• Aktuality

     • Strašidlá na škole
      • Strašidlá na škole

      • Halloween  sa oslavuje 31. októbra hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Svoj pôvod má v Írsku, kde Kelti už stovky rokov koncom októbra oslavovali sviatok „mŕtvych-neživých“. Signalizoval koniec úrody a začiatok zimy. V novembri sa Keltom zásoby znížili a nastávala zlá doba. Práve podľa keltských tradícií sa v noci na prvého novembra vracali domov duše mŕtvych a hľadali svojich príbuzných, preto im v oknách nechávali vydlabané repy so sviečkami, aby im posvietili na cestu. Chceli sa však vyhnúť, aby do ich tiel nevošli zlí duchovia, tak si maľovali tváre a prezliekali sa do starých šiat.

                      Tento sviatok duchov a strašidiel je u detí z roka na rok obľúbenejší. Tak prečo im nedopriať aspoň raz v roku niečo tajomné, bláznivé a strašidelné. Preto u nás na škole 27.10., deň pred jesennými prázdninami, sme mohli vidieť pobehovať kostlivcov, smrtky, bosorky,  baby Jagy, duchov aj Harry Potterov. Strašidlá riešili rôzne úlohy, súťažili a tvorili. Halloween je jedným zo sviatkov, kedy deti môžu ukázať svoju kreativitu v podobe masiek a vyrezaných tekvíc.  Našu školu oživila aj halloweenska výzdoba a  zábavné a strašidelne vyrezané tekvice, ktoré svietili na dolnej chodbe.           Mgr. Zuzana Kuciaková

        

     • ...keď chceš vidieť viac...
      • ...keď chceš vidieť viac...

      • Bola slnečná jesenná sobota a my sme sa so žiakmi z Turistického krúžku vydali za modlivkou. Nie, nebol to živočích, ale atypická rozhľadňa na najvyššom bode Devínskej Kobyly v nadmorskej výške 514 metrov nad morom. Lesný chodník bol plný šuchotavého jesenného lístia a naše rozhovory dopĺňal vtáčí spev. Na rázcestí Devínskej kobyly sme sa posilnili a potom nás čakalo len posledných 5 minút k vyhliadke. Cestou na jej vrchol (21m) sme zdolali presne 112 schodov a tri vyhliadkové plošiny. Na úplnom vrchole riadne fučalo, ale krásne výhľady na naše územie alebo susedné Rakúsko, Maďarsko či dokonca až Česko boli ohromujúce. Darina Belianska

     • Halloween aj v kuchyni...
      • Halloween aj v kuchyni...

      • Tentokrát nás prekvapili pani kuchárky, osie hniezda a pizza nám chutili oveľa viac, alebo sme sa báli, tak sme všetko zjedli?    I.Tušková

     • Jesenné a Halloweenske tvorenie v ŠKD
      • Jesenné a Halloweenske tvorenie v ŠKD

      • V uplynulých dňoch sa deti v ŠKD venovali rôznym tvorivým aktivitám. Niektorí vyrábali darček pre dedka či babku- pri príležitosti októbra- mesiaca úcty k starším. Iní vo svojich oddeleniach vyrábali strašidielka, vyrezávali tekvice,  pripravili si vlastnoručne vyrobený lampión, alebo spolu s p.vychovávateľkami urobili v priestoch školy a ŠKD peknú jesennú výzdobu. Deti mali z vlastných prác radosť a radi nimi aj potešili svojich blízkych.vych. T.Levková

     • Krúžok nás baví...
      • Krúžok nás baví...

      • V rámci voľného času, žiaci chodia na krúžky. Jeden z nich je aj Varenie-pečenie. Žiaci sa na ňom naučia variť a piecť z rôznych surovín. Nielen to, že sa naučia piecť, ale si aj naplnia brušká. Všetko varia spoločne, kde si navzájom pomáhajú a rozdeľujú úlohy. Sú veľmi šikovní z domu a preto im to ide od ruky. Sme radi, že máme takúto možnosť, variť v školskej kuchynke.         Martina Bábyová

     • Naše úspešné bežkyne
      • Naše úspešné bežkyne

      • Za krásneho jesenného počasia sme sa zúčastnili Majstrovstiev Trnavského kraja v cezpoľnom behu, ktoré sa konali v Piešťanoch v rekreačnej oblasti Lodenica. Súťažili sme v kategóriách žiačky ZŠ kde nás reprezentovali Zuzana Vaculčiaková z 9.B triedy, Emily Žigová z 8.A triedy a Sofia Sedláková zo 7.A triedy. Žiačky vybehli na trať dlhú 1500m, kde v kategórii jednotlivcov obsadila 8. miesto Zuzana Vaculčiaková, 10. miesto Emily Žigová a 12. miesto Sofia Sedláková. V kategórii družstiev sme tak obsadili vynikajúce 4. miesto, za čo patrí dievčatám veľký potlesk a blahoželanie.

       Blahoželáme našim úspešným bežkyniam!   Mgr.Tomáš Kopún

     • Vzácna návšteva v našej škole
      • Vzácna návšteva v našej škole

      • Dňa 26.10.2021 nás poctila svojou návštevou zástupkyňa veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Mgr.  Alena Jermářová. Spolu s pani riaditeľkou zavítala do 8.C, kde žiaci zažili milé prekvapenie, pretože  priamo v triede osobne odovzdala  Zuzke Helienkovej čestné uznanie zo 49. ročníka  Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice 2021.  Aká bola reakcia spolužiakov a ostatných prítomných? Samozrejme, nadšenie a potlesk.

       Svetovo známa výtvarná výstava sa nesie v duchu spomienky na detské obete z obce Lidice i na všetky deti, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Každoročne sa do nej zapájajú tisíce mladých výtvarníkov zo všetkých kontinentov. Víťazné práce  visia aj tento rok v Lidickej galérii. Medzi nimi aj Zuzkina kresba na tému Robot a umelá inteligencia, za ktorú jej porota udelila ocenenie koncom minulého školského roka.  Našej šikovnej žiačke vyslovujeme srdečnú vďaku za krásnu reprezentáciu školy. 

       Zuzkinu radosť  z úspechu umocnili aj prívetivé slová zástupkyne veľvyslanca, ktorá zároveň povzbudila aj ostatných žiakov do umeleckých a športových aktivít, pretože pozitívne vplývajú na rozvoj osobnosti. Za milé stretnutie veľmi pekne ďakujeme.                                                                                             Mgr. L. Budinská

     • Školské kolo Olympiády zo SJL
      • Školské kolo Olympiády zo SJL

      • Dňa 15.10. 2021 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo SJL. Tento rok bolo šk. kolo trochu netradičné, nakoľko ho organizovala Slovenská komisia Olympiády zo SJL a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA a prebiehal online formou. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov 9. ročníka, ktorí po zaregistrovaní vypĺňali online test, ktorý bol pripravený Slovenskou komisiou Olympiáda zo SJL. Test pozostával z otázok zo slovenskej gramatiky a literatúry. Žiaci boli veľmi disciplinovaní a plne sa sústredili na vypracovanie otázok. Po týždni nám prišli výsledky a úspešnou riešiteľkou sa stala Martina Klačeková z 9. A, ktorá nás bude reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v novembri. Maťke gratulujeme a všetkým ostatným žiakom ďakujeme, že prejavili záujem a snažili sa aj napriek tomu, že to nebolo povinné.            Mgr. A. Boženíková

     • Deň jablka
      • Deň jablka

      • Ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko …Kto na Slovensku by nepoznal jablčník, jablkovú, jablkovo - orechovú, jablkovo - makovú štrúdľu, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by jablko nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste?        

                   Aj tento rok sme si v našej škole opäť pripomenuli DEŇ JABLKA, známy tiež ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra. Deti sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku ako o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Celý deň sa niesol v duchu jabĺčka. Pozreli si zaujímavú prezentáciu, počítali jabĺčkové príklady, naučili sa básničku a nezabudli si aj zaspievať pieseň „Červené jabĺčko.“ Samozrejme nechýbala ani ochutnávka rôznych odrôd jabĺk a tiež nechýbal ani jabĺčkový koláčik. Druháci ochutnali sladkú jablkovú šťavu a prváci zase jabĺčka na výtvarnej výchove zavárali odtláčaním do pohárov. Plní sily sa pustili do maľovania a vystrihovania týchto guľatých malých zázrakov.

                     Na Deň jablka si pripomeňme: Denne jedno jablko pre zdravie.          Mgr. Zuzana Kuciaková


        

     • Vitajte v škole, prváci!
      • Vitajte v škole, prváci!

      • Nástup do školy je významnou životnou zmenou. Do života detí vstupujú nové pravidlá a školské povinnosti, žiaci sa začleňujú do nového kolektívu rovesníkov a celkovo sú na nich kladené vyššie nároky ako doposiaľ. Za účelom uľahčenia nástupu prvákov do školy, sa s nimi uskutočnili stretnutia so školskou psychologičkou. Stretnutia boli zamerané napr. na podporu koncentrácie pozornosti, pracovných návykov, rešpektovanie pravidiel, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, posilnenie spolupráce a vzťahov v triede. Prváci si vyskúšali samostatnú prácu aj prácu v skupine.

       Našich prvákov sme v škole privítali zaujímavými aktivitami a hrami, vďaka ktorým sme sa navzájom predstavili a lepšie spoznali. Zistili sme, čo najradšej robíme, aké záľuby máme či o aké domáce zvieratká sa staráme. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa niečo nové o svojich spolužiačkach, spolužiakoch, ale aj o triednej učiteľke a školskej psychologičke. Prostredníctvom hry „čo sa zmenilo v triede?“ si žiaci vyskúšali, ako sú na tom s pamäťou, pozornosťou aj priestorovou orientáciou v triede. To, ako sú na tom prváci s grafomotorikou, si preverili pri obťahovaní bodiek do určitých tvarov, z ktorých postupne vznikli zvieratá (psy a mačky). Niektorí prváci si dokonca priali dokončiť zvieratká doma a tak ich nadšeniu bolo vyhovené. Ďalšou úlohou pre prvákov bolo uhádnuť, čo sa skrýva na obrázkoch, čím si žiaci precvičili najmä slovnú zásobu, všeobecnú znalosť, logické myslenie, komunikačné a sociálne zručnosti. Počas stretnutí sa prváci snažili rešpektovať pravidlá správania sa v škole, ochotne a aktívne spolupracovali a mali možnosť zažiť ocenenie a podporu. Verím, že prvákom sa aj naďalej bude v škole páčiť a že na našej škole prežijú veľa pekných, nezabudnuteľných dní.

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

     • Svetový deň výživy
      • Svetový deň výživy

      • Dňa 16. októbra si už od roku 1981 každoročne pripomíname „Svetový deň výživy“. Je to tradícia, ktorej medzi aktivitami našej školy patrí stála pozornosť. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život. Dnešná mládež žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí rovnaké chyby ako dospelí. To je dôvod, prečo sa v našej škole zaoberáme touto témou každý rok. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca a jeho celkovom zdraví.

                  V piatok 15. októbra  sa žiaci našej školy  aktívne zapojili do aktivít pripravených triednymi učiteľkami. Venovali sa tvorbe tematicky zameraných plagátov a prezentácií, rozprávali sa o zásadách zdravej výživy, riešili hádanky, rébusy a pracovné listy. Pripravili ochutnávky z ovocia a zeleniny. Zo zdravých nátierok si pripravili chutné chlebíky ozdobené nakrájanou zeleninou.     

                   Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a uvedomia si, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu a o to viac v tomto neľahkom covidovom období.

                                                                                                                                Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Zbierka pre OZ Tulák
      • Zbierka pre OZ Tulák

      • Pri príležitosti Dňa zvierat (4. október) sa ZŠ J.A. Komenského pod vedením Žiackej školskej rady rozhodla zahájiť už tradičnú zbierku pre OZ Tulák v Seredi. Jedná sa o dobrovoľnú zbierku, pri ktorej chceme potešiť nielen opustené zvieratká, ale aj podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa o ne starajú. Môžete prispieť rôznymi vankúšmi, plachtami, dekami, kuchynskými utierkami, hračkami, granulami a pod. Zbierať budeme do 27.10 2021 - neváhajte a spríjemnite zvieratkám pobyt v kotercoch. :-)

                                                                                                                             Mgr. Ľuboš Kostolányi

     • Mesiac školských knižníc - beseda so spisovateľom
      • Mesiac školských knižníc - beseda so spisovateľom

      • Hoci dnes žijeme v dobe počítačov a digitálnych technológií, aj kniha má v našom živote miesto. Presvedčili sme sa o tom v  stredu – 13.10 2021 v našej školskej knižnici. So žiakmi 6. až 9. ročníka sme besedovali  o dobrodružnej knihe pre deti a mládež, ktorú napísal Dr. Andreas Cernuska, rodák zo Serede, žijúci vo Viedni.

       Kniha má 3 časti, naši mladí čitatelia stihli prečítať 1. a 2. časť.  Z knižnice sme sa na chvíľu opäť všetci preniesli do tajomného sveta Jambaru, v ktorom sa odohrávali napínavé príbehy hlavných hrdinov.

       Pán Cernuska si vypočul, aké mali žiaci  dojmy z knihy a ocenil, že žiaci čítali knihu pozorne a správne pochopili jej posolstvo – že dobro má vždy zvíťaziť nad zlom.  My sa chystáme čítať ďalej, pretože k 3. časti knihy by sme si chceli urobiť  na jar s pánom Cernuskom ďalšiu besedu.

       Tak veľa príjemných chvíľ, strávených s knihou!    Mgr. Helena Eliášová

     • Jeseň v ŠKD
      • Jeseň v ŠKD

      • Slnečné dni sa nám už striedajú s tými daždivými, no my sa aj v interiéri vieme zabaviť. Pozrite sa, čo všetko sme postíhali. Vo viacerých triedach sme si vyrábali záložky (u prváčikov mala táto aktivita naozaj veľký ohlas a niektorí si stihli vyrobiť hneď viacero kusov). Pomaly si už pripravujeme halloweensku výzdobu a starší žiaci recykláciou rôznych materiálov povýšili obyčajné veci na jedinečné dielka. Nezabúdame ani na posilňovanie imunity pohybom a ovocím. Keď si ho deti vlastnoručne nakrájajú a jedia v spoločnosti kamarátov, vtedy predsa chutí najlepšie :-D  Vychovávateľka Petra Komadová

     • Vieme, ako sa rozhodneme (?)
      • Vieme, ako sa rozhodneme (?)

      • Dám si nohavice či sukňu? Kúpim si iPhone alebo Samsung? Pôjdem von dnes alebo zajtra?“ V istom životnom období môžu byť tieto otázky a odpovede na ne pre nás podstatné. Časom však akosi stratia na dôležitosti a nahradia ich oveľa vážnejšie témy. Také, ktoré dokážu ovplyvniť nielen náš súkromný život, ale častokrát i život mnohých iných ľudí.

            Nie je preto ľahké stáť pred rozhodnutiami a nevedieť, podľa čoho sa rozhodnúť. Na aké aspekty otázok sa zamerať a ktorú z možností si vybrať. Prvým z takých vážnych rozhodnutí našich žiakov môže byť už otázka o budúcej profesijnej orientácii. Podľa čoho si vyberiem tú najvhodnejšiu školu? Ktorá z ponúkaných inštitúcií bude pre mňa tou najlepšou voľbou?

           Nuž, rozhodovanie nemusí byť jednoduché a nie vždy si v živote volíme cesty, ktoré vedú k vytúženému cieľu.  Každá generácia prechádza skúškami ťažkých rozhodnutí, pričom mnohé z nich ovplyvnia životy tých ďalších. Pozitívne či negatívne.

            Zamerať sa na dôležité otázky a pomôcť žiakom racionálne zvažovať možnosti pomáha i občianske združenie Post Bellum SK, ktoré prostredníctvom svojich vzdelávacích aktivít nielen rozširuje vedomostný fond našich žiakov v oblasti histórie, ale zážitkovým učením robí z dejín východisko pre vlastnú orientáciu v budúcnosti.

            Workshop Rozhodovanie, ktorý sa na našej škole realizoval v dňoch 11. a 12. októbra 2021 v 9.B a 9.C triede predostrel žiakom problematiku 2.svetovej vojny i situácie pred ňou. Mali možnosť na chvíľu sa stať členmi politických strán v medzivojnovom období a robiť zásadné rozhodnutia v oblasti budúceho smerovania krajiny. V druhej časti workshopu prežili príbeh židovského dievčaťa Evy. Stáli na križovatke jej životných ciest, ku ktorej ju doviedli práve rozhodnutia politikov a politických strán. Pohľad na Evu v spektre politických rozhodnutí nešťastného obdobia 2.svetovej vojny odhaľuje, aký obrovský dosah môžu mať rozhodnutia mocných na život obyčajného človeka.

            Veríme, že workshop Rozhodovanie bol nielen obohatením vyučovacieho procesu, ale že  i zasiahol do vedomia našich žiakov a pomohol im uvedomiť si ich úlohu v utváraní budúcnosti  a zodpovednosť za vlastné rozhodnutia.

                                                                                                                                            Daria Braunová

     • Žiacka školská rada – “Školy, ktoré menia svet”
      • Žiacka školská rada – “Školy, ktoré menia svet”

      • Žiacka školská rada je reprezentatívny orgán žiakov, ktorý zastupuje ich záujmy vo vzťahu k učiteľom a vedeniu školy. Jej poslaním je zaoberať sa problémami žiakov, organizovať školské záujmové činnosti, zveľaďovať priestory školy a i. Žiaci majú skvelú možnosť prinášať nové nápady a získavať cenné skúsenosti pri tvorbe a plánovaní rôznych podujatí.

                   ŽŠR zasadá raz mesačne alebo vo výnimočných prípadoch. Pravidelné stretnutia a uvoľnená atmosféra pomáha k odstraňovaniu bariéry učiteľ – žiak, výsledkom čoho je samostatné zmýšľanie a konanie žiakov. ŽSR je zložená len z predsedov a podpredsedov tried, ktorí pracujú pod vedením p. učiteľa Ľ. Kostolányiho. Ako býva zvykom, na prvom septembrovom stretnutí sa naplánujú akcie na školský rok a tajnou voľbou sa obsadia základné pozície, ktorými sú:

       Predseda – M. Klačeková (9.A)

       Podpredseda – V. Holacká (9.C)

       Tajomník – T. Javorová (8.A)

                   Pre stmelenie kolektívu a lepšie zoznámenie sa s novými členmi, bol vo štvrtok (7.10.) zorganizovaný workshop tréning, ktorý viedol Inštitút pre aktívne občianstvo s vybraným programom “Školy, ktoré menia svet – Nakopnite svoju žiacku školskú radu!”. Žiaci mohli získať nie len vecné predstavy o širokých možnostiach ŽŠR, ale aj zábavnou formou vyskúšať svoje tvorivé a kreatívne myslenie.
                                                                                                                             Mgr. Ľuboš Kostolányi

     • Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou
      • Bezpečne a zdravo ekologickou dopravou

      • V rámci Európskeho týždňa mobility pripravila Mestská polícia v Seredi pre deti zaujímavú a náučnú aktivitu - bezpečnú a zdravú prechádzku, ktorá prostredníctvom indícií zaviedla deti na miesta, kde sa mohli oboznámiť s ekologickými spôsobmi dopravy po našom meste.

                   Keďže deti sú zvedavé, rady hľadajú a pátrajú, zúčastnili sa tejto aktivity aj žiaci našej školy. Pátracia cesta začala na železničnej stanici, pokračovala cez mesto k mestskému parku a končila na cyklistickej dráhe na hrádzi. Počas prechádzky deti nachádzali indície, riešili rôzne hádanky, prešmyčky a hľadali ďalšie inštrukcie na cestu. Úlohy boli zamerané na pravidlá cestnej premávky a dopravné predpisy. Spoznali, že hromadné dopravné prostriedky, najmä tie, ktoré poháňa elektrina, sú ekologickejšie než osobné autá, pretože odvezú veľký počet ľudí. Prechádzali okolo významných budov v meste ako mestská polícia, mestský úrad, múzeum, prešli aj náučný chodník v parku. Deti si ani neuvedomili, že cestu prešli tým najekologickejším spôsobom dopravy, a to pešo.

                  Opäť vydarená a zaujímavá aktivita, kde sa deti hravou a názornou formou veľa naučili.

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Pokusy nás bavia
      • Pokusy nás bavia

      • V 3. ročníku sme sa so žiakmi  loďou vybrali na dobrodružnú objaviteľskú plavbu. Tento týždeň sme zisťovali, čo na hladine pláva a čo nepláva. Pri pokuse sme okrem vody použili rôzne predmety, ktoré sme ukladali na hladinu. Naše pozorovania sme si zapísali do bádateľských zošitov. Hodina nás veľmi bavila a tešíme sa na ďalšie pokusy.                   PaedDr. Jana Očenášová

     • Jabĺčkový týždeň v ŠKD
      • Jabĺčkový týždeň v ŠKD

      • V školskom klube sme sa rozhodli pripraviť jablká na viacero spôsobov. Sušenie jabĺk bolo pre niektoré deti novinkou a o to viac sa s radosťou do toho pustili. Eliska priniesla recept na šťavnaté jablkové muffiny a tak sme sa mohli pustiť do pečenia. Deti krájali, miešali, strúhali , plnili do košíčkov a šup do trúby. Muffiny a jablkové čipsy sa nám vydarili a zmizli skôr ako sme sa stihli nazdať. Recept prikladáme. p.vych. Marcela Beličková

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie