• Aktuality

     • Tak sme sa všetci dočkali!
      • Tak sme sa všetci dočkali!

      • Dnes 30.6.2022 sa slávnostne ukončil šk.rok 2021/2022. Pani riaditeľka zhodnotila prácu žiakov aj učiteľov. Šikovní žiaci našej školy boli ocenení diplomami a cenami. Vystúpilo niekoľko našich žiakov a rozlúčili sme sa aj s deviatakmi.

       Dúfam, že si žiaci cez prázdniny oddýchnu a všetci pracovníci školy cez dovolenku načerpajú sily do nového školského roku. 

                                               Mgr.Ivana Tušková

     • Projektový šprint
      • Projektový šprint

      • Naša škola je jednou z troch slovenských škôl, ktoré dostali možnosť zapojiť sa a pracovať  v projekte „Projektový šprint“ realizovanom pod záštitou Inštitútu vzdelávacej politiky ministerstva školstva, v spolupráci so Svetovou bankou. Pod vedením odborníkov sme získali podporu pri digitalizácii výučby. Našou úlohou bolo počas 100 dní otestovať vlastné nápady na zmysluplné využitie digitálnych technológií vo vzdelávaní. Cieľom projektu bolo zvýšiť digitálne zručností žiakov aj učiteľov, zamerať sa na medzipredmetové vzťahy.Učitelia počas projektu absolvovali veľké množstvo školení a webinárov, naučili sa pracovať s novými aplikáciami. Zvýšila sa digitálna gramotnosť niektorých pedagógov aj žiakov. Spoločne sme zorganizovali dva tematické dni Deň zeme – pre všetkých žiakov na škole a v niektorých triedach Mesto Sereď. Tieto tematické dni boli zamerané na prepájanie a medzipredmetové väzby. Projekt bol úspešne ukončený dňa 13.6.2022. Ďakujem veľmi pekne všetkým členom tímu aj pedagógom za ich prácu, podporu.

       Pozrite si krátke video 

                                                               Mgr.Silvia Kubíčková

        

     • Rozlúčka s deviatakmi
      • Rozlúčka s deviatakmi

      • Pri lúčení si tri štvrtiny smútku ponechá ten, kto ostáva, a len štvrtinu si berie ten, kto odchádza. (Tadžické príslovie).

       Nuž lúčime sa s našimi deviatakmi: Ako vždy prežívame všetko s mini – nadšenie, radosť, úľavu i očakávanie. Deväť rokov zanechá stopu v každom srdci i mysli: Veríme, že v tomto prípade len pozitívnu.

       Želáme im na ďalšej ceste, aby dokázali zúročiť všetko, čo si od nás odnášajú. Aby bol ich život radostný a spokojný. My pokračujeme s ďalšími deťmi. Oni na iných školách. V nás ostáva pamiatka za všetky krásne chvíle, ktoré sme spolu prežili.

       VEĽA ŠŤASTIA!     Mgr.Daria Braunová

     • Rozlúčka s triedou
      • Rozlúčka s triedou

      • 29.6. sa žiaci 4.B triedy rozlúčili so mnou, u mňa doma. Naša trieda vyhrala 100 € za výzdobu triedy, tak som im objednala pizzu podľa vlastného výberu, minerálku, želatínové cukríky. Na dvore sme si vyhodnotili aj zbery (papier, tetrapaky, batérie, štuplíky, kráľa a kráľovnú diktátov, najvzornejšieho žiaka triedy), rozdali sme si pekné ceny. Deti si poležali na dekách, zahrali karty, osviežili sa záhradnou hadicou. Nakoľko bolo veľmi teplo, dokúpila som im aj nanuky. Myslím si, že sme sa pekne rozlúčili. Dúfam, že deti budú na mňa, svoju prvú pani učiteľku,  len v dobrom spomínať, tak ako aj ja na nich.

                                                        Mgr.Ivana Tušková

     • Kids Cup 2022
      • Kids Cup 2022

      • Dňa 24.6. 2022 sa uskutočnilo v Seredi streetbalové podujatie pod názvom Kids Cup 2022. Okrem nášho CVČ v počte 32 detí sa zúčastnili aj basketbalisti zo ZŠ Fándlyho, z Bratislavy a Nitry. Celkove asi 140 detí. Hrali štvorčlenné tímy na jeden kôš podľa vekových kategórií v časovom rozsahu 10 min. Najďalej z nášho CVČ sa až do finále prebojoval tím v kategórii do 10 rokov v zložení Molnárová, Gulášová, Jančeková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo v zložení Siekelová, Radošovská, Gulášová a Hercegová.

     • Škola v prírode Nemšová – Antonstál
      • Škola v prírode Nemšová – Antonstál

      • Od 13.6. -17.6.2022 boli žiaci štvrtých ročníkov v škole v prírode, v poľovníckom kaštieli. Dopoludnia mali lesnícku pedagogiku, čo deti veľmi bavilo. Popoludnie sme sa snažili deťom vyplniť my, rôznymi súťažami a hrami. Večer sme mávali diskotéku so zábavnými aktivitami. Prostredie bolo veľmi pekné, strava vynikajúca. To, že sa deťom skutočne páčilo dokazujú aj listy, ktoré deti napísali po ŠvP lesníkom- lesníčkam, kuchárovi aj vedúcemu ŠvP.

       Mgr. Ingrid Bohušová, Mgr.Jana Fogelová, Mgr.Ivana Tušková, Mgr.Jana Šturdíková

     • Oldtimer
      • Oldtimer

      • V utorok 28.6.2022 a v stredu 29.6. boli žiaci 1.stupňa na prechádzke po meste Sereď. Zastavili sa vo Veteran car clube Oldtimer, kde si prezreli staré autá. Po zaujímavom výklade si mohli vyskúšať ako sa sedelo v týchto nádherných autách.

       PaedDr.Jana Očenášová

     • PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV
      • PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV

      • Dnešný deň bol pre našich prvákov opäť výnimočný. Pri príležitosti úspešného ukončenia 1.ročníka sme ich totiž pasovali za čitateľov.

       Čakalo ich množstvo úloh. Každá skupina prváčikov dostala obrovský biely papier a jednu rozprávku, ku ktorej boli pridelené rôzne úlohy: vymaľovať hlavnú postavičku, poskladať názov a hlavné posolstvo rozprávky z jednotlivých slov, všetko to nalepiť na papier a potom prečítať úryvok z rozprávky. Nakoniec si každá skupina kreslením obrázkov dotvorila svoju rozprávku podľa vlastnej fantázie. Výsledkom bolo šesť krásnych plagátov – prezentácií o rozprávkach.

       Pri týchto aktivitách ich sprevádzali a pomáhali im dve princezné, šašo, tiger, červená čiapočka a  čarodejnica.

       Všetci prváci podpísali sľub čitateľa, ktorým sľúbili, že budú aj naďalej čítať knihy. Hlavná ježibaba ich nakoniec pasovala za čitateľov svojou čarovnou metlou. Každý prváčik si odniesol diplom a kopec veselých zážitkov. Dúfame, že všetci budú na túto akciu ešte dlho spomínať.

        

                                                           šk. knihovníčka a kolektív asistentov

     • Výlet druhákov do Galanty
      • Výlet druhákov do Galanty

      • Školské výlety sú u detí veľmi obľúbené, pretože znamenajú, že sa blíži koniec školských povinností. Aj naši druháci sa dňa 28.6. vybrali na výlet do Galanty, a to netradične vlakom. Cieľom bol neogotický kaštieľ, ktorý  je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. V kaštieli nás privítal pán Zsolt Takáč, ktorý nám pútavo porozprával históriu tohto kaštieľa. Dali ho postaviť Esterházyovci. Prezreli sme si interiér a exteriér kaštieľa, obdivovali vynovené a opravené priestory a veže. Dozvedeli sme sa o osude niektorých členov rodiny, ktorí zomreli krutou smrťou vo vojne s Turkami. Okolo kaštieľa je krásny a upravený park so starými stromami. Najstarší má 480 rokov, je to strom Ginko biloba. Je to štvrtý najstarší strom na Slovensku. Rastú tam aj 250-ročné duby. Potom sme sa presunuli do Mestského kultúrneho strediska na muzikál Čarovná jabloň, ktorý nám predstavili členovia divadelného súboru Špunti pod vedením Anky Kivarothovej. Je to príbeh z lesa, o zvieratkách, ktorý hovorí o vzťahoch medzi ľuďmi, aké je dôležité je priateľstvo a  spolupráca. Výkony malých „veľkých“ hercov sme odmenili veľkým potleskom. Nechýbala ani dobrá zmrzlina, ktorá nás osviežila v tomto teple. Pre mnohých bola zážitkom aj cesta vlakom. Výlet sa vydaril.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Didaktické hry a účelové cvičenie
      • Didaktické hry a účelové cvičenie

      • V horúci júnový deň  to na ZŠ Jana Amosa Komenského doslova vrelo. Okrem horúceho počasia a jemného vánku dotváral atmosféru čulý ruch. Niečo sa dialo. Vysoké teploty vyhnali do chládku školského dvora žiakov i učiteľov. Každý pohyb v tento deň mal svoj význam a dôležitosť. Žiaci si totiž overovali svoje znalosti na stanovištiach, ktoré pripravili profesionáli i dobrovoľníci. Deň začal poplachom. Je dôležité vedieť, ako dlho trvá kompletná evakuácia budov celej školy. Z Finančnej správy z Nitry zavítal k nám profesionál so svojimi dvoma psami. Žiaci sa oboznámili s najznámejšími druhmi drog, zároveň boli upozornení na nebezpečenstvo ich užívania, na možnosť ich zneužitia a nevedomého užitia a trestno-právne dôsledky, ktoré s tým súvisia. V zdravotnej príprave si žiaci utvrdili poznatky z kardio-ulmonálnej resuscitácie. Krátky kurz viedol profesionálny záchranár. Upozornil žiakov na najčastejšie chyby, ktoré sa pri resuscitácii môžu vyskytnúť i na dôležitosť včasného zásahu pri záchrane života. Mladší žiaci si zopakovali základné zásady poskytovania prvej pomoci, najdôležitejšie telefónne čísla a nacvičili si záchranu človeka pri dusení a uvedenie človeka do stabilizovanej polohy. Vojaci sa na naše deti dobre pripravili. Na RAMBO dráhe si vyskúšali slalom pomedzi tyčky, prekážkovú dráhu. Trénovali a overili si svoju rýchlosť, presnosť, koordináciu i zodpovednosť. V civilnej ochrane obyvateľstva si žiaci zopakovali hlavné zásady ochrany, oprášili si svoje vedomosti o vyhlásení mimoriadnych situácií, vypočuli si varovné signály. Aktivity súvisiace  s dopravnou výchovou sa realizovali na futbalovom ihrisku, žiaci si vyskúšali jazdu na kolobežkách, pričom sa museli riadiť dopravnými predpismi i živými semaformi-svojimi spolužiakmi. Chodci tiež boli súčasťou týchto aktivít, utvrdili si svoje poznatky o bezpečnom pohybe na komunikáciách. Profesionálni hasiči mladším žiakom vysvetlili náplň ich práce, predviedli hasičský výstroj a hravou formou si vyskúšali presnosť hasenia. Dobrovoľní hasiči zo Šintavy pripravili deťom praktické ukážky zásahu vodou, dovolili im pozrieť si zásahové vozidlo, naučili ich práci s lanom a ukázali im zopár dôležitých uzlov. Záverom horúceho dopoludnia bolo osvieženie v podobe studenej sprchy, o ktorú sa postaral tím šintavských dobrovoľníkov.

       Veľmi pekne ďakujeme všetkým profesionálom i dobrovoľníkom, ktorí sa postarali o nezabudnuteľné zážitky a ktorí svojím prístupom a profesionalitou naučili deti základné zručnosti zo všetkých oblastí didaktických hier a účelového cvičenia.

       Veľká vďaka patrí:

       • Dobrovoľnému hasičskému zboru zo Šintavy
       • Finančnej správe v Nitre-p .Ladislavovi Abrahámovi a jeho dvom psím zverencom,
       • Hasičskému a záchrannému zboru v Seredi a Galante-p. Milanovi Drinkovi,

       p. Branislavovi Beličkovi,

       • Červenému krížu z Galanty: p. Jozefovi Sekulovi,
       • Ženijnému práporu  zo Serede.                                                                    Mgr. K.Ščasná 
     • Pokračujeme v budovaní medzinárodných vzťahov
      • Pokračujeme v budovaní medzinárodných vzťahov

      • Dňa 20.6.2022 sme v našej škole privítali pedagógov a žiakov zo Základnej škole Smíškova v Tišnove. Pripravený program bol pestrý zvlášť pre žiakov 1. stupňa a žiakov 2. stupňa. Českí štvrtáci sa popasovali s rôznymi aktivitami v budove aj v areáli školy. Poobedie trávili prechádzkou mesta Sereď a bodkou bola prehliadka múzea Odtimer. Starší žiaci začali deň kultúrou. Hudobná skupina Do krve si pripravila pre nás koncert pozostávajúci z 5 piesní, ktoré žiaci hrali a spievali naživo. My sme im na odvetu predviedli spev ľudových piesní v krojoch v podaní našich žiačok. Prechádzka Sereďou a následná návšteva Múzea hokokaustu zanechala, veríme, hlboké dojmy v našich priateľoch.Tešíme sa na ďalšiu návštevu a spoluprácu!

     • Kynologický klub pri "Kolene"
      • Kynologický klub pri "Kolene"

      • V piatok 24.6.2022 si pre celý 1.stupeň pripravil Kynologický klub pri Kolene vystúpenie so psami. Deťom sa páčila ukážka poslušnosti, agility aj obrany. Touto cestou im ďakujeme, že si našli pre nás čas a bez nároku na odmenu pripravili pútavý program.     Mgr.Ivana Tušková

        

     • Uličkami Horného mesta na hrad
      • Uličkami Horného mesta na hrad

      • Časť Nitry s názvom Horné mesto je tiché miesto dláždenných ulíc a majestátnych budov. Keď pri nich stojí a rozpráva muž  v oblečení a s výzbrojou kniežaťa, zážitok je dokonalý. Ako ten z 22. júna na výlete detí 4.C a 5.B do Nitry.
       Výborne sa im tu počúvali stredoveké legendy o mníchoch, tureckých vojnách ale aj fakty o staroslovianskych kniežatách a  kňazoch. Poučení o slovanskej vzájomnosti pod sochou vladára Pribinu postáli pre spoločné foto a sprevádzaní historkami kráčali slnečným svahom na hrad. Nasledovali pútavé výklady pod hradnou bránou, v areáli hradu aj v jeho katedrále. Múzeum ponúklo radosť z nákupu suvenírov a severné schody hradného kopca trochu adrenalínový zostup. Vydarený výlet ukončil relax v tieni mestskéhu parku, zábava pri fontáne a v drevenom bludisku.

       Mgr. M. Práznovská

        

     • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka
      • Preventívny program Kamaráti Jabĺčka

      • V našej škole zapájame deti do rôznych projektov. Jedným z nich je aj program  Kamaráti Jabĺčka. Tento školský rok ho absolvovali  žiaci 2.ročníka. V súčasnosti si často kladieme otázku, ako sa u detí vyvíjajú vlastnosti, schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú obstáť v živote. Sú to zručnosti, vďaka ktorým vedia „vychádzať“ sami so sebou a s druhými ľuďmi, vedia zvládať problematické a záťažové situácie. A práve toto všetko si mohli prostredníctvom rôznych situácií a aktivít vyskúšať v tomto programe. Program Kamaráti Jabĺčka je určený pre deti vo veku 8-10 rokov.  Jabĺčko je škrečok, maskot programu. Je to domáce zvieratko chlapca Tiga z príbehu, ktorý sa vinie celým programom.

                         Dnes, 23. júna,sme tento preventívny program slávnostne ukončili v  záhrade Mestského múzea v Seredi. A to naozaj parádne. Skúsená preventistka z Mestskej polície v Seredi, pani Mgr. Karin Kapustová PhD,  ktorá tento program s druhákmi viedla, pripravila pre deti zaujímavé a zábavné aktivity. Pri nich mohli deti ukázať, ako vedia navzájom spolupracovať v rôznych situáciách, ako si vedia vzájomne pomôcť. Spoločne si vyrobili náramky so svojím menom a dostali certifikáty o absolvovaní programu. Poďakovanie patrí pani Kapustovej za jej trpezlivosť a profesionálny prístup k deťom.

                                                              Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Konečne výlet
      • Konečne výlet

      • Po dvoch rokoch sa dočkali aj žiaci 8.B triedy a uskutočnili vytúžený výlet. Výlet sa konal do mesta Nitra. Keďže je žiakov málo, využili sme dopravu prímestským autobusom. Cesta ubehla rýchlo. Z autobusovej stanice sme sa presunuli na Svätoplukovo námestie, kde sme nastúpili na turistický vláčik. Vláčik nás povozil po historickej časti Nitry a počas jazdy sme mali  výklad o zaujímavostiach tohto mesta. Prestávku sme si urobili v krásnom parku Sihoť. Na záver sme sa boli občerstviť v nákupnom centre Mlyny. Výlet sa všetkým páčil a žiaci sa už  tešia na budúci školský rok, že si to zopakujeme.   Mgr.M.klembarová

      • Slnečné Smolenice

      • Kto bol Štefan Banič? V akých podmienkach žili naši predkovia? To všetko a omnoho viac sa 22.6. dozvedeli žiaci 5.A a 5.C, ktorí sa vybrali na koncoročný školský výlet do Smoleníc. Odpovede nielen na tieto otázky im dala prednáška v Múzeu Molpír. Ďalšiu zastávku sme venovali zámku v Smoleniciach, ktorý nám ponúkol svoje nádherne priestory a takisto dychvyrážajúce výhľady z jeho najvyššej veže. Slnečné počasie nám doprialo vychutnať si desiatu na dekách v zámockom parku.

     • Preventívny program Zippyho kamaráti
      • Preventívny program Zippyho kamaráti

      • Program Zippyho kamaráti (Zippy´s Friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children ako výsledok výskumu problematiky zvládania záťaže a stresu u detí mládeže. Na Slovensku sa program realizuje od roku 2013 pod záštitou Ligy za duševné zdravie.

       Do spomínaného programu sa tento školský rok zapojili naši najmenší žiaci- prváci. Cez počúvanie príbehov sa dozvedeli, kto je Zippy, spoznali jeho kamarátov. Spoločne s nimi zažívali problémy ako strata kamaráta, šikana, zmeny v živote. Každý počutý príbeh bol doplnený farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí. Dnešný, posledný deň programu, bol výnimočný. Prváci ho strávili v krásnom prostredí muzeálnej záhrady. Zopakovali si teoreticky aj v praktických hrách všetko, čo sa počas roka naučili:

       • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
       • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
       • Ako pozorne načúvať
       • Ako požiadať o pomoc
       • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
       • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
       • Ako sa ospravedlniť
       • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
       • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
       • Ako pomáhať druhým

       Každý žiak si na pamiatku vyrobil vlastný náramok a obdržal certifikát o absolvovaní.

       Veľká vďaka našich žiakov patrí pani Mgr. Karin Kapustovej PhD., z oddelenia prevencie MsP v Seredi, ktorá celú akciu zabezpečovala a deti  po celý rok pozorne počúvala.

                                                                                                                                              Mgr. Ľ. Holičková

     • ENGLISHSTAR
      • ENGLISHSTAR

      • Poznáte úroveň svojej angličtiny? Nie? Aj naši žiaci boli zvedaví, ako by obstáli v konkurencii svojich rovesníkov z celého Slovenska, a tak sa zapojili do anglickej súťaže ENGLISHSTAR.

       Dňa 5.5.2022 prišli plní elánu do školy, aby sa popasovali s testami, ktoré pre nich pripravili organizátori súťaže. Decká si otestovali svoje jazykové zručnosti, a to čítanie s porozumením, písanie, tvorbu dialógov a vedomosti z gramatických javov. Z osemnástich zúčastnených získala jedna žiačka, Zuzka Helienková z 8.C, plný počet bodov a bola odmenená vecnými cenami. Deväť žiakov získalo nad 90%. 

       Všetkým zúčastneným gratulujeme, pretože podali naozaj skvelý výkon a ukázali sebe aj ostatným, ako vedia spíkovať.

       Mgr. Lenka Ostrížová

     • Výlet na Ranč pod Babicou
      • Výlet na Ranč pod Babicou

      • V piatok 17.6.2022 mal celý 6. ročník možnosť vymeniť učenie za výlet na Ranč pod Babicou. Všetci sme sa tejto možnosti potešili a výlet sme si ohromne užili.

           Cesta nám trvala jeden a pol hodiny, ale stálo to za to. Išli sme na nádherné miesto za Piešťanmi. Bol to veľký ranč a malá zoo dokopy. Pri vstupe sa nachádzala veľká mapa, na ktorej boli opísané všetky miesta, ktoré je tam možné navštíviť. Vďaka nej sa tam dalo veľmi ľahko orientovať a nestratiť sa. Nachádzala sa tu reštaurácia, ihrisko pre deti, veľké miesto na hranie futbalu a volejbalu a chalanom sa určite najviac páčili motokáry. Mali sme možnosť vidieť aj zvieratká, ako napríklad koníky, rysa ostrovida, tigre, opice, leva a levicu, páva, lamy, oslíkov, zebru a ešte množstvo iných. Vo veľkom jazere plávali kačice, no dali sa tam aj chytať ryby. Boli tu aj dva šmolkovské domčeky! Jeden bol poschodový, druhý mal len prízemie. Keď som do nich vstúpila, cítila som sa úplne ako Šmoulinka. Tí, ktorí sa napriek tomu všetkému nudili, mali možnosť zahrať si na veľkých ihriskách futbal alebo volejbal, no ja si myslím, že by to bolo super miesto aj na piknik.

           Mne sa tu veľmi páčilo a už teraz sa neviem dočkať, kedy toto miesto opäť navštívim spolu s mojou sestričkou a rodičmi. Bola by som veľmi rada, keby sme takéto výlety zo školy mohli absolvovať častejšie.

       Izabelka Sadloňová, 6.B

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie