• Aktuality

     • Obdobie života a panovania Svätopluka
      • Obdobie života a panovania Svätopluka

      •  

       Koncom apríla sa uskutočnilo vyhodnotenie XIV. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy – Alex Mudroch, Sofia Tomčányiová, Melánia Sásiková z 5.B, ktorí výtvarne stvárnili tému „Obdobie života a panovania Svätopluka“. Síce nezískali hlavné ceny, ale ich snaživosť a tvorivý prístup prispel k zviditeľňovaniu dobrého mena našej školy.

       Mgr. Hana Čížová

     • Matematicko-športová návšteva Trnavy
      • Matematicko-športová návšteva Trnavy

      • Žiaci šiesteho ročníka navštívili Trnavu už v zime, kedy sa zoznámili s niektorými jej pamiatkami. Tentokrát sme si návštevu zopakovali, nadviazali sme na predchádzajúce vedomosti a spoznali Trnavu aj z trošku iného uhla. Žiaci sa pomocou GPS súradníc v mobiloch dostali k vybraným miestam v centere Trnavy, kde v skupinkách riešili rozličné matematické úlohy. Po úspešnom vyriešení všetkých úloh nasledovala návšteva Laser Arény, kde si žiaci mohli skúsiť jednu z moderných tímových hier. Príjemným zakončením dňa bola návšteva obchodného centra a spoločný obed vo "vytúženom" McDonalde. Cieľom tohto výletu bolo jednak prehĺbiť žiacke vedomosti a schopnosti vo vybraných oblastiach no zároveň posilniť vzťahy v triede. Žiaci tento výlet hodnotili na 1*, tak verím, že sa nám podarilo ciele naplniť a v budúcnosti spolu absolvujeme ešte veľa podobných aktivít.

       Tr. uč. Mgr. M. Macsali Mičeková

     • Fantastický úspech
      • Fantastický úspech

      • Dňa 16.5.2023 sa basketbalové družstvo CVČ pri ZŠ J.A. Komenského zúčastnilo záverečného tretieho finálového turnaja v ŠBL GD - TEAM CUPe v Pezinku. Na turnaji sme išli v roli favorita, postupne sme zdolali dva tímy zo Senca a dva tímy z Pezinka. Zápasy sme vyhrávali rozdielom triedy a rolu favorita me splnili do bodky. Hráč Ján Mizerík bol vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja, Emily Žigová za najlepšiu hráčku. Najlepším hráčom tímu sa stal Tomáš Kiss. Družstvo tvorili žiaci zo ZŠ Komenského a zo ZŠ Fándlyho. Víťazstvo v Školskej basketbalovej lige sme dosiahli už tretí krát za sebou.

       M. Procházka

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      •  

       Štafeta úspechov našich žiakov pokračuje.

       15.05.2023 sa v Galante konalo Okresné kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska.

       Našu školu reprezentovali víťazky školského kola v l. kategórii - Dominika Kočnárová z 2.B  a Sofia Tomčányiová z 5.B triedy. O tom, že im to opäť krásne spievalo, svedčia jednotky na ich diplomoch. Dievčatá boli výborné a  postupujú do krajského kola tejto speváckej súťaže, ktoré sa uskutoční 30.mája 2023.

       Veľké poďakovanie patrí našej bývalej pani učiteľke Eliášovej, ktorá venovala veľa času a úsilia príprave našich speváčok. Taktiež ďakujeme aj akordeonistovi Oliverovi Cakovi za profesionálnu korepetíciu a pani Tomčányiovej za pomoc pri príprave žiačok.

       Nezabudnite našim úspešným žiačkam držať palce na Krajskom kole súťaže Slávik Slovenska.
        

                                                                                                            Mgr. Erika Sabová

     • MO v atletike družstiev starších žiakov a žiačok
      • MO v atletike družstiev starších žiakov a žiačok

      • Žiaci II. stupňa si v stredu 10. mája zmerali sily v atletických disciplínach. Súťažili v šprinte na 60m, v behu na 800m, v skoku do diaľky a výšky, v hode kriketkou a vo vrhu guľou. Poslednou kolektívnou disciplínou boli štafety. Za každé umiestnenie sa spočítali body a vyhodnotili sa víťazné družstvá. Chlapci obsadili celkové 4. miesto, dievčatá 5. miesto. Pochváliť sa môžeme dvomi prvenstvami, Alan Marušiak z 9.B triedy je Majster okresu v hode kriketkou, keď prekonal 71 metrovú hranicu a vo vrhu guľou. Postupuje na majstrovstvá kraja do Trnavy. V ďalšom súťažení mu budeme držať palce, aby uspel čo najlepšie.

       Za družstvo žiakov nás reprezentovali Ivan Valentín - 2.miesto vrh guľou, Samko Hodorovič - 3.miesto skok do výšky, Filip Schmidt, Jakub Krcho, Mirko Mosný, Viktor Pál. Za družstvo dievčat nás reprezentovali Viktória Nytraiová - 3.miesto vrh guľou, Katka Hacajová, Tamara Antalová, Sarah Joštiaková, Tatiana Čonková, Sofia Macúšová.

       Mgr. Zuzana Krajčovičová

     • Slávnostné otvorenie atletickej dráhy
      • Slávnostné otvorenie atletickej dráhy

      • Rekonštrukcia nového športového areálu, ktorý bol pri ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi vybudovaný v roku 1966 sa začala v októbri 2022 a ukončená bola v máji 2023.

       Areál pozostávajúci z tartanovej atletickej dráhy (4 dráhy v rovinke, 3 dráhy v ovále), skoku do diaľky (rozbehová dráha s doskočiskom) a vrhu guľou (betónové vržisko, trávnatá dopadová plocha) bol financovaný z Fondu na podporu športu a z finančných prostriedkov mesta Sereď spolu vo výške takmer 160 000€.

       Športový deň odštaroval besedami so športovcami, ktorí žiakom porozprávali o svojich začiatkoch i úspechoch. Pozvanie prijali olympionici Libor Charfreitag, Juraj Tarr, Ľuboš Podstupka, futbalisti Ľubomír Michalík, Mathew Yakubu a basketbalisti, ktorí sú spätí so školou Broňa Borovičková, Nina Dudonová, Richard Kamenský a Karin Henčeková.

       Slávnostného otvorenia atletickej dráhy sa okrem žiakov a zamestnancov školy zúčastnil minister školstva SR Mgr. Ján Horecký, štátny tajomník pre šport Bc. Richard Nemec, primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, člen správnej rady Fondu na podporu športu a zároveň generálny manažér SR parahokejového tímu Miroslav Dráb, riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ Tomáš Kostelník, štátny radca pre školský šport Pavol Smutný, viceprimátorka mesta Sereď Ing. Mária Fačkovcová, projektový manažér mesta Sereď Ing. Branislav Bíro, vedúca oddelenia školstva športu a kultúry Mgr. Silvia Kováčová, poslanci mestského zastupiteľstva, športovci a bývalí učitelia na škole i tréneri.

       Po príhovoroch významných hostí vedenie školy a mesta poďakovalo učiteľom telesnej výchovy a trénerom, ktorí na škole pôsobili a zaslúžili sa o rozvoj športu v našom meste. Ocenenie si prevzala Mgr. Zuzana Súdinová, Mgr. Magdaléna Šimáková, Mgr.  Magdaléna Šimáková, Mgr. Marta Hrušovská, Mgr. Vladimír Šmátrala, Alena Kiradžievová, Mgr. Richard Kamenský a Ing. Tibor Krajčovič. Po prestrihnutí pásky odštartovala štafeta žiakov 3. - 9. ročníka a následne si žiaci zmerali sily v kolektívnych športoch. Na stupeň víťazov sa v tento deň postavili zástupcovia všetkých tried.

       Zároveň minister školstva odovzdal ZŠ Jana Amosa Komenského, ako prvej škole na Slovensku titul AKTÍVNEJ ŠKOLY (škola má predlžené aktívne prestávky, využíva aktívne provy na chodbách, rozvíja školskú športovú infraštruktúru, má v 1. - 6. ročníku 3 hodiny telesnej výchovy, spolupracuje s viacerými športovými klubmi, ponúka množstvo športových krúžkov, zapája sa do projektu MODULY,...) a PaedDr. Paulíne Krivosudskej titul AKTÍVNA RIADITEĽKA.

       Veríme, že nový športový areál sa stane miestom, kde žiaci môžu objavovať či rozvíjať svoj potenciál, kde každý môže zažiť radosť, športové nadšenie, úspech a víťazstvo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe a financovaní atletickej dreáhy i úprave okolia.

     • MO - MIDICOOL VOLEJBAL 11.5.2023
      • MO - MIDICOOL VOLEJBAL 11.5.2023

      •  

       Dňa 11.5.2023 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v MIDICOOL VOLEJBALE starších žiačok na ZŠ v Bučanoch. Naše dievčatá : Sofia Sedláková ,  Sara Viktória Oláhová , Natália Bírešová , Leona Viskupová , Ema Gogolová , Michaela Ronecová , Zoja Bahýlová  boli zaradené do l. skupiny, ktorú spolu s nimi tvorili družstvá : ZŠ Bučany, ZŠ Cífer, ZŠ Voderady. Všetky odohraté zápasy boli veľmi náročné, ako po fyzickej tak i psychickej stránke.....Naše dievčatá obsadili tretie miesto v skupine.

       Dievčatám srdečne gratulujeme, a do budúcnosti želáme ešte veľmi veľa športových úspechov.... Tie sa dostavia iba poctivým tréningom jednotlivca, ale aj celého kolektívu. ...Pretože jedna z najkrajších kolektívnych hier bezpochyby je ...VOLEJBAL !!!!

       Mgr. E. Válkyová

     • Florbalistky na kraji
      • Florbalistky na kraji

      • Naše staršie žiačky sa dňa 12.5.2023 zúčastnili majstrovstiev kraja vo florbale. Dievčatá podali pekné športové výkony no na prvé tri miesta to nestačilo. Našu školu reprezentovali žiačky: Sofia Sedláková, Natália Bírešová, Barbora Hipšová, Viktória Nytraiová, Simona Sokolová, Emily Žigová, Katarína Hacajová a Tatiana Čonková. Dievčatám ďakujeme a budeme držať palce aj chlapcom, ktorí pôjdu na majstrovstvá kraja 26.5.2023.

       Mgr. Erik Juríček

     • Vyhodnotenie výtvarno-umeleckej súťaže „Hasiči, pomóc...horí“ BLAHOŽELÁME!
      • Vyhodnotenie výtvarno-umeleckej súťaže „Hasiči, pomóc...horí“ BLAHOŽELÁME!

      •  

       Leona Viskupová, 7.C,  sa stala víťazkou  III. kategórie / II. stupeň základných škôl ( 5. – 9. ročník) /územného kola súťaže vo výtvarnom prejave na tému „ Hasiči, pomóc...horí“.

       20. ročník súťaže vyhlásili Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR. Dňa 10.5.2023, si víťazka prevzala diplom a cenu v priestoroch Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante.  Po vyhodnotení súťaže bola slávnostne otvorená výstava prác žiakov, ktorá bude trvať do 30.6.2023. Zúčastnení mali možnosť vidieť hasičskú techniku, výstroj a výzbroj hasičov.

       Práca našej žiačky je  zaradená do celoslovenského kola. Držíme palce 😊 .

        

       Kožárová Helena

     • Svetový deň čistých rúk
      • Svetový deň čistých rúk

      •  

       5. máj každoročne patrí Svetovému dňu čistých rúk. Aj keď ide pri umývaní rúk o zdanlivo samozrejmú vec, čisté ruky sú jedným z najlepších nástrojov na udržanie zdravia. Do našej školy prijali pozvanie pracovníčky RUVZ v GA. So sebou si priniesli pomocníka Adamka. Cez jeho rozprávanie sa dozvedeli naši žiaci 1. stupňa informácie o dôležitosti hygieny rúk aj ako na to. Vyskúšať si tiež mohli infračervenú lampu, pod ktorou si skontrolovali čistotu svojich rúk. Žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili krásne výtvarné projekty, aby tak demonštrovali dôležitosť umytých rúk. Veríme, že aj túto skúsenosť budú mať na zreteli v každodennom živote.

       Mgr. Vargová Droppová

     • Prevencia zameraná na podporu zdravia žiakov
      • Prevencia zameraná na podporu zdravia žiakov

      •  

       Starostlivosť o duševné zdravie je rovnako dôležitá ako o to fyzické. Je nevyhnutné, aby sa aj na školách venovala patričná pozornosť duševnému zdraviu a prevencii duševných ochorení. V spolupráci so psychologičkami z CPP Galanta, Mgr. Henrietou Popluhárovou a Mgr. Kristínou Vendéghovou, sme sa tentokrát zamerali na podporu duševného zdravia našich žiakov 8.ročníka a to hneď prostredníctvom dvoch aktivít – preventívneho programu „Navráťme deťom duševné zdravie“ a preventívnej besedy na tému „Poruchu príjmu potravy“.

       Hlavným cieľom preventívneho programu „Navráťme deťom duševné zdravie“ bolo podporiť duševné zdravie žiakov a posilniť ich rezilienciu (čiže schopnosť odolávať záťaži). Počas 3 stretnutí psychologičiek z CPP Galanta so žiakmi 8.ročníka (8.A a 8.C) (marec 2023 a apríl 2023) sa diskutovalo o duševnom zdraví, duševných chorobách, a o tom, čo je potrebné k dosiahnutiu duševnej rovnováhy, čo ju môže narušiť, ako sa starať o duševné zdravie, aké zásady dodržiavať pre zachovanie duševného zdravia.

       Preventívna beseda uskutočnená 20.4.2023 bola zameraná na konkrétne poruchy príjmu potravy a bola určená pre žiakov všetkých tried 8.ročníka. Cieľom besedy bolo upozorniť žiakov na možné poruchy príjmu potravy (mentálnu anorexiu, mentálnu bulímiu a mentálnu bigorexiu), na ich znaky, proces, akým človek upadá do závislostí na prijímaní či neprijímaní potravy a taktiež podporiť zdravý životný štýl a zdravé stravovacie návyky žiakov.

       Obe preventívne činnosti boli realizované kombináciou informácií a zážitkových aktivít. Žiaci mali možnosť nielen dozvedieť sa niečo nové, ale aj zamyslieť sa na nad príbehmi rôznych ľudí, pochopiť ako duševné choroby môžu ovplyvniť život ale tiež, ako podporiť svoje duševné zdravie, príp. ako niekomu pomôcť. Dúfame, že si zo stretnutí odniesli niečo, čo ich obohatilo.

        

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

     • Knižná búdka
      • Knižná búdka

      •  Od začiatku mája sa môže areál Z. Š. J. A. Komenského pýšiť knižnou búdkou. Autormi knižnej búdky sú deti IX. oddelenia ŠKD pod vedením svojej pani vychovávateľky M. Bábyovej. Vo svojom voľnom čase sme vyrobili z odpadového materiálu knižnú búdku. Následne sme pre ňu vybrali vhodné miesto pred budovou školy, kde sme ju umiestnili. Búdka sa tak stala nepriehliadnuteľnou pre všetkých žiakov našej školy, s cieľom dať knižkám druhú šancu a rozvíjať u žiakov čitateľskú gramotnosť. V búdke nájdete všetky literárne žánre pre deti aj rodičov. Pre rodičov sú v búdke knižky k zapožičaniu, aby si skrátili čas čítaním, kým čakajú na svoje dieťa. V knižnej búdke ,, knižnici pod holým nebom" si môžete zapožičať, vymeniť, prípadne doniesť zabudnuté knihy doma na policiach, ktoré môžu urobiť radosť druhému čitateľovi. Prajem príjemné čítanie. Vych. M. Bábyová

      • ĎAKUJEME

      • Ďakujeme rodičom, ktorí sa počas dnešného slnečného dňa podieľali na úprave areálu školy. Taktiež ďakujeme zamestnancom mestského úradu, pri úprave terénu a kosení školského areálu.

     • Oceňovanie úspešných žiakov
      • Oceňovanie úspešných žiakov

      •   Víťazi školského kola IQ olympiády:

       1.miesto: Ján Forro z 9.C, s postupom do regionálneho kola do Trnavy

       2.miesto: Matej Pazúr z 9.A

       3.miesto: Matúš Kubíček z 5.B

       4.miesto: Lukáš Kubíček z 8.C

       5.miesto: Peter Mihina zo 7.A, Timotej Šnirc z 8.A

       Ján Forro z 9.C postupuje do regionálneho kola do Trnavy, ktoré sa bude konať 15.5.2023.

       Vyhodnotenie výtvarnej súťaže k 60. výročiu školy:

       1.miesto: Viktóriia Pylyp zo 7.C ( výherkyňa hlasovania verejnosti počas DOD aj hlasovania žiakov školy)

       2.miesto: Adam Mudroch z 2.A ( výherca hlasovania verejnosti počas DOD)

       2.miesto: Leona Viskupová zo 7.C ( výherkyňa hlasovania žiakov školy)

       3.miesto: Zara Repová zo 4.B ( výherkyňa hlasovania verejnosti počas DOD)

       3.miesto: Šimon Podolan zo 7.C ( výherca hlasovania žiakov školy)

       Riaditeľka školy vyjadrila poďakovanie deťom, ktoré úspešne reprezentovali školu v rôznych súťažiach a udelila im pochvalu. 

       Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii našej školy.

       Mgr. Zuzana Remiášová

        

        

     • Školské kolo "SUDOKU"
      • Školské kolo "SUDOKU"

      • Aj tento rok sme na našej škole organizovali školské kolo súťaže v riešení Sudoku. Súťaž prebehla 4.5.2023. Z 1. stupňa sa zapojilo 21 a z 2. stupňa súťažilo spolu 36 žiakov. A tu sú výhercovia:

       I. kategória: 1. stupeň

       1.miesto: Šimon Štefák 4.B

       2.miesto: Maksym Biushke 4.C

       3.miesto: Nicolas Syabo 4.B

        

       II. kategória: (5.-7.ročník)

       1.miesto: Andrej Lacek 6.C

       2.miesto: Arina Bazarnova 5.C

       3.miesto: Lukáš Perička 6.C

        

       II. kategória: (8.-9.ročník)

       1.miesto: Michaela Fandliová 8.A

       2.miesto: Lukáš Kubíček 8.C

       3.miesto: Rafael Papp 8.A

       Víťazi postupujú na "Majstrovstvá mesta Sereď v Sudoku", ktoré sa uskutoční 25.5.2023. Všetkým srdečne blahoželáme a želáme ďalšie úspechy v riešení.

       Mgr. Miroslava Klembarová

     • Smeťobranie
      • Smeťobranie

      • Aj my EKOLÓGOVIA sme sa zapojili do výzvy mesta Sereď SMEŤOBRANIE a vyčistili sme areál školy a priľahlé okolie. Okrem aktivít na vyučovacích hodinách sme si takýmto spôsobom pripomenuli Svetový deň Zeme.

       Mgr. Silvia Nagyová

     • Súťaž Hollého pamätník - pokračuje...
      • Súťaž Hollého pamätník - pokračuje...

      •  

       Streda 4.mája 2023  - priestory koncertnej sály v Západoslovenskom múzeu v Trnave patrili najlepším recitátorom Trnavského kraja. Sálou sa niesli nádherné vystúpenia žiakov v prednese prózy. Našu školu a zároveň galantský okres reprezentovala Natálie Krchová z 5.B. Svojím výkonom získala veľký potlesk a pochvalné vyjadrenia odbornej poroty. Natálka sa vyšších kôl recitačných súťaží zúčastnila po prvý krát. Síce teraz nedosiahla najvyššie ocenenie, avšak získala množstvo podnetov a inšpirácií, ktoré určite raz využije. Povzbudením pre našu nádejnú recitátorku boli aj slová jedného z porotcov,  Mgr. art. Romana Fédera: „... Recituj ďalej, máš pred sebou veľkú budúcnosť v umeleckom prednese.“

       Mgr. Hana Čížová

      • Top jedlo za mesiac apríl v našej školskej jedálni

      • Najvyšší počet hlasov získala obľúbená klasika: morčací rezeň v cestičku, hranolky pečené v rúre a tatárska omáčka z jogurtu. Obľúbili sme si aj novinky, ktoré zaradili pani kuchárky do jedálnička. Napríklad pečená ryba s paradajkami a olivami, cuketa a šampiňóny na paradajkách s tarhoňou. Ďakujeme pani kuchárkam, že sa starajú o naše hladné brušká.

       Mgr. Lucia Vargová Droppová

     • Žiaci absolvovali preventívny program: Bezpečne on-line
      • Žiaci absolvovali preventívny program: Bezpečne on-line

      •  

       V spolupráci so psychologičkou Mgr. Karin Kapustovou, PhD. z Mestskej polície Sereď, naši žiaci 7. ročníka (február 2023 a marec 2023) a 6.ročníka (apríl 2023) absolvovali preventívny program s názvom Bezpečne on-line. Hlavným cieľom programu bolo naučiť žiakov vnímať prepojenie medzi šikanovaním online a offline.

       Preventívny program bol zameraný na rozpoznanie foriem šikanovania prostredníctvom konkrétneho príkladu, na pomenovanie rôznych spôsobov reakcií, na uvedenie postupu ako kyberšikanovanie nepodporovať alebo zastaviť, na to, aké dôsledky môže mať kyberšikanovanie na život ľudí. Žiaci vyjadrili vlastné názory na šikanovanie a taktiež zdielali, na koho by sa oni obrátili, keby potrebovali pomoc.

       Hlavnou aktivitou programu bola práca s príbehom, ktorý bol rozdelený do 4 častí, pri každej časti príbehu mali žiaci možnosť diskusie. Záver programu smeroval k tomu, že digitálne nástroje sú ďalšou možnosťou, ktorou môže byť niekto šikanovaný a že aj bežná situácia sa môže rozvinúť do nebezpečných rozmerov.

        

       Mgr. Silvia Vincze, školská psychologička

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie