňali informácie. Po hodine sa zvieratká šťastlivo vrátili do svojich príbytkov. 

 • Atletika

  Atletika

  Nina Dudonová (beh 800m) a Kevin Tulej (hod kriketkou) sa po výhre na majstrovstvách okresu v atletike zúčastnili na majstrovstvách kraja. MK sa konali 30.5.2018 v Trnave. Obaja žiaci sa umiestnili na 3.mieste.

 • Majstrovstvá kraja vybíjaná

  Po postupe z majstrovstiev okresu sa žiačky našej školy zúčastnili majstrovstiev kraja vo vybíjanej mladších žiačok, ktoré sa uskutočnili 30.5.2018 v Senici. Dievčatá sa umiestnili na 3.mieste.

  K vzornej reprezentácii školy a k dosiahnutým vysledkom srdečne gratulujeme.

 • Turnaj o pohár primátora mesta

  Dňa 4.6.2018 sa uskutočnili futbalový turnaj chlapcov a basketbalový turnaj dievčat o pohár primátora mesta Sereď.

  Futbal chlapcov:

  1.miesto -ZŠ Jana Amosa Komenského

  2.miesto -ZŠ Juraja Fándlyho

  3.miesto -Gymnázuim Vojtecha Mihálika

  Basketbal dievčat:

  1.miesto -Gymnázuim Vojtecha Mihálika

  2.miesto -ZŠ Jana Amosa Komenského B

  3.miesto -ZŠ Jana Amosa Komenského A

  Gratulujeme

 • Lepšia kultúra a klíma školy...

  Lepšia kultúra a klíma školy...

  V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa neustále zlepšuje kultúra a klíma školy rôznymi rekonštrukciami, dopĺňaním školského nábytku, renováciou priestorov.

  Po zateplení telocvične, rekonštrukcii strechy na tejto telocvični, výmene okien na druhej telocvični, úprave vstupného priestoru do budovy B, sme pokračovali v údržbe a oprave sociálnych zariadení v budove B na prízemí a 1. poschodí, kde sa nám podarilo tieto priestory upraviť nielen po hygienickej stránke, ale aj esteticky. V tejto údržbe a úprave  chceme samozrejme pokračovať a postupne takto upraviť aj ostatné sociálne zariadenia v tejto budove. Všetko toto súvisí s dostatočnými finančnými prostriedkami slúžiacimi na tento účel.

  Okrem údržby a opravy sociálnych zariadení sme zakúpili nové školské výškovo nastaviteľné lavice, stoličky, katedry do 4 tried na 1. stupni a 1 keramickú tabuľu. Týmto sme pripravili pre žiakov  príjemné prostredie na vyučovanie.

  Všetky tieto opravy, údržby a nákupy sme si mohli dovoliť zabezpečiť  z finančných prostriedkov, ktoré naša škola získala cez dohodovacie konanie vo výške 30 000,- eur.

  Srdečná vďaka patrí predstaviteľom mesta Sereď za možnosť takéhoto príspevku. Opäť sa potvrdilo, že predstaviteľom mesta Sereď, ide o sústavné zveľaďovanie školských zariadení v meste Sereď a školstvo ako také im nie je ľahostajné.

  Ďakujeme a veríme, že budeme môcť pokračovať v ďalších úpravách školských priestorov našej školy.

  Mgr. Zuzana Súdinová

  riaditeľka školy

 • Atlantis

  Atlantis

     Deti zo ŠKD – ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si dňa 28.04. 2018  urobili výlet do vzdelávacieho a zábavného centra Atlantis Levice. Po príchode na miesto sme sa občerstvili a  posilnili po ceste a  potom nás pani animátorky  oboznámili  s programom. Najprv sme sa ponorili do záhad vesmíru a neskôr nasledoval program o živote dinosaurov. Po skončení programov sme hravou formou pomocou rôznych interaktívnych objektov spoznávali  fyzikálne zákony a prírodné javy na ploche asi 1200 m2 . Nechýbala ani moderná technika 9D simulátor, kde sa deti mohli na chvíľu ponoriť  do virtuálneho  sveta a veľa ďalších atrakcií. Najviac sa nám všetkým páčilo v bublinkovom svete.  Po pekne strávenom dni, plnom zážitkov a nových vedomostí  sme sa vrátili  šťastne domov.

   

                                                                p.vychovávateľky : Beličková, Fidlerová, Nováková

   

   

 • Návšteva technického múzea v Košiciach

  Návšteva technického múzea v Košiciach

  Dňa 18.5.2018 sa žiaci našej školy z Technického krúžku zúčastnili návštevy Technického múzea v Košiciach. Žiaci si prehliadli celú expozíciu múzea a vyskúšali si svoje získané vedomosti v oddelení hlavolamov. Pri návšteve metropoly východu sme neobišli ani kultúrne pamiatky a zaujímavosti mesta Košíc.

  Ing. Peter Kostolányi

 • Aj v matematike máme úspechy

  Aj v matematike máme úspechy

  Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády postúpili do okresného kola. Boli to žiaci: Artur Lopašovský zo 4.B, Matej Ščevík zo 4.B, Alex Barienčík zo 4.C, Marco Šereg z 5.B, Aleš Gabriel z 5.C, Sebastián Štefánek z 5.B, Dávid Gedeon zo 6.A, Mateo Kyselý zo 7.B, Žaneta Pusztakűrtiová zo 7.C, Robert Stareček z 8.C a Dominika Dubayová z 8.C.

  Okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 13.marca /4. a 5. ročník / a  14. marca /6. – 8. ročník/ . Úspešní riešitelia okresného kola boli: Artur Lopašovský, Matej Ščevík, Alex Barienčík, Marco Šereg - 4. miesto, Aleš Gabriel – 5. miesto, Dávid Gedeon – 6. miesto.

  Marco Šereg /5.B/ je aj úspešný riešiteľ okresného kola matematickej olympiády.

  Všetkým srdečne blahoželáme. Bodišová Viera za PK - MAT

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Jana Amosa Komenského
  Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
 • +421 0317892404
  +421 0317897550

Fotogaléria