• Jan Amos Komenský
    • "Na dobrom začiatku všetko záleží."
    • Jan Amos Komenský
    • "Nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba."
    • Jan Amos Komenský
    • "Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili."
     • Svetový deň srdca
      • Svetový deň srdca

       29.9. si každý rok pripomíname svetový deň srdca. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie o rizikách a faktoroch srdcovo - cievnych ochorení. Naši piataci mali workshop kde sme sa rozprávali o našom srdci, ako si ho udržať zdravé. Ako veľmi je dôležitý zdravý životný štýl. Tento rok sa kampaň k svetovému dňu srdca, zameriava hlavne na pohyb. Zacvičili sme si, odmerali si tlak krvi, stetoskopom si vypočuli naše srdcia a vyrobili sme plagát k tomuto dňu. Nezamerali sme sa len na srdce ako orgánu, ale čo naše duševne a citové prežívanie? Aj ono potrebuje znížiť prijem bolesti a trápení. O obe srdcia v nás sa treba vedieť postarať, aby boli obe zdravé.

     • Zážitkový deň v Trnave
      • Zážitkový deň v Trnave

       Dňa 26. septembra sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili akcie Európsky deň jazykov.
       V Trnave nás najskôr privítal pán sprievodca, ktorý nás previedol historickou Trnavou, zaviedol nás na zaujímavé miesta a prerozprával nám rôzne mestské legendy.

       Po komentovanej prehliadke sme sa presunuli na Trojičné námestie, kde nás čakali stánky, v ktorých sme robili aktivity zamerané na cudzie jazyky. Na stanovištiach boli prichystané aktivity spojené so slovenským, anglickým a nemeckým jazykom, ale prekvapili nás aj také exotické jazyky ako japončina či latinčina, ktorá je už vymretým jazykom. Dokonca sme dostali možnosť vidieť a vyskúšať si aj Braillovo písmo. Mohli sme sa zapojiť do lúštenia tajničiek, hier s pexesom, spájania obrázkov s posunkovou rečou či lúštiť hlaholiku. Za každú poctivo splnenú aktivitu sme dostali pečiatky a následne sme boli ocenení vecnými cenami.

     • Návšteva z Tišnova.
      • Návšteva z Tišnova.

       V dňoch 21. – 22. septembra sme na pôde našej školy opäť privítali kolegov a kamarátov z partnerskej základnej školy Smíškova Tišnov. Českí aj slovenskí žiaci prežili spoločne dva zaujímavé dni s pestrým programom obohateným o „prespávačku“ v telocvični, na ktorú sa žiaci našej školy zrejme tešili najviac. Ešte predtým sa však museli „popasovať“ s rôznorodými aktivitami, ktoré sme pre nich pripravili v areáli našej školy, ako aj mimo nej.

     • Obrovský kus práce 👏👌
      • Obrovský kus práce 👏👌

       Škola je kľúčovým pilierom budúcnosti, nakoľko má značný vplyv na celkový rozvoj žiakov. V ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi si uvedomujeme, že okrem iného moderný, bezpečný, udržiavaný interiér či exteriér školy má dopad na vzdelávanie, správanie sa žiakov či sociálne vzťahy, a preto sme počas leta investovali okrem financií aj značnú časť energie zamestnancov do obnovy prostredia školy.


   • Staňte sa naším fanúšikom

   • Prihlásenie

   • Dátum a čas

    Pondelok 2. 10. 2023
    • Zvonenie

     1. vyučovacia hodina: 8:00 h - 8:45 h
     2. vyučovacia hodina: 9:00 h - 9:45 h
     3. vyučovacia hodina: 9:55 h - 10:40 h 
     4. vyučovacia hodina: 11:00 h - 11:45 h
     5. vyučovacia hodina: 11:55 h - 12:40 h
     6. vyučovacia hodina: 12:50 h - 13:35 h
     7. vyučovacia hodina: 14:05 h - 14:50 h

      

    • Prihlásenie 

    • Kliknutím na obrázok sa prihlásite do Microsoft Office 365

   • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 887659
  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie