• Aktuality

     • Testovania digitálnej gramotnosti žiakov
      • Testovania digitálnej gramotnosti žiakov

      • Základná digitálna gramotnosť patrí medzi kľúčové zručnosti, ktoré naši žiaci potrebujú na uplatnenie sa na trhu práce. Tieto zručnosti sú nevyhnutným nástrojom efektívnej práce vo väčšine odvetví. Aj preto sa naša škola rozhodla zapojiť do Testovania digitálnej gramotnosti žiakov. Zaregistrovaní boli žiaci 4., 6. a 8. ročníka. Testovanie prebehlo v rámci hodín informatiky. Úlohou žiakov bolo správne odpovedať na otázky vo svojej kategórií.  Účasť žiakov našej školy na testovaní nám ponúkla možnosť zistiť v akom stave je ich informatická zručnosť, vedomosti a digitálna gramotnosť a to aj v porovnaní so všetkými ostatnými testovanými žiakmi a školami naprieč Slovenskom.

       Mgr. Silvia Kubíčková

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      • Po ročnej prestávke sme sa  opäť vrátili do bazéna.   V novembri odštartovali  plavecký výcvik žiaci 3.B   Všetky deti zvládli plávanie na jednotku. Bavili ich hodiny telesnej výchovy v bazéne. Každý utorok sa nevedeli dočkať na pánov učiteľov. Zasúťažili si v rôznych disciplínach ako „Lodivod“, Najväčšia vlna“, Žabka“, Žralok“. Celá trieda ďakuje pánovi učiteľovi Mgr. Erikovi Juríčkovi a pánovi učiteľovi Mgr. Tomášovi Kopúnovi za skvelé hodiny, na ktoré sa už tešia žiaci z 3.A.    

                                                                                                       PaedDr. J. Očenášová 

     • Snehuliaci - ŠKD
      • Snehuliaci - ŠKD

      • Je zima a v tomto ročnom období by sme snehuliakov mali stavať vonku. Počasie nám to však nedovolí, tak sme sa rozhodli zhotoviť si snehuliakov v triede bez snehu.

       Potrebovali sme len šikovné ruky, fantáziu a materiál.

       Deti si výrobu snehuliakov užívali a popritom si zdokonaľovali aj jemnú motoriku. Z hotových snehuliačikov mali veľkú radosť a my dúfame, že potešili aj rodičov.

                                        Vychovávateľka Ingrid Forrová, Petra Komadová

     • Keksíkovo-čajové popoludnie v ŠKD
      • Keksíkovo-čajové popoludnie v ŠKD

      • Deti v školskom klube detí sa nikdy nenudia. Po loptových hrách a šantení na školskom ihrisku sme sa utekali zahriať do teplúčka. V družine sme si povedali o ovocných a bylinných čajíkoch. Nakrájali sme si citrusové ovocie,zmiešali s bylinkovým čajíkom,k tomu sladké keksíky. S deťmi sme sa porozprávali o najkraších momentoch, ktoré sme zažili cez Vianoce.       Vych.E.Lukáčiková

      • ŠKOLY SA OTVORIA V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA

      • Epidemická situácia sa zlepšila. Na základe dát z rezortu zdravotníctva vidíme, že je nižší počet hospitalizovaných, nižší prírastok pozitívnych. Preto sa na základe diskusií a dohody s MZ sa školy otvoria 10. januára 2022.

       Pre porovnanie: V decembri rovnako klesali aj čísla v okolitých krajinách (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko) a to aj s otvorenými školami. Podobne ako my zažili vrchol tretej vlny na prelome novembra a decembra, ale dopady vlny zmiernili inými opatreniami ako zatváraním škôl.

       Aktuálne sa rovnako otvárajú školy v Holandsku, vo Francúzsku či v Nemecku, pretože všetky krajiny si uvedomujú, že potrebujeme otvorené školy a rovnako to vidíme aj my.

       Pre školy to znamená, že sa budú riadiť školským semaforom. V prípade pozitivity môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa uzatvoriť príslušnú triedu, ktorá ide do karantény (bod 3. rozhodnutia z 1.9.). Výnimku z karantény majú plne očkované osoby a prekonané osoby, teda aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonaní.

       Na školách budú zároveň podľa platnej vyhlášky ÚVZ povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v MŠ, osoby so závažnými poruchami autistického spektra či ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, ako aj pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí týchto žiakov vzdelávajú. Všetky informácie nájdete v príslušnej vyhláške ÚVZ vo vestníku vlády.

       Rodičia budú mať opäť k dispozícii samotesty. Dôrazne ich vyzývame, aby pred nástupom do škôl otestovali žiakov a aby sa žiaci ideálne testovali v prvých týždňoch 2x do týždňa.

       V závere roka bolo na OÚ doručených 1,5 milióna samotestov. Tento týždeň bude na OÚ doručených ďalších 1,5 milióna samotestov. Aktuálne budú mať okresné úrady k dispozícii 3 milióny samotestov pre školy, ktoré o testy požiadajú.

       Celkovo už tak bolo od začiatku školského roka rozdistribuovaných 14,5 milióna samotestov pre školy na okresné úrady. Aj takto chceme napomôcť bezpečnejšiemu prostrediu na školách.

       Kľúčovým opatrením však aj naďalej ostáva očkovanie, pretože to nás najlepšie chráni pred hospitalizáciou a ťažkým priebehom ochorenia. Je dôležité, aby očkovanie využilo čo najviac ľudí.

       Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v čase sviatkov konali zodpovedne, dodržiavali opatrenia alebo sa zaočkovali a pomohli tak k zlepšeniu situácie                                                                                               Branislav Gröhling

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie