• Aktuality

      • Súťaž v Seredi

      • Dňa 10.12. sa uskutočnila súťaž pre nižšie pásy u nás v Seredi, v športovej hale Sokolovňa. Seredský tím hrdo reprezentovalo 24 cvičencov. Reprezentovali sme Sereď vo všetkých vekových kategóriách, a to mladší a starší žiaci, juniori a seniori. Súťažili sme v technických zostavách a rôznych modifikáciách športového sparingu. Pre väčšinu z našich cvičencov to bola ich prvá a zároveň úspešná Taekwon-Do súťaž.

       Sobotňajšie ráno sa začalo technickými zostavami a konkrétne seniormi, kde nás vzorne reprezentovali Ervin Bako, Matej Iker a za ženy Nevena Iker. Na stupne víťazov sa postavili naši muži Ervin Bako a Matej Iker. Pokračovalo sa mladšími žiakmi, kde súťažili Maxim Bliushke, Miroslav Bohuš, Filip Gála, Alex Georgiev, Martin Herceg, Nikola Olša, Simon Rajský, Matúš Tomašovič a Adam Valenčík, Jakub Valenčík. V tejto kategórií sme získali 5 vzácnych kovov, ktoré vybojovali Maxim Bliushke, Filip Gála, Martin Herceg, Simon Rajský a Adam Valenčík. Pokračovali sme našimi dievčatami v kategórií staršie žiačky, kde sa postavili do ringu Simona Gálová, Rebeka Kotúčková, Karolína Kubáliková, Viktória Rajská, Lucia Rutová a Ema Tomašovičova. V tejto kategórií excelovala Lucia Rutová a Karolína Kubáliková. Technické zostavy sme ukončili našimi juniorkami, kde zápolili Magdaléna Ďurinová a Teresa Trento, ktorá sa umiestnila na treťom mieste.

       Po krátkej obedovej prestávke sa pokračovalo v sparingových kategóriách, kde novou disciplínou pre najmenších bol boj s penovým mečom. Našou najmenšou účastníčkou tohto boja bola Dáša Ozymi Kulichová, ktorá statočne bojovala a v ringu nechala celé svoje srdce. Ďalej v tejto disciplíne súťažili okrem už spomínaných starších žiakov aj Alex Blaško a Dávid Velčický, a samozrejme naše staršie žiačky. Medaily z tejto disciplíny si odniesli Adam Valenčík, Jakub Valenčík, Matúš Tomašovič, Miroslav Bohuš a Alex Blaško. Za dievčatá to boli Rebeka Kotúčková, Simona Gálová, Viktória Rajská a Karolína Kubáliková. Poslednou kategóriou, ktorej sme sa zúčastnili bol point-fighting, čo je ďalšou modifikáciou sparingu. V tejto disciplíne nás príkladne reprezentoval Alex Georgiev. Alex v tejto kategórií  preukázal čestnosť, vytrvalosť, sebaovládanie a neskrotného ducha. Z ringu dominantne vyprevadil všetkých svojich súperov a vybojoval zlatú medailu.

       Nakoniec sa náš tím stal 2. najúspešnejším klubom  súťaže a dokopy vybojoval 20 medailí, z toho 5 zlatých, 5 strieborných a 10 bronzových. Po úspešne ukončenom kalendárnom roku by sme chceli poďakovať vedeniu mesta Sereď a novozvolenému primátorovi Ing. Ondrejovi Kurbelovi, že nám umožnili zorganizovať Taekwondo súťaž v mestskej športovej hale. A Základnej škole J.A. Komenského, že nám už niekoľko rokov umožňuje pripravovať sa v jej priestoroch.

       Výsledky:

       1. Miesto- Adam Valenčík (boj s penovou tyčou), Filip Gála (zostavy), Alex Georgiev (point-fighting), Lucia Rutová (zostavy), Rebeka Kotúčková (boj s penovou tyčou)
       2. Miesto- Simon Rajský (zostavy), Matej Iker (zostavy), Maxim Bliushke (zostavy), Matúš Tomašovič (boj s penovou tyčou), Karolína Kubáliková (zostavy)
       3. Miesto- Jakub Valenčík (boj s penovou tyčou ), Adam Valenčík (zostavy), Martin Herceg (zostavy), Ervin Bako (zostavy), Miroslav Bohuš (boj s penovou tyčou), Alex Blaško (boj s penovou tyčou), Simona Gálová (boj s penovou tyčou), Viktória Rajská (boj s penovou tyčou), Teresa Trento (zostavy), Karolína Kubáliková (boj s penovou tyčou)

       Pohár za 2. najúspešnejší klub súťaže

        

       Ema Valenčíková

      • Turnaj v Jászberény

      • Seredskí tím, Taekwondo Hong Ryong, 5. novembra v skorých ranných hodinách vycestoval na turnaj do Maďarska. Turnaj sa konal v meste Jászberény. Súťaže sa zúčastnilo 5 krajín, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Slovinsko a Rumunsko. Bolo tam okolo 200 súťažiacich. Zo Serede vycestovalo 12 reprezentantov. Súťažili vo všetkých vekových kategóriách, v kategórii deti (4),  mládež (4), juniori (3) a seniori (1). Pre 5 našich súťažiacich to bola prvá súťaž, nová skúsenosť. Títo piati cvičenci, Jakub Valenčík, Adam Valenčík, Magdaléna Ďurinová, Lucia Rutová a Ivan Kuba, trénujú od septembra 2022 no neodišli naprázdno. Začali sme najmenšími, detskými kategóriami, kde v technických zostavách súťažili Adam a Jakub Valenčíkoví, Viktória Rajská a Karolína Kubáliková. V tejto kategórii Viktória Rajská a Jakub Valenčík obsadili prvé priečky a dokopy sme získali 3 medaily. Pokračovalo sa mládežou, kde sa technických zostáv zúčastnili Lucia Rutová, Magdaléna Ďurinová, Alex Georgiev, Matej Kollár a Simon Rajský, a opäť sa nám podarilo získať 4 medaily. Ďalej sme sa presunuli na juniorskú kategóriu, kde nás reprezentovali Tamara Královičová, Jakub Kollár a Ema Valenčíková. Tamara Královičová skončila zlatá, a inak sa im podarilo dokopy získať 2 medaily. Po obedovej prestávke sa pokračovalo sparingom, kde taekwondisti súťažili v kategórii mládež, juniori a seniori. Za mládež súťažili 2 bojovníci, kde Alex Georgiev si vybojoval prvé miesto a Matej Kollár tretie. Juniori bojovali taktiež dvaja, kde Ema Valenčíková skončila prvá. Dokopy vybojovali 2 medaily. No a v neposlednom rade sparing seniorov, kde Ivan Kuba vybojoval striebornú medailu. Seredskí tím sa vrátil domov so 14 medailami, s jedným pohárom a motiváciou trénovať a bojovať ďalej.

       Výsledky:

       1.miesto- Tamara Královičová (zostavy), Alex Georgiev (sparing), Viktória Rajská (zostavy), Jakub Valenčík (zostavy), Ema Valenčíková (sparing)

       2.miesto- Karolína Kubáliková (zostavy), Alex Georgiev (zostavy), Magdaléna Ďurinová (zostavy), Ema Valenčíková (zostavy), Ivan Kuba (sparing)

       3.miesto- Lucia Rutová (zostavy), Matej Kollár (zostavy, sparing), Jakub Kollár (sparing)

       Pohár za najúspešnejšiu juniorku súťaže- Ema Valenčíková

      • Turnaj pod hradom

      •  

                     Po dlhej, takmer 3 ročnej prestávke sa naši cvičenci znova ocitli v ringoch. Dňa 11.6. 2022 sme sa zúčastnili turnaja na druhom konci Slovenska v Turni nad Bodvou. Úspešne sme bojovali proti tímom Slovenska a Maďarska.

                     Náš pre tentokrát 8 členný tím bol tvorený žiakmi a juniormi. Naši cvičenci stáli naposledy v ringu v roku 2019, no aj napriek tomu bojovali statočne. Do ringu sa postavili s veľkou odvahou aj naše dve malé žiačky Viktória Rajská a Karolína Kubáliková, pre ktoré bol ring novou skúsenosťou.

                      V technických zostavách sme získali 8 medailí. Naše najmladšie dievčatá si zo svojej prvej súťaže odniesli zlato. Zo žiakov bol najúspešnejší vo svojej kategórii Simon Rajský, ale úspešne si odnáša kov aj Alex Georgiev. Naše juniorky taktiež nesklamali a odniesli cenné kovy a svoju kategóriu vyhrala Tatiana Janíková a z vyšších technických stupňov Ema Valenčíková.

                     Zo sparingu sme si odniesli 3 medaily, nakoľko sparingu sa mohli zúčastniť len vyššie technické stupne. Teda sparingu sa zúčastnili iba naše juniorky. Vo svojej kategórii si striebro odnáša Tamara Královičová. V ďalšej váhovej kategórii bol finálový zápas medzi našimi zverenkyňami Valériou Sárkányovou a Emou Valenčíkovou.

                     Nakoniec sa naše 2 juniorky, Valéria Sárkányová a Ema Valenčíková zúčastnili aj silového prerážania- wiryok. Dievčatá sa tejto disciplíny zúčastnili prvýkrát, čiže to bola pre nich nová skúsenosť. Nakoniec sa Eme Valenčíkovej podarilo vybojovať zlato.

                     Seredský tím tvorený 8 súťažiacimi vybojoval 12 medailí. Z toho 7 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily.

        

       Výsledky

                     1.miesto-  Viktória Rajská (zostavy), Karolína Kubáliková (zostavy), Simon Rajský (zostavy), Tatiana Janíková (zostavy), Ema Valenčíková (zostavy, sparing, silové prerážanie)

                     2.miesto- Tamara Královičová (sparing), Valéria Sárkányová (zostavy, sparing)

                     3.miesto- Tamara Královičová (zostavy), Alex Georgiev (zostavy)

     • Hodina kódu
      • Hodina kódu

      •  

       Minulý týždeň sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej kampane s názvom Hodina kódu. Je to 1-hodinový úvod do informatiky, ktorý pomocou zábavných návodov ukazuje, že základy programovania sa môže naučiť každý. Nie sú potrebné žiadne skúsenosti. Kurz je dostupný vo viac ako 45 jazykoch. Túto základnú kampaň podporuje viac ako 400 partnerov a 200 000 pedagógov po celom svete. Už 1,572,712,313 ľudí si to vyskúšalo vo viac ako 180 krajinách. V roku 2022 bolo zaregistrovaných 61,437 podujatí a medzi nimi bolo aj podujatie na našej škole. Žiaci si na hodinách informatiky vyskúšali rôzne kurzy, ktorých cieľom bolo zoznámiť ich s programovaním v blokoch. Kurzy boli na rôzne motívy a rôznej náročnosti. Žiaci postupne plnili jednotlivé úrovne. Po ich úspešnom absolvovaní získali samolepku, známku a vyššie ročníky aj certifikáty. Veríme, že aj pomocou takejto hodiny vzbudíme u žiakov záujem o programovanie. 

       Silvia Kubíčková

     • Novinka pre žiakov - ochutnávka artefiletiky!
      • Novinka pre žiakov - ochutnávka artefiletiky!

      •  

       V novembri a v decembri naši žiaci 2. a 3. ročníka zažili, čo znamená tvoriť trochu inak. Ako? Prostredníctvom ARTEFILETIKY! Artefiletika je spojenie zážitku z výtvarnej tvorby a následne reflektívneho dialógu medzi žiakmi. Artefiletika sa od bežnej výtvarnej výchovy líši napr. v tom, že dôležitá je tvorba, zážitok, vlastná skúsenosť a nie výsledok. V artefiletike sa nehodnotí výsledok práce žiakov, neexistujú dobré ani zlé práce.

       Artefiletika:

       - prináša zážitok z tvorby, rozvíja kreatívne myslenie žiakov, podporuje všeobecný rozvoj osobností žiakov,

       - rozvíja schopnosť počúvať, vnímať, diskutovať, podporuje schopnosť sebavyjadrenia žiakov, formovanie ich vlastných názorov,

       - posilňuje spoluprácu v kolektíve a toleranciu medzi žiakmi.

       Malú ochutnávku artefiletiky pre žiakov 2. a 3. ročníka pripravila školská psychologička. Hodiny pozostávali z aktivácie (žiaci napodobňovali výrazy tváre pri rôznych emóciách, hádali emócie, zdieľali čo prežívajú v rôznych situáciách), kognitívno-kreatívneho procesu (tvorba obrázku – žiaci vytvárali tváre ľudí z obrázkov ovocia a zeleniny) a reflektívneho dialógu. Žiaci zdieľali svoju novú skúsenosť s artefiletikou, vyjadrovali radosť a nadšenie z tvorby.

       Školská psychologička sa stretla so žiakmi aj po vyučovaní, v školskom klube detí. Žiaci 6.oddelenia si vyskúšali brainstorming na tému prírodných živlov, prečítali si rozprávku o prírodných živloch, vyskúšali si tvorbu obrázku pomocou hliny a nakoniec svoje dojmy zdieľali v reflektívnom dialógu. Azda najprekvapujúcejšou bola pre žiakov práca s hlinou, s ktorou tvorili prvýkrát. Verím, že žiakov nové skúsenosti a zážitky s artefiletikou obohatili a prinieslo im to niečo zaujímavé a zábavné.

        

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

     • Vianoce, Vianoce
      • Vianoce, Vianoce

      •  

        

            Keď naše domovy naplní sladká vôňa medovníkov, vanilky a škorice, naisto vieme, že sa blížia Vianoce. Okrem sladkostí, darčekov a stromčekov k nim patria mnohé tradičné rituály, ktoré si rodiny zachovávajú a dotvárajú nimi tú pravú rodinnú vianočnú atmosféru.

            Žiaci 5. – 8. ročníka dali počas adventu hlavy dohromady, pospomínali si na všetky rodinné adventné a vianočné tradície a pripravili program, ktorým ich 20.decembra predstavili svojim spolužiakom, deťom materských škôl i širokej verejnosti.

            Ich vystúpenie však bolo prierezom nielen živých tradícií, ale aj takých, na ktoré sa už pomaly zabúda. A tak bolo možné vidieť, ako si dievky na Ondreja privolávali lásku, triasli ploty, či varili halušky. Tiež sa diváci mohli dozvedieť, ako sa na Luciu  vymetali kúty, chlapi majstrovali lucijné stolčeky, ale i to, ako prebiehali prípravy na Štedrý večer, prečo ženy nevstávajú od štedrovečerného stola i to, na čo sa používala reťaz a ako sa veštilo dobré zdravie.

           Vystúpenie o tradíciách spestrili svojimi tanečnými a speváckymi číslami žiaci prvého stupňa. A tak sa na javisku i v hľadisku spomínalo, tancovalo a spievalo. Všetky deti do svojho vystúpenia vložili kus svojho srdca a odovzdali divákom toľko radosti, koľko sa jej vojde do stoviek detských úsmevov. Veríme, že diváci si z nej odniesli niečo domov a budú ju v tomto predvianočnom čase šíriť ďalej. Aby radosť a pokoj naplnili každé ľudské srdce!

            Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pedagógom za čas, ktorý príprave tohto  programu venovali!

                                                                                                                     PaedDr. Daria Braunová

     • Vianočný turnaj
      • Vianočný turnaj

      •  

       Pondelok 19.12. sa u nás niesol v aktívnom športovom duchu. Žiaci 2. stupňa vymenili školské lavice za florbalové hokejky, pingpongové rakety, futbalovú loptu a volejbalovú sieť. Každý komu to zdravotný stav dovolil a prejavil športového ducha sa mohol zapojiť v rámci svojho ročníka do štyroch disciplín: futbal, volejbal, florbal alebo stolný tenis.  Všetci športovci podali vynikajúce výkony a tí, ktorí nešportovali, svojich spolužiakov intenzívne povzbudzovali. Celou školou sa niesla vynikajúca nálada, radosť z podaných výkonov, a to všetko v duchu fair play.  Počas prestávok sa žiaci mohli zastaviť vo Vianočnom bázariku, v ktorom si mohli zakúpiť drobné darčeky pre svojich najbližších.                                           Mgr. A. Boženíková

     • Život na LEAF ACADEMY Bratislava
      • Život na LEAF ACADEMY Bratislava

      •  

       Naša bývalá žiačka Martina Klačeková so spolužiačkou dňa 19.12.2022 navštívili našich žiakov 8. a 9. ročníka, aby ich oboznámili so študijným programom na súkromnej anglickej SŠ – LEAF Academy Bratislava. Študentky informovali žiakov o spôsobe vypĺňania prihlášky, PS a o spôsobe štúdia, ktorého základom je spolupráca študentov v teamoch. Celé štúdium prebieha v anglickom jazyku a je prípravou študentov na štúdium na VŠ v zahraničí. Na záver si žiaci prezreli prezentáciu o aktivitách na SŠ a boli pozvaní na DOD, ktorý bude v mesiacoch január, február 2023.Študentkám LEAF Academy ďakujeme za zaujímavé informácie, ktoré pomôžu našim žiakom pri výbere SŠ.

                                                                                                Mgr. Alena Krivošíková

     • Vianočné trhy v meste
      • Vianočné trhy v meste

      •  

       Už len niekoľko dní a sú tu najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Aj v našom meste námestie ožilo vianočnými trhmi, na ktorých sme nesmeli chýbať ani my. Vianočnú tržnicu rozšíril školský stánok, ktorý ponúkal nielen výrobky našich žiakov, ale aj voňavý punč a sladké vafle. Návštevníci mali možnosť zakúpiť si krásne vianočné ozdoby, voňavé mydielka, vianočné ikebany a venčeky a mnoho ďalších výrobkov. O 16:00 hod. žiaci ŠKD obohatili vianočné trhy kultúrnym programom. Pod vedením p. vychovávateliek M. Fabovej, I. Forrovej a p. asistentky L. Orgoníkovej si pripravili vianočné pesničky, scénku Vianočná tržnica a zakončili ho veselým tančekom, za čo zožali obrovský potlesk všetkých prítomných.

       Veľké poďakovanie patrí vybraným žiakom 6. B, 6.C a 9. A, ktorí sa podieľali na predaji, pretože hlavne vďaka nim sa nám podarilo vyzbierať 383 €. Tieto peniaze budú použite na vybudovanie dielní v našej škole, v ktorých žiaci budú môcť rozvíjať svoj talent a naďalej tvoriť a vyrábať výrobky pre potešenie.                                                      Mgr. A. Boženíková

     • Materské školy navštívili Základnú školu Jana Amosa Komenského
      • Materské školy navštívili Základnú školu Jana Amosa Komenského

      • Od 5. decembra 2022 triedy predškolákov v materských školách v Seredi navštívili Základnú školu Jana Amosa Komenského. Pre detičky bolo pripravené divadielko o troch vianočných prasiatkach, ktoré keď si pozreli presunuli sa do knižnice, kde boli pre nich pripravené rôzne úlohy. Prvou úlohou bolo poskladať puzzle pomocou tabletu, na základe ktorého zistili, ako bude príbeh pokračovať. Po prečítaní príbehu sme si spolu vypracovali úlohy z pracovného listu a následne sme si zahrali interaktívne pexeso, kde si deti precvičili svoju pamäť. Ďalšou úlohou bola krabička, ktorá obsahovala kartičky z rôznymi vianočnými otázkami. Deti si posúvali krabičku a zároveň spievali vianočné pesničky. Na tlesknutie ten, kto držal krabičku v ruke ju otvoril, vybral jednu kartičku a musel odpovedať na otázku. A keďže tu máme zimu a o chvíľku Vianoce, na záver sme povystrihovali vločky z papiera a zasnežili sme celú školskú knižnicu a vyrobenými ozdobami poozdobovali stromčeky pred školou. Akcia niesla názov vianočné čítanie a zúčastnili sa jej aj naši žiaci 1. stupňa, pre ktorých boli pripravené o niečo ťažšie úlohy.

                                                                                          K. Henčeková

     • Školské kolo Pytagoriády
      • Školské kolo Pytagoriády

      •  

       Dňa 7.12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo celoslovenskej matematickej súťaže Pytagoriády. Tretiaci, štvrtáci a piataci riešili úlohy online z domu, pretože škola bola z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí zatvorená. Dosiahli veľmi pekné výsledky.  Zo 72 žiakov bolo 49 žiakov úspešných riešiteľov.

       Starší žiaci riešili úlohy 8.12.2022 tiež online, ale v škole pod dozorom pani učiteľky. Zo 42 zúčastnených žiakov bolo 21 úspešných riešiteľov. Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

                                                                                                                        Mgr. Bodišová

     • Návšteva OA v Seredi
      • Návšteva OA v Seredi

      • Žiaci deviateho ročníka, ktorí majú záujem po skončení ZŠ pokračovať v štúdiu na OA  sa dňa 15.12.2022 zúčastnili otvorených hodín na OA v Seredi.

       Po milom privítaní vedením školy p. riaditeľkou Ing. M. Melayovou a pani zástupkyňou Ing. Ľ. Mrvovou, sa naši deviataci zúčastnili vyučovacej hodiny aplikovaná ekonomika, kde boli spolu so študentami OA rozdelení do skupín – ako firma na výrobu knižiek. Vyskúšali si svoje zručnosti a zasvätili sa do firemného podnikania.

       Na druhej vyučovacej hodine administratívna korešpondencia si vyskúšali písanie na klávesnici a správny prstoklad pod dohľadom študentov 4. ročníka.

       Po krátkej prestávke sa žiaci presunuli na hodinu manažment osobných financií, kde sa dozvedeli ako správne hospodáriť s financiami. Študenti OA im predstavili program, ktorý používajú počas hodiny. Najviac sa našim žiakom páčilo, že počas hodiny študenti používajú mobil, samozrejme na študijné účely.

       Deviataci sa dozvedeli, že v 3. ročníku si ako voliteľný predmet môžu vybrať aplikovanú ekonómiu, kde si založia študijnú firmu. Na tejto hodine študenti prezentovali svoju študijnú firmu a všetko, čo súvisí s vedením firmy.

       Posledná hodina, ktorú naši deviataci navštívili, bola praktiká cvičnej /fiktívnej/ firmy. Študenti ich informovali o svojej firme a o úspechoch na veľtrhoch nielen v SR, ale sa pochválili aj  úspechmi na medzinárodnej úrovni napr. 1. miesto v Macedónsku.

       Na záver si žiaci prezreli video, v ktorom sa dozvedeli, do akých aktivít sa študijná firma zapája/ napr. ako zužitkovať kuchynský odpad, výroba sušených balíčkov, jedlé poháriky,.../.

       Žiaci spoznali, že cieľom štúdia na OA nie je memorovanie, bifľovanie, ale zážitkové učenie s dôrazom na trpezlivosť, spoluprácu,  ekonomické myslenie a rozvoj ekonomických zručností. Cieľom štúdia na OA je objaviť u študenta jeho danosť a využiť ju na prospech celého kolektívu.

       Dopoludnie strávené na OA sa žiakom veľmi páčilo. Obohatilo ich o nové skúsenosti a dojmy, zo SŠ, ktorú si možno už o pár mesiacov vyberú pre ďalšie štúdium. Už teraz sa  tešíme na ďalšiu spoluprácu s OA v Seredi a na podobné zaujímavé aktivity.

       Ďakujeme študentom a vyučujúcim OA v Seredi za plnohodnotne strávene dopoludnie na ich škole.

                                                                                                                                      A. Krivošíková

        

     • Vianočný slovenský Rím
      • Vianočný slovenský Rím

      •  Dňa 15. 12. privítala našich šiestakov sviatočne vyzdobená Trnava. Prehliadka historických pamiatok v doprovode kvalifikovaného sprievodcu žiakov zaujala natoľko, že si vyslúžili pochvalu nielen od neho, ale aj od vyučujúcich. Bodkou výletu bola návšteva vianočných trhov, na ktorých si žiaci zakúpili chutné dobroty a tiež suveníry od lokálnych predajcov.

     • Hrdinovia žiackych kamarátstiev
      • Hrdinovia žiackych kamarátstiev

      •  

       V spolupráci s Mgr. Karin Kapustovou, PhD. z Mestskej polície Sereď, naši žiaci 6.ročníka absolvovali preventívny program s názvom Hrdinovia žiackych kamarátstiev v rozsahu 2 vyučovacích hodín. Cieľom preventívneho programu bolo aktivizovanie prihliadajúcich k pomoci slabšiemu, vytvoriť pozitívny príbeh v kultúre triedy o všímavosti a pomoci tomu, kto je v núdzi.

       Program pozostával z diskusie na tému superhrdinov (akých hrdinov žiaci poznajú, prečo ich považujú za hrdinov), zo sledovania videa s príbehom o správaní žiakov jednej školy, z vytvárania alternatívnych scenárov príbehu (ako by príbeh zmenili). Žiaci spolupracovali vo dvojiciach, ale aj v malých skupinkách a nakoniec spojili svoje práce do celotriedneho diela. Žiaci zažili aj ocenenie, keď zdieľali s ostatnými spolužiakmi, spolužiačkami v akých situáciách niekomu pomohli (napr. žiačka napiekla muffiny pre spolužiakov, spolužiačky, žiaci pomohli svojim rodičom s domácimi prácami) alebo kedy niekto pomohol im.

       Stretnutia žiakov so psychologičkou z Mestskej polície Sereď sa niesli v myšlienke „nie je cool ubližovať, ale je cool byť hrdinom“. Hrdinom, ktorému záleží na druhých a ktorý im pomáha.

        

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

      • Vianočné akcie

      •  

       Srdečne Vás pozývame

       16.12.2022 na Vianočné trhy v meste do školského stánku (od 10:00hod) a na vystúpenie žiakov našej školy (od 16:00hod.)

       20.12.2022 na vianočný kultúrny program našej školy do Domu kultúry o 17:00 hod.

       Tešíme sa na Vás. ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.

     • Vianoce v škole
      • Vianoce v škole

      •  

       Deň pred treťou adventnou nedeľou sa v priestoroch Základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi rozliehala pravá vianočná atmosféra. Príchod našich žiakov a detí z materských škôl v sprievode rodičov sprevádzala príjemná vianočná hudba a ich zmysly okúzlila vôňa kotlíkovej kapustnice, ktorú mohli vďaka finančnej podpore rodičovského združenia Amosko uvariť tety kuchárky,  sladučkých waflí a vianočného punču za dobrovoľný príspevok.

       Ten, kto nás v sobotu navštívil, sa určite nenudil. Pre našich hostí boli pripravené mnohé stanovištia, ako  Vianočná pekáreň, kde si  mohli vyskúšať tradičné techniky zdobenia perníkov a výroby vianočných oplátok. Vo viacerých tvorivých dielňach sa za pomoci šikovných rúk našich zamestnancov a priateľov školy deti  naučili vyrábať krásne vianočné dekorácie. Na svoje si prišli aj priaznivci športu, ktorí si svoje sily pomerali pri  vianočných pretekoch či aktívach so Santovými sobmi.

       Atmosféru tohto dňa dotváralo maľovanie na tvár a fotokútik, kde si detičky mohli vytvoriť pamiatku v podobe vianočnej fotografie.

       Keďže sviatky Vianoc sú spájané aj s obdarovávaním, nikto neodchádzal naprázdno. Vo Vianočnom stánku si každý mohol urobiť radosť kúpou výrobkov z dielne šikovných rúk našich žiakov, zamestnancov a kreatívnych rodičov. Alebo sa za dobrovoľný príspevok potešiť niečím z Vianočnej burzy.

       Dojmy z tohto čarovného dňa dotvorilo divadelné predstavenie pre deti pod názvom Duch Vianoc. Príbeh o anjelovi, ktorý sa chcel stať Mikulášovým pomocníkom dokonale uzavrel tento čarovný deň, za ktorý ďakujeme každému, kto sa na ňom podieľal. Aj vďaka našim žiakom, zamestnancom, rodičom a Vám, návštevníkom, nás navštívil ten pravý Duch Vianoc a podarilo sa nám vyzbierať  1165,64 eur, ktoré budeme môcť využiť na vybudovanie školských dielní.

        

       Všetkým zúčastneným zo srdca ĎAKUJEME!

       Mgr. M.Báťová

       foto: D. Majko, pedagogickí zamestnanci

     • Potlesk, prosím!
      • Potlesk, prosím!

      •  To, že do našej školy chodia aj mimoriadne talentované a všestranné deti, nám dnes ukázali a dokázali viacerí – 11 žiakov si v dvoch kategóriách zmeralo sily v kráse slova, konkrétne v recitovaní slovenských povestí. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo 28.ročníka recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Našim nadaným deťom sme opäť vytvorili priestor nielen na rozvoj svojich schopností, ale aj na prezentáciu svojho talentu. Všetkým súťažiacim a aj ich pani učiteľkám ďakujeme za zodpovedný prístup a precíznu prípravu a víťazom oboch kategórií srdečne blahoželáme!                                                                                             

       I. kategória žiaci 2 .- 3. ročníka ZŠ

       1.miesto: Paulína Sadloňová (2.B)

       2.miesto: Michaela Markechová (3.C)

       3.miesto: Simona Javorová (2.C)

        

       II.kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ

       1.miesto: Natália Široká (5.A)

       2. miesto: Ema Fidlerová (5.A)

       3.miesto: Nikol Drgoňová (4.A)

       Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, kde budú reprezentovať našu školu.

                                                                                                                                                 Mgr. Z. Grycová

        

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie