• Aktuality

     •  MAREC – MESIAC KNÍH
      • MAREC – MESIAC KNÍH

      • Ako najlepšie osláviť marec?

       Predsa dobrou knihou.  A tých je v našej školskej knižnici skutočne veľa.

       Stačí si len požičať, urobiť si doma pohodlie a ponoriť sa do deja dobrodružných, napínavých alebo romantických príbehov. Tak neváhajte a čítajte, pretože

                                    školská knižnica vyhlasuje súťažnú akciu    

                           ČÍTA CELÁ ŠKOLA.

       O svoje zážitky a pocity z prečítanej knihy sa s nami môžete podeliť prezentovaním knihy projektovou prácou v akejkoľvek podobe. Tešíme sa na vaše práce, z ktorých najkrajšie budú v apríli odmenené.

                                                                                                                               Mgr. H. Eliášová – šk. knihovníčka

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Dňa 17.02.2021 sa uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády-online. Do OK GO sa prebojovalo 9  žiakov 5.-9. ročníka v kategórii G, E, F, ktorí sa o geografiu zaujímajú o niečo viac. Obsahom súťaže bol test s úlohami za 100 bodov. Časový limit na vypracovanie testu bol 90 minút. Test obsahoval úlohy s uzavretými otázkami napr. výber odpovede, zoraďovanie pojmov, písmen, vytváranie dvojíc pojmov, triedenie,...Vybrané otázky mohli súťažiaci riešiť s pomocou odporúčaných atlasov.

       Všetci súťažiaci sú úspešní riešitelia OK GO-online, nakoľko získali viac ako 55 bodov. Z kategórie E  do KK GO postupuje Marco Šereg 9. B trieda.

       V kategórii G sú úspešní riešitelia OK GO: M. Javor 5.A trieda získal 78b – 4. miesto, D. Murčo 5.A trieda získal 83b – 3. miesto, M. Macejko 5.B trieda získal 76b – 5. miesto.  Kategória G končí okresným kolom.

       V kategórii E postupuje do KK GO: M. Šereg  9.C trieda získal 90b a obsadil 3. miesto.

        D. Majko 8.C trieda získal 90b a obsadil 4. miesto , M. Motyčák 8.A trieda získal 66b, obsadil 31. miesto .

       V kategórii F súťažili: N. Bírešová 7.A trieda získala 87b – 10. miesto, S: Sedláková 7.A trieda získala 87b – 11. miesto, M. Kavický 6.B trieda získal 87b – 15. miesto.

       Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcemu M. Šeregovi držíme palce v KK GO, ktoré sa uskutoční  01.04.2022

                                   Vyuč. GEG: A. Krivošíková

     • Beseda s reštaurátorom Mgr. Františkom Šmigrovským
      • Beseda s reštaurátorom Mgr. Františkom Šmigrovským

      • My, žiaci triedy 8.C,  sme sa dňa 22.2.2022 v rámci hodiny výtvarnej výchovy zúčastnili besedy s reštaurátorom a sochárom Mgr. Františkom Šmigrovským v Mestskom múzeu v Seredi.

       Pán Šmigrovský nám prezentoval fotografie jeho zreštaurovaných prác  –  sôch, obrazov, oltárov a historických budov po celom Slovensku. Podľa fotografií, ktoré nám ukázal, sme si vedeli predstaviť, koľko náročnej práce sa skrýva za tým, aby dielo vyzeralo tak, ako originál v minulosti.

       Dozvedeli sme sa aj to, že pán reštaurátor Šmigrovský,  žijúci v Seredi,  vyrobil aj repliku sochy Legionára, ktorú dnes môžeme vidieť  v našom meste na Námestí republiky, na pôvodnom mieste, kde ešte pred 64 rokmi stál jej originál.

       Prezreli sme si aj zaujímavú výstavu, kde sme okrem ďalších fotografií a menších zreštaurovaných diel videli aj rôzne pomôcky a štetce, ktorými sa sochy čistia, alebo ktoré sa používajú pri zlátení.

       Môžeme byť hrdí, že takýto šikovný človek žije práve v Seredi.                              Denis  Majko,  8.C

     • 2%
      • 2%

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

       V období ročného zúčtovania dane a daňových priznaní  sa o VAŠE 2 % uchádza viacero  organizácií a každá má dôvod prečo podporiť práve ju. Rozhodnúť kto  potrebuje a najmä efektívne využije vaše finančné prostriedky nie je ľahké.

       Rodičovské združenie AMOSKO dlhodobo spolupracuje a podporuje našu školu. Aj vďaka príspevku z vašich daní, daní zamestnancov, priateľov školy  a podpore Rodičovského združenia AMOSKO sa nám darí:

       • zefektívňovať  vzdelávací proces (nákupom didaktických pomôcok,  podporou  preventívnych, kultúrnych či vzdelávacích programov),
       • obnoviť zastaranú výpočtovú techniku (postupne vybavujeme triedy interaktívnymi  tabuľami),
       • modernizovať priestory školy (zakúpili sa skrine do biologickej učebne),
       • oceniť  úspešných žiakov v rôznych súťažiach.

       Ak sledujete našu stránku či sociálne siete, viete že sa snažíme neustále modernizovať priestory i vzdelávanie. Vaša podpora je pre nás  motiváciou  a výzvou nepoľaviť  v našom úsilí. 2 % venované OZ Rodičovskému združeniu AMOSKO sú investíciou do skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu,  aktivít a pobytu vašich detí v škole.  Dúfame, že sa rozhodnete podporiť naše úsilie prostredníctvom  AMOSKA a nájdete si čas na vyplnenie tlačiva. 

       Ako postupovať?

       1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
        a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
       2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Tlačivo ( nájdete aj v prílohe)  si môžete stiahnuť na školskej  stránke  alebo vyzdvihnúť na recepcii školy (budova A). https://cloud6p.edupage.org/cloud?z%3AW6HGPVq90F%2Fn7WzXMOyE6tQZ8IDi3210YNT6L%2FK9D4ShkftM8m3XD%2BUzHMjv0%2B9A
       3. Obidve tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane + vyhlásenie ) pošlite/doručte, najneskôr do 30. apríla 2022 daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo odovzdajte v škole (vhoďte do schránky, odovzdajte na recepcii školy či triednej učiteľke v zalepenej obálke).

       Vopred ĎAKUJEME za podporu Rodičovského združenia AMOSKO, podporu školy, podporu detí.

       Na fotkách môžete vidieť časť pomôcok, ktoré boli v tomto školskom roku zakúpené RZ AMOSKO. 

       PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy

     • Ekoalarm
      • Ekoalarm

      • Milí žiaci, milí rodičia, vo štvrtok 17.2.2022 mali žiaci 1. a 2. stupňa zaujímavý program. Ako možno niektorí z vás už vedia, išlo o jednu z dnes najviac potrebných a diskutovaných tém - prednášku o recyklácii odpadu.
       Pani Lepešková z projektu Ekoalarm začala prednášku interakciou s deťmi, pýtala sa rôzne otázky a zároveň aj počas prednášky odpovedala všetky otázky detí.
       Jedny z tém, ktoré žiakov najviac zaujali sa týkali napr.:
       - mýtov o triedení odpadu
       - individuálnych druhov odpadu, ktoré treba samostatne triediť a ako sa triedia
       - dĺžka rozkladu určitých druhov odpadu
       Vedeli ste, že polystyrénové obaly na jedlo (najčastejšie používané v donáškach) sa rozkladajú až niekoľko tisícok rokov?
       Toto, a mnoho ďalších užitočných informácií si vo štvrtok odniesli naši žiaci z prednášky. Veríme, že prispela k vyššiemu uvedomeniu mladých ľudí o tejto téme.
       Všetci sa predsa napokon zhodneme, že na našu budúcnosť treba dbať a našu planétu chrániť.

       Martina Klačeková 9.A

     • ŠKD - Valentín
      • ŠKD - Valentín

      • V úvode týždňa nás v školskom klube, ako asi všetkých, zamestnal sviatok sv.Valentína a výroba valentínok. Deti táto aktivita nesmierne zaujala a bavilo ich vyrábať darčeky pre svojich milovaných. Následne nám teplejšie počasie dovolilo tráviť viac času vonku a v očakávaní prichádzajúcej jari sme s deťmi vyrábali origami snežienky.      Vych.Komadová

     • Valentínska pošta
      • Valentínska pošta

      • Posielanie zaľúbených odkazov alebo pozdravov pre „best“ kamaráta a kamarátku je obľúbený prejav náklonnosti, na ktorý sa v škole všetci tešia. Tohtoročný „Valentín“ trval dlhšie - čakal, kým sa z karantény vrátia všetci zaľúbenci. V slovenčine či v angličtine – aj malí prváci už veselo písali : pre kohood koho a z lásky.
       Triedenie nekonečného množstva „valentínok“  si vyučujúce naozaj „užijú“ a hneď si overia, ako majú deti osvojený jeden z ich obľúbenejších písomných prejavov. Zámer je však splnený vždy : naučiť sa prejaviť pozornosť a láskavosť, a to, že sa máme navzájom radi. Je to jedna z najdôležitejších vecí na svete.
       A preto „Don´t forget to be Valentine all the time!“  V preklade:  Nezabúdajte byť „ Valentínom“ stále.
       Mgr. M. Práznovská

     • Školská jedáleň sa popasovala s hlukom
      • Školská jedáleň sa popasovala s hlukom

      • Je všeobecne známe, že hluk je jedným z problémov školského prostredia s negatívnym dopadom na vyučovací proces, správanie a zdravie všetkých aktérov vzdelávania.  Ale vedeli ste, že nadmerný hluk môže spôsobovať aj stres pri stravovaní  či dokonca ovplyvniť chuť jedla, ktoré konzumujeme?

       Hladina hluku v školnej jedálni býva  často vyššia ako v triedach. Vybavenie priestorov z hygienických dôvodov pozostáva  prevažne z tvrdých materiálov,  ako sú kov a drevo, ktoré hluk nepohlcujú, ale  odrážajú v priestore. Zdrojom hluku je okrem komunikácie  pohyb stravníkov či zamestnancov v školskej jedálni, manipulácia so stoličkami, používanie podnosov, príborov a riadu.  Uvedené problémy je možné zmierniť úpravou akustických podmienok, napríklad osadením akustických stropných panelov.

       Keďže naším cieľom je okrem podávania  chutných a zdravých jedál aj vytváranie príjemného a najmä vhodného  prostredia na vychutnanie si obeda, rozhodli sme sa popasovať s hlukom. Veľké ĎAKUJEME patrí rodičom,  priateľom (V. Bashlykov, M. Bodlák, M. Chlebčok, M.Krivosudský, T. Kubačka, P. Mihina) a zamestnancom ZŠ Jana Amosa Komenského, ktorí nám počas víkendu akustické stropné panely osadili. Okrem tohto,  že sa nám spoločne podarilo hladinu hluku znížiť, podarilo sa nám i zvýšiť  estetickosť prostredia, čo ocenili okrem stravníkov z našej školy i stravníci z Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorí sa v našej školskej jedálni stravujú.                                                                                      PaedDr. P.Krivosudská

     • Návšteva múzea
      • Návšteva múzea

      • Piatkové vyučovanie si 4.C trieda spestrila návštevou mestského múzea v Seredi. Zoznámili sme sa tu s dielom slovenského reštaurátora a sochára Františka Šmigrovského. Zaujala nás prednáška p. kustódky, ktorá nám vysvetlila význam slova reštaurátor a v krátkosti nám priblížila, v čom spočíva podstata jeho práce a umenia. Žiaci si so záujmom prezreli výstavu obrazov s reštaurovanými objektami a expozíciu s dielami  tohto „lekára“ stredovekých pamiatok, ktorého „špecifickým poslaním je zachraňovať minulosť pre budúcnosť“.

                                                                                                              Mgr. Jana Fogelová

     • Fašiangová paráda
      • Fašiangová paráda

      • Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod alebo napríklad karneval. Len málo z nich však tuší, s akými tradíciami, zvykmi a jedlami sa fašiangy ako sviatok jedla spájajú. Väčšina ľudí si pod týmto názvom predstaví dlhé slávnostné obdobie, ktoré trvá od sviatku Troch kráľov až do Popolcovej stredy.

                       Toto veselé obdobie v živote našich predkov si aj v tomto pandemickom období pripomenuli aj žiaci na 1. stupni našej školy. V stredu 9.2. prišli poobliekaní do rôznych masiek. V triedach súťažili, hrali divadielka, tancovali a zabávali sa. Pozrite!

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková, Mgr. Dagmar Kuričová

     • Slovenský jazyk – interview v 4.A
      • Slovenský jazyk – interview v 4.A

      • Na začiatku hodiny sme sa dozvedeli, že interview je cielený rozhovor, v ktorom získavame informácie od známych osôb kladením otázok.

       Aby sme sa to lepšie naučili a hlavne si to vyskúšali, zriadili sme si v triede malé štúdio. Moderátorka Lili sa zodpovedne pripravila na rozhovor s pani spisovateľkou T.Revajovou  (Eliškou). Ostatní začali s prípravou štúdia, pozháňali sme vizážistky, osvetľovačov, kameramanov, dizajnárov...

       A  ako sa nám to vydarilo? Nuž podľa pani učiteľky super!  Tu je malá ukážka...

     • Karneval v ŠKD
      • Karneval v ŠKD

      • Zažili sme super popoludnie – plné karnevalových masiek, dobrej hudby, občerstvenia a zábavy!

                     Vychovávateľky  ŠKD

     • Týždeň pre bezpečnejší internet
      • Týždeň pre bezpečnejší internet

      • 10.2.2022

       Naše vzory a požívanie internetu

       Zapoj sa aj do dnešného dotazníka na tému Zdanie často klame:

       https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gw0UPZYg2UGEmZlP46DaHEg3ZyIj8BtEo72J5Q0F96VUOEJHM0tRT0E5UVMwOTFYWEdZMjE0MlNWOS4u

     • Týždeň pre bezpečnejší internet
      • Týždeň pre bezpečnejší internet

      • 9.2.2022

       Naše vzory a požívanie internetu

       Zapoj sa aj do dnešného dotazníka na tému Voľný čas a internet:

       https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gw0UPZYg2UGEmZlP46DaHEg3ZyIj8BtEo72J5Q0F96VUQzJHWjUxRkwzMUswWU5TSVAwV0MwT0pERi4u

     • Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“
      • Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá“

      • Naša škola sa v spolupráci s Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Galante zapojila do preventívneho programu „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ . Program je určený pre druhákov. Zatiaľ prebieha v triedach 2.A a 2.B pod vedením skúsených psychologičiek Mgr. Kristíny Vendéghovej a Mgr. Henriety Popluhárovej.

           „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ je preventívny program, ktorý sa zameriava na prevenciu detí do 7-8 rokov pred násilným správaním. Cez postavičku kozmonauta KOZMA sa deti učia rozpoznávať nevhodné správanie, aby z nich mohli vyrásť dobrí pozemšťania, ktorí sa neposmievajú slabším, nenadávajú si, vedia sa zastať kamarátov, či podeliť sa. Preventívny program vedie deti hravým spôsobom k empatii, vzájomnej spolupráci a rozvíja ich emocionálnu inteligenciu.

             Celým programom deti sprevádza kozmonaut KOZMO, ktorý lieta z planéty na planétu na svojom Kozmopláne. Palivo na cestu si načerpá na Kozmopumpe vo forme pozitívnej slniečkovskej energie, ktorá je tvorená dobrými skutkami detí. Preletí 8 zaujímavých planét, kde deti inšpiruje a učí bezpečnému kontaktu, rešpektu, spolupráci, ako aj tomu, ako predchádzať násiliu v jeho rôznych podobách.

       Deti si postavičku Kozma veľmi obľúbili, vždy sa tešia na jeho stretnutie.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka
      • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka

      • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi v spolupráci s Mestskou políciou v Seredi, s Mgr. Karin Kapustovou, PhD., sa zapojila do preventívneho programu  „KAMARÁTI JABĹČKA“.            Program teraz prebieha v 2.A , B, C triede.

               Cieľom programu je podporovať emocionálnu pohodu u malých detí. Pomáha vybudovať si zručnosti na zvládanie zložitých pocitov, ako sú smútok a hnev. Pomáha zvládať bežné každodenné situácie ako hádky na ihrisku, získavanie nových priateľov, zvládať veľké či malé zmeny. 

       Učia sa 4 kroky k dobrému riešeniu:         

       1 - Upokoj sa

       2 - Pochop problém

       3 - Porozmýšľaj o mnohých riešeniach

       4 - Vyber to najlepšie     

               Program pomáha deťom mnohými spôsobmi budovať zručnosti pre život. Druhákom  sa veľmi páči a so záujmom sa zapájajú do všetkých aktivít.    

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková       

     • Týždeň pre bezpečnejší internet
      • Týždeň pre bezpečnejší internet

      • Naše vzory a požívanie internetu

       Zapoj sa aj do dnešného dotazníka na tému Učíme sa napodobňovaním:

       https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gw0UPZYg2UGEmZlP46DaHEg3ZyIj8BtEo72J5Q0F96VUNEcyVEQ4M1ZRNVBVU0M1S0xHVzBKR0MyRS4u

     • Týždeň pre bezpečnejší internet
      • Týždeň pre bezpečnejší internet

      • Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou skoro každého človeka dnešnej doby. Umožňuje nám rýchly prístup k informáciám, slúži firmám a organizáciám na reklamu a v neposlednom rade sa stal silným komunikačným prostriedkom dnešnej doby. Ale tak ako známe príslovie vraví o strachu, aj internet je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. Práve preto sme sa rozhodli pri príležitosti medzinárodného dňa za bezpečnejší internet, ktorému prináleží druhý februárový utorok, zrealizovať niekoľko preventívnych aktivít.

       V dňoch od 31.1.2022 do 3.2.2022 naše pani vyučujúce v predmete Informatika (Mgr. Kubíčková, Mgr. Mičeková, Mgr. Očenášová, Mgr. Holičková)  pripravili pre žiakov preventívne hodiny na tému kyberšikana. Počas týchto hodín si žiaci zahrali mnohé hry, ktoré ich naučili viac o tom, ako si chrániť svoje súkromie na internete a o hrozbách, s ktorými sa môžu vo virtuálnom svete stretnúť. Ako aj o možnostiach, ako tieto situácie riešiť.

       Zároveň by sme vás milí žiaci (žiaci navštevujúcich hodiny Informatiky, 3-.9.ročník), chceli vyzvať zapojiť sa do aktivity na tému Naše vzory a požívanie internetu. V tento týždeň, v každý deň, bude vyvesený dotazník pre Vás. K jeho spusteniu budú potrebné prihlasovacie údaje do Office 365 (ako sa prihlasujete do Teams). Každý, kto sa aktívne zapojí do všetkých piatich dotazníkov, získa v predmete Informatika jednotku za aktivitu. Veríme, že aj vďaka týmto dotazníkom sa dozviete viac o sebe ako užívateľovi internetu, ako aj o zásadách používania internetu ako takého.

        

       Nech sa páči, do prvého dotazníku sa môžete zapojiť práve teraz:
       https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gw0UPZYg2UGEmZlP46DaHEg3ZyIj8BtEo72J5Q0F96VUNE9QS1RFMVBLUzYyNlE5MU0yN1AyUEhCOS4u

     • ŠKD – V piatok to vypukne
      • ŠKD – V piatok to vypukne

      • O chvíľu začnú “ZOH Peking 2022“. Rozprávali sme sa v školskom klube o olympijských myšlienkach, hymne, vlajke, ohni, olympijskom sľube a fair play. Stačí povedať Peťa a deti hneď vedia, že ide o našu Petru Vlhovú, v súčasnej dobe  najlepšiu slovenskú a svetovú zjazdovú lyžiarku. Fandíme  našim  olympijským športovcom  na čele  s Peťou a držíme sa hesla :  „ Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. 

       PS: Ale s medailami rátame !!!

        

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie