• Aktuality

     • Druháci v Galante
      • Druháci v Galante

      • ,,Najlepšie je začať školský rok výletom“, povedali si druháci a v piatok, 23.9. nasadli na vlak. Chceli  lepšie spoznať naše okresné mesto. Prvé kroky zo železničnej stanice smerovali do  neogotického kaštieľa. Žiaci sa, okrem jeho histórie, dozvedeli, že je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Spoznali osudy niektorých členov rodiny Esterházyovcov. Následne sa presunuli do Mestského kultúrneho strediska na muzikál Čarovná jabloň, v ktorom sa predstavili členovia divadelného súboru Špunti pod vedením Anky Kivarothovej.  Príbeh o zvieratkách z lesa ukázal všetkým, aké dôležité je priateľstvo a spolupráca. Výkony malých hercov deti odmenili veľkým potleskom. Nechýbala ani dobrá zmrzlina. Pre mnohých bola zážitkom aj cesta vlakom, určite si ju ešte radi niekedy zopakujú. Všetkým sa výlet veľmi páčil. Odchádzali z Galanty plní zážitkov a dobrej nálady. Prežili sme spolu krásny deň. 

                   „Druháci, boli ste SUPER!"

                                                                                       Tr. uč.: Ľ. Holičková, E. Sabová, A. Pauerová

        

       ,,Najlepšie je začať školský rok výletom“, povedali si druháci a v piatok, 23.9. nasadli na vlak. Chceli  lepšie spoznať naše okresné mesto. Prvé kroky zo železničnej stanice smerovali do  neogotického kaštieľa. Žiaci sa, okrem jeho histórie, dozvedeli, že je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Spoznali osudy niektorých členov rodiny Esterházyovcov. Následne sa presunuli do Mestského kultúrneho strediska na muzikál Čarovná jabloň, v ktorom sa predstavili členovia divadelného súboru Špunti pod vedením Anky Kivarothovej.  Príbeh o zvieratkách z lesa ukázal všetkým, aké dôležité je priateľstvo a spolupráca. Výkony malých hercov deti odmenili veľkým potleskom. Nechýbala ani dobrá zmrzlina. Pre mnohých bola zážitkom aj cesta vlakom, určite si ju ešte radi niekedy zopakujú. Všetkým sa výlet veľmi páčil. Odchádzali z Galanty plní zážitkov a dobrej nálady. Prežili sme spolu krásny deň. 

                   „Druháci, boli ste SUPER!"

                                                                                       Tr. uč.: Ľ. Holičková, E. Sabová, A. Pauerová

        

     • Steny medzi nami - viditeľné i pomyselné
      • Steny medzi nami - viditeľné i pomyselné

      •  22.9.2022 Kultúrny zážitok zo sledovania bábkového predstavenia Príbehy stien v Bratislavskom bábkovom divadle zažili žiaci 6. ročníka. Hra o strachu, jeho prekonávaní a túžbe po porozumení žiakov vtiahla nielen krásnymi bábkami, silným odkazom, ale i vizuálne pôsobivými javiskovými obrazmi. Zvukové efekty ešte umocnili osobitú poetiku hry. Bodkou nášho výletu bola poznávacia prechádzka historickým centrom Bratislavy, kde sme sa so žiakmi mohli pokochať pohľadmi na známe pamiatky.

        

        

        

     • Divadlo v anglickom jazyku
      • Divadlo v anglickom jazyku

      • Už od roku 2001 sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je podnietiť, aby sa každý bez ohľadu na vek učil viac cudzích jazykov. Jedným z podujatí, ktoré súvisia s Európskym dňom jazykov, sú aj divadelné predstavenia v cudzích jazykoch. Dňa 21.9.2022 sme mali možnosť nadviazať na túto tradíciu a zúčastnili sme sa cudzojazyčných inscenácií v Dome kultúry v Seredi, ktoré usporiadalo Divadelné centrum z Martina.

       Žiaci prvého stupňa si pozreli rozprávku Lazy Goat o namyslenej a drzej koze, ktorá využíva princíp mravného posolstva klasických bájok. Deti si hravou formou a pomocou veselých anglicko-slovenských pesničiek mohli overiť svoje jazykové schopnosti.

       Pre druhý stupeň bol pripravený príbeh Last Wish, ktorý bol inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha Kráľ mal troch synov. Posledné želanie Pána Kinga pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností, aby nakoniec zistili, že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy. 

       Keďže inscenácie boli koncipované ako učebné pomôcky, všetky deti mali možnosť pomocou vizuálnych a zvukových efektov pochopiť hlavnú myšlienku divadelných predstavení. Aj takto sme motivovali žiakov učiť sa cudzie jazyky, spoznávať rôzne kultúry a odbúrať prirodzenú ostýchavosť rozprávať v cudzom jazyku.

       Ing. H. Kožárová a Mgr. L. Ostrížová

      • Rekonštrukcia školy

      •     Budove A určenej pre 1.stupeň Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi počas uplynulých letných prázdnin veru nebolo dopriate vychutnať si ticho a pokoj horúcich dní. Opustené triedy a chodby pracovníci školy v posledných dňoch školského roka pripravili na rozsiahlu rekonštrukciu. Nebolo to jednoduché, za roky aktívneho fungovania sa tu nazbieralo množstvo zariadení, nábytku a pomôcok. Zároveň to však bola skvelá príležitosť rozlúčiť sa so starými, nefunkčnými, či nevyužiteľnými vecami, ktoré sa často obchádzali len z nostalgie alebo zo zvyku.

            Do prázdnych priestorov teda vstúpili majstri. Staršia budova už potrebovala ich zásah ako soľ.  Práca tu na nich volala z každej steny. Slovenské porekadlo o takejto činnosti hovorí, že to vzali rovno od podlahy. V  našom prípade by sme ho mierne upravili a povedali by sme, že práce sa začali od stropu. V rekonštruovaných učebniach a priestoroch sa vymenili všetky elektrické rozvody vrátane pevného pripojenia všetkých počítačov na sieť. Rovnako sa vymenili všetky svietidlá a na toaletách sa nainštalovali svietidlá s pohybovým senzorom. Z tých majú radosť hlavne najmenší žiaci. V triedach už doslúžili pôvodné obklady, umývadlá i vodovodné batérie, preto ich nahradili nové. Po takejto rekonštrukcii bolo nevyhnutné priestory nanovo vymaľovať. Steny dostali kvalitné nátery, zárubne a zábradlia na schodoch sa tiež obliekli do nových farieb. Priestorové nerovnosti sa upravili sadrokartónom vo vestibule školy, nad vstupom do riaditeľne a zborovne.

            Úpravy sa nevyhli ani zborovni a kanceláriám. Aj tie sa môžu tešiť z nových ľahko udržiavateľných  podlahových PVC krytín. Po týchto náročných prácach bolo nevyhnutné priestory upratať a nasťahovať nábytok. Zároveň sa museli v triedach a kanceláriách nanovo inštalovať počítače, v triedach osadiť interaktívne tabule, kamery a  obloženia. Kvôli bezpečnosti sa nanovo inštaloval alarm a dokončuje sa wi-fi sieť.

            Keďže v tomto školskom roku do školy nastúpilo viac žiakov, do tried piateho ročníka sa zakúpilo 25 nových lavíc a stoličiek. Nový nábytok vítal i žiakov dvoch tried 1.stupňa.  Pre žiakov 2.stupňa boli s finančnou podporou rady rodičov zakúpené a inštalované dve interaktívne tabule s projektorom. Všetky spomínané opravy boli možné vďaka finančnej podpore MŠVVaŠ SR (80 000,-€)  a mesta Sereď (73 508,-€).

            Žiakov prvého stupňa teda 5.septembra pri nástupe do školy vítala farebná a novotou voňajúca budova. Všetci, ktorí sa podieľali na jej oprave a úprave, skutočne odviedli veľký kus práce. Patrí im úprimné poďakovanie. A zároveň pripájame želanie, aby sa nové priestory stali svedkami mnohých úspechov žiakov!

        

                                                                                                                 D. Braunová

      • Výstava ovocia a zeleniny

      • Dňa 9.9. 2022 sa boli piataci pozrieť na regionálnu výstavu ovocia, zeleniny a včelárskych produktov v DK Sereď. Obdivovali sme výpestky našich záhradkárov ako napr. papriku, čili papričky, tekvice, jablká, hrušky, hrozno, slivky, zemiaky, cibule, strukoviny, zaváraniny a iné.... Tiež sme mali možnosť ochutnať rôzne druhy medíkov o ktorých nám s láskou rozprávala pani Kapustová. Krásne jesenné dekorácie dodali výstave na zaujímavosti a tak celá sála hýrila pestrými farbami. Je vidieť, že kto sa o záhradku stará s láskou, príroda ho odmení bohatou úrodou.

      • S úctou a pietou

      •      Súčasťou výnimočnej udalosti boli dnes naši deviataci. V Múzeu holokaustu v Seredi sa dnes konala pietna spomienka na obete holokaustu a rasového násilia. Nie náhodou tento pamätný deň pripadá na 9.september.

            Práve 9.septembra 1941 nadobudol účinnosť tzv. Židovský kódex označovaný  ako jeden z najkrutejších protižidovských zákonov v Európe. Pamiatku ľudí, ktorých tento zákon zbavil občianskych a ľudských práv, si pripomenuli žiaci z viacerých škôl. Práve tým bola táto udalosť iná. Okrem riaditeľa múzea PhDr. Martina Korčoka sa žiakom prihovoril i bývalý väzeň táborov v Seredi a Bergen- Belsene Pavol Kučera, pani prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej príhovor predniesol vedúci Kancelárie prezidenta SR pán Metod Špaček i žiačka Gymnázia Párovce v Nitre.

            Okrem toho žiaci absolvovali prehliadku múzea a pri oficiálnej časti spomienky položili kvety na pietne miesto v areáli múzea.

                                                                                                                 D. Braunová

      • Krúžky v školskom roku 2022/2023

      • Prostredníctvom EduPage zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť na jeden alebo viac krúžkov. Prihlásovanie je možné od 7.9.2022 od 15.00 hod. do 12.9.2022 do 12.00 hod. na krúžky do CVČ. Na krúžky v ZŠ od 7.9.2022 do 16.9.2022 do 12.00 hod.

     • Sme späť 😉
      • Sme späť 😉

      • ... Dúfam, že ste prežili  úžasné leto plné smiechu, skvelých zážitkov a  oddýchnutí sa vraciate späť do školských lavíc...

       ... Pre každého jedného z nás začína  nový školský roka a s ním nové  výzvy.

       • Asi najväčšia  čaká na našich prvákov. Naučiť sa písať a čítať nie je vôbec ľahké.  Verím, že s vašimi pani učiteľkami s p. Mgr. Ingrid Bohušovou, Mgr. Ivanou Tuškovou a Mgr. Luciou Porubskou to hravo zvládnete. My všetci vám želáme, milí prváci, aby sa vám v škole darilo, aby ste si našli nových kamarátov a aby ste  do školy chodili s radosťou.
       • Byť oporou nie len pre žiakov, ale i pre učiteľov, je výzvou  pre našich deviatakov. Dúfame, že  ju zvládnete a zažijete v poslednom školskom roku nezabudnuteľné okamihy.
       • Získať množstvo poznatkov, úspechov, zážitkov a priateľov je výzvou pre všetkých žiakov. Želáme vám, aby sa vám podarilo zdolať počas školského roka všetky výzvy a pokiaľ narazíte na  prekážky, nebojte sa požiadať o pomoc.
       • Všetci si uvedomujeme, že nato, aby boli deti v škole úspešné, potrebujú podporu nie len zo školy, ale aj  od rodičov. Úspech našich detí je - milí rodičia -  našou spoločnou  výzvou. Preto vás prosím, aby ste spolupracovali so školou, zapájali sa do školských akcií,  dôverovali pedagógom, vážili si ich prácu, komunikovali  s nimi a v prípade potreby ma neváhali vyhľadať.  
       •  Úspech školy v širšom zmysle slova sa nerodí ľahko. Udržať ho je  výzvou pre všetkých zamestnancov. Dovoľte mi, milí kolegovia, úprimne vám poďakovať za profesionalitu a nasadenie. Napriek všetkému odvádzate skvelú prácu. Verím, že spoločne sa nám podarí zvládnuť každú jednu výzvu.

       Sme späť -  čo značí, že začína nový školský rok. Želám vám, aby bol ľahký a farebný ako tieto balóny ....

       PaedDr. P.Krivosudská 

     • Oznam pre všetkých prvákov, ktorí ešte stále nedostali list od triednej učiteľky
      • Oznam pre všetkých prvákov, ktorí ešte stále nedostali list od triednej učiteľky

      • Milý prváčik/Milá prváčka !

       Prázdniny sa pomaly končia. Blíži sa september, s ním aj začiatok školského roka.

       Ty sa staneš žiakom/žiačkou 1. triedy a mňa teší,

       že budem Tvojou pani učiteľkou.

       Už pri zápise som zistila, že si šikovný chlapec/šikovné dievča a tak určite bude pre Teba učenie zábavou. Spolu sa za jeden školský rok naučíme čítať, písať, počítať a určite nám zostane čas aj na hry a zábavu.

       Uvidíme sa na slávnostnom otvorení školského roka,

       dňa 5. septembra o 9.00 hodine pred budovou školy.

       Keďže Ti teta poštárka zatiaľ nedoručila list s obrázkom včielky (1.A), lienky (1.B) či Mimoňa (1.C), aby si našiel všetkých spolužiakov a samozrejme aj mňa, vyzdvihni si obrázok o 8:45 h na recepcii školy.

       Obrázkom bude  označená aj naša trieda, aby nikto nezablúdil.

       Teším sa na stretnutie v škole a prajem Ti pekný víkend.

       Tvoja pani učiteľka

        

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie