• Aktuality

     • Letný tábor III. turnus
      • Letný tábor III. turnus

      •  

       Týždeň plný radosti. Aj tak by sa dal nazvať tretí táborový turnus. Počas týždňa sme stihli množstvo hier a aktivít, pri ktorých sme sa všetci zabávali.  Striedali sme tvorivé, kreatívne, športové aj odpočinkové činnosti. Popri tom sme stihli návštevu mestskej polície, celodenný výlet v Bratislave a aj zacvičiť si s profi trénermi.  Prajeme všetkým krásne a nezabudnuteľné prázdniny.

       Mgr. M. Fabová, M. Bábyová, K. Henčeková, P. Švihorík

     • Letný tábor II. turnus
      • Letný tábor II. turnus

      •  

       Leto je v plnom prúde, prázdniny pomaličky plynú a my sme spolu s deťmi  zažili týždeň plný krásnych zážitkov a dobrodružstva.

       Na začiatku týždňa sme si vyrobili tímové vlajky a vyhlásili si táborovú súťaž „Plavba k pokladu“. Naša plavba k pokladu bola plná zážitkov, športových a vedomostných súťaží, ktoré si deti s veľkým zanietením  užívali,  zbierali body do táborovej súťaže.

       V stredu sme absolvovali úžasný celodenný výlet  na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci,  kde sa deti dozvedeli veľa  nových informácií zo sveta včiel. Prehliadku skanzenu a prednášku sme ukončili ochutnávkou medov a pomaly sme sa presunuli do Jelky. Tam sme navštívili Vodný mlyn, kde nám pán správca predviedol ukážku mlyna a porozprával o jeho  histórii. Po prehliadke mlyna nás čakal výborný obed v reštaurácii Malom, ktorý si deti s veľkou radosťou vychutnali. Po obede sme strávili ešte nejaký čas na reštauračnej pláži na brehu rieky Malý Dunaj. Unavení, ale spokojní,  sme sa popoludní vrátili domov.

       Štvrtok sme si zasúťažili najmä v oblasti vedomostí - Kvíz Včielka a tiež sme si zahrali hru z vedomostnej súťaže Milujem Slovensko – slepá mapa. Popoludní sme sa presunuli von, kde sa deti vybláznili a ukončili sme tento deň kreatívne a to výrobou letných svietnikov.

       Piatok sme počas dňa nazbierali ešte posledné body, vyhodnotili sme si táborovú súťaž a ukončili našu plavbu diskotékou.

       A.Gamanová, L. Vargová Droppová, K. Henčeková, D. Belianska, T.Levková

     • Letný tábor I. turnus
      • Letný tábor I. turnus

      • Letné prázdniny sa začali, a s tým aj prvý týždeň letného športového tábora, v ktorom deti zažili veľa spoločných zážitkov a zábavy. Každý deň bol pre deti naplánovaný program, ktorý v sebe zahŕňal veľa športových aktivít a súťaží.

       Prvý deň mali deti možnosť zahrať si flag futbal spolu s trénerom. Niektoré deti spomínaný šport nepoznali, a preto bol pre nich veľkým prekvapením a zábavou.  Tak, ako v každom tábore, aj v tom našom boli deti rozdelené do tímov a ich úlohou bolo vymyslieť si svoj vlastný pokrik a erb. Nasledujúci deň bol pre deti pripravený výlet,  počas ktorého sme navštívili Oldtimer- starodávne autá a mali možnosť si každé obzrieť a odfotiť sa. Po prehliadke starodávnych áut dostali deti pizzu a džúsy a čakali sme na autobus, ktorý nás odviezol na hrad Červený kameň. Pre deti bola pripravená obhliadka hradu, počas ktorej sa mohli na chvíľku preniesť do minulosti a skúsiť si predstaviť, ako žili vtedajší šľachtici. Taktiež sme mali program so sokoliarmi, ktorí si pripravili úžasnú prehliadku dravých vtákov, ktoré prelietavali nad našimi hlavami. Deti boli z toho v úžase a každé si z toho výletu odnášalo nielen suveníry, ale krásne zážitky z prostredia hradu Červený kameň. Posledné dni v tábore boli sprevádzané vodnými, ale aj športovými súťažami. Pred vyhodnotením si deti mohli užiť diskotéku, cukrovú vatu a  skvelú zmrzlinu. Výhercovia dostali skvelé ceny, a pre ostaných bol pripravený diplom a cena útechy. Počas celého týždňa,  okrem skvelého programu deti mali možnosť spoznávať sa vytvoriť nové priateľstvá.

        

       Mgr. Martina Palečková, I. Forrová, Mgr. A. Pauerová, R. Miklošíková, Mgr. L. Vargová Droppová

      • Prajeme krásne prázdniny

      • Začalo obdobie letných prázdnin. Sú časom na oddych, nabratie nových síl do ďalšieho školského roka. Nech vám letné prázdniny prinesú veľa dobrodružstiev, zábavy a relaxu.  Načerpajte radosť zo všetkého, čo vás napĺňa šťastím.Prajeme krásne leto!

     • Koniec školského roka 2022/2023
      • Koniec školského roka 2022/2023

      • V Dome kultúry v Seredi sa konalo slávnostné oceňovania žiakov, ktorí počas školského roka 2022/2023 dosiahli výborné  výsledky vo vzdelávaní, úspechy v  reprezentácii školy  na rôznych súťažiach a aktívne sa zapájali do školských akcií. Najúspešnejší si prevzali ocenenie z rúk riaditeľky školy a predsedníčky rady rodičov spolu s odmenou, ktorú žiakom venovalo Rodičovské združenie Amosko. Zároveň predsedníčka rady rodičov JUDr. Pavlína Hurtová odovzdala riaditeľke školy výťažok z Rodinného dňa vo výške 1000€ na vybudovanie školských dielní. Riaditeľka školy poďakovala všetkým pedagogickým zamestnancom školy, vďaka ktorým škola napreduje vpred vo všetkých oblastiach.  Ukončenie školského roka pokračovalo rozlúčkou žiakov 9.ročníka a odovzdaním vysvedčení.

   • Kontakty

    • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
    • 031 6270151 alebo 031 6270140
    • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
    • IČO: 37836706
    • DIČ: 2021618654
    • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
    • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
    • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
    • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
    • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
    • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
    • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
    • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
   • Prihlásenie