• Aktuality

     • Hollého pamätník - a opäť sme bodovali!
      • Hollého pamätník - a opäť sme bodovali!

      •  

       Náš recitačný talent, Lenka Vargová z 8. C, dňa 3.5. 2023 reprezentovala nielen našu školu, ale aj Galantský okres v krajskom kole súťaže Hollého pamätník, ktorú organizovalo Trnavské osvetové stredisko. Ide o súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy. Súťaž prebiehala v krásnych priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré sme si mali možnosť aj počas prestávok prezrieť. Lenka súťažila v prednese poézie v III. kategórii a zhostila sa toho vynikajúco. Jej prednes a vystupovanie očaril porotu natoľko, že v silnej konkurencii získala vynikajúce 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola 69. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, ktorý sa bude konať v júni 2023 v Dolnom Kubíne.

       Lenke srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

       Mgr. A. Boženíková

     • Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní
      • Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

      • Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVAM) spustil v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Cieľom tohto projektu je podpora pedagógom a školám v integrovaní cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nakoľko ani nám, v ZŠ Jana Amosa Komenského nie je táto problematika ľahostajná, zapojili sme sa do spolupráce, ktorá sa v mesiaci apríl realizovala formou skupinových stretnutí krajských koordinátorov projektu, členov školského podporného tímu a žiakov z Ukrajiny, ktorí navštevujú našu školu. Za prítomnosti profesionálneho tímu odborníkov sa nám dostalo adresnej pomoci, ktorá je akoby "šitá" na mieru individuálnym potrebám našej školy.

       Mgr. M. Báťová

     • ĎAKUJEME ZA DÔVERU
      • ĎAKUJEME ZA DÔVERU

      •  

       V dňoch 28. a 29. apríla prebiehal na našej škole každoročný Zápis žiakov do 1. ročníka. Budúci prváčikovia k nám prichádzali s očakávaním, radosťou, no na tvárach niektorých z nich bolo badať aj neistotu, ktorá je často spojená s niečím novým. Je to pochopiteľné, pretože ich život sa od budúceho školského roka zmení, zo škôlkarov sa stanú žiaci základnej školy. Väčšina z nich, ako sme zistili, sa na túto zmenu už teší. Spolu s rodičmi našich budúcich prváčikov si želáme, aby tento významný krok bol pozitívnou zmenou v živote našich najmladších žiakov a naplnil ich očakávania.
        

       Milí rodičia našich budúcich prvákov!                                                                                                        Chceme vám vyjadriť poďakovanie, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ Jana Amosa Komenského. Sme si vedomí, že existuje mnoho možností výberu školy pre vaše dieťa, preto je pre nás cťou, že ste si vybrali práve nás. Urobíme všetko preto, aby sme vášmu dieťaťu poskytli kvalitné vzdelanie, zručnosti, príjemné prostredie a podporovali ho v jeho osobnom raste. Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami.

     • ŠKD
      • ŠKD

      •  

       V piatok popoludní sa spred školy ozýval detský spev a hudba. Privítali sme jar stavaním mája, ktorý nám teraz skrášľuje vstup do školy. Deti máj riadne vyzdobili stuhami a spoločne si zaspievali zopár ľudových piesní. Nechýbalo ani tanečno-spevácke vystúpenie, za ktoré vďačíme deťom z tretieho oddelenia.         Mgr. Miroslava Fabová

     • Pohyb a šport patria k nám
      • Pohyb a šport patria k nám

      •  Pohyb je prirodzenou súčasťou nášho života a  má svoje významné zastúpenie v mimoškolských aktivitách detí našej školy. Žiakom je vytvorený priestor a podmienky na aktivity, ktoré im umožňujú rozvíjať svoj pohybový potenciál a majú pozitívny vplyv na ich zdravie a prirodzenú socializáciu. Svoje miesto tu majú športové krúžky, kde si malí športovci užijú veľa zábavy pri rozmanitých cvičeniach a športoch. Úlohou našich učiteľov a trénerov je deti motivovať k tomu, aby si užívali čas strávený s kamarátmi pri športových aktivitách a zlepšili svoje výkony v rôznych športoch. Tak spolu cvičme a športujme, pretože pohyb je náš hnací motor!

        

       M. Martonková, L. Orgoníková, M. Procházka

     • Úspechy na majstrovstvách mesta Sereď v plávaní
      • Úspechy na majstrovstvách mesta Sereď v plávaní

      • Po dvojročnej pauze sa znova uskutočnili Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní na ZŠ Juraja Fándlyho. Akcia sa uskutočnila dňa 27.4.2023 a žiaci si mohli zasúťažiť v týchto disciplínach:

       Kategória č. 1 - 25m kraul, 25m prsia, 25m znak (1.-4. ročník)

       Kategória č. 2 - 25m kraul, 25m prsia, 25m znak (5.-6. ročník)

       Kategória č. 3 - 50m kraul, 50m prsia, 50m znak (7.-9. ročník)

       Našim žiakom sa podarilo vyhrať 6 medailí. Za prvý stupeň zabojoval Lukáš Šmátrala, ktorý dosiahol 3. miesto v disciplíne 25m kraul. V kategórii 5.-6. ročník podal úžasný výkon Oliver Martonka, ktorý získal dve 1. miesta a to v disciplínach 25m kraul a 25m prsia. V ženskej kategórii nám vyplávala 3. miesto Michaela Kýpeťová a to v disciplíne 25m kraul. V kategórii 7.-9. ročník predviedol krásny výkon Filip Schmidt a vyhral dve 2. miesta v disciplínach 50m kraul a 50m prsia. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu a veríme, že sa nám bude dariť aj ďalší rok.

       Mgr. Erik Juríček

     • Úspešní Frajeri z Komenskej
      • Úspešní Frajeri z Komenskej

      •  

            Výpočet školských a mimoškolských aktivít už dávno nezahŕňa len množstvo absolvovaných testov a previerok, skúšaní, prednášok, exkurzií alebo výletov. Na dobrej a úspešnej škole nie je problém nájsť žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do športových a vedomostných súťaží a umiestňujú sa na prvých priečkach v okresných, krajských  či dokonca aj  celoslovenských kolách. Každý žiak našej školy má možnosť objaviť v sebe talent, rozvíjať ho a dať o sebe vedieť nielen kolektívu spolužiakov, ale i mestu a svetu. A keďže takých žiakov máme veľa, oplatí sa niečo si o ich víťazstvách prečítať. Ako vo väčšine olympiád a súťaží býva zvykom, do krajského kola postupujú len víťazi okresných kôl. Výnimkou sú žiaci prvého stupňa, ktorých súťaže končia okresnými kolami, teda krajské kolá sa už nerealizujú.

            Na 1.stupni sa v súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Všetkovedko 3 medzi najúspešnejších 30% prebojoval Ján Hrušovský z 3.C. V okresnom kole Pytagoriády bol rovnako úspešný Ján Hrušovský z 3.C a Alex Španko z 3.B.

            Tradične sú už najznámejšími súťaže v prednese poézie a prózy. V tomto roku postupujú do krajského kola  Hollého pamätníka dve naše šikovné žiačky a víťazky okresného kola tejto súťaže: Natália Krchová z 5.B v II. kategórii a Lenka Vargová z 8.C v III. kategórii.

            V geografickej olympiáde postúpila do krajského kola žiačka 7.A triedy.

            V biologickej olympiáde postúpila do krajského kola v kategórii E žiačka 8.A triedy Sofia Sedláková.

            Po zakliatom covidovom období sa opäť roztočil kolotoč so športovými súťažami. Zapojili sme sa takmer do každej športovej súťaže, ktorú ponúka školský šport. Čiastkové úspechy vysoko prekonali naše očakávania a s veľkou spokojnosťou môžeme  konštatovať, že máme i veľmi šikovné a športovo talentované deti. V celom okrese dominujeme vo florbale, futbale a volejbale. Starší žiaci a žiačky postúpili na Majstrovstvá kraja vo florbale do Dunajskej Stredy a mladší žiaci vo futbalovej súťaži McDonald´s Cup do Trnavy. Naše staršie žiačky vyhrali Bratislavsko - trnavskú oblasť a postúpili na Majstrovstvá kraja v MIDICOOL volejbale.

           Všetci úspešní žiaci šíria dobré meno našej školy a robia radosť nielen svojim rodičom, ale aj učiteľom. Držíme im palce v ďalších kolách súťaží!  

        

       PaedDr. Daria Braunová, Mgr. Zuzana Krajčovičová, Mgr. Erik Juríček

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      •  
       V utorok doobeda (25.4.2023) sa v našej škole veselo spievalo. Konalo sa totiž školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. 20 speváčok a spevákov dostalo možnosť predviesť svoj talent a presvedčiť ostatných, že práve oni majú ten najkrajší hlások. Pekných interpretácií sme počuli veľa, no s diplomom a knihou v ruke nakoniec odišli: 
       I.    kategória
       1.    miesto: Dominika Kočnárová
       2.    miesto: Liana Kavická
       3.    miesto: Vanesa Dobošová a Karin Golejová

       II.    kategória 
       1.    miesto: Sofia Tomčányiová
       2.    miesto: Ella Skladaná
       3.    miesto: Nela Urbánková
       Ďakujeme našej bývalej pani učiteľke Eliášovej za čas a úsilie, ktoré našim spevákom venovala, a taktiež za účasť v porote. Ďakujeme aj všetkým súťažiacim za spevácky zážitok a dievčatám na prvom mieste budeme držať palce v okresnom kole.
       Mgr. L. Budinská
        

     • Zlatá medailová žatva LY DANCE UNITED
      • Zlatá medailová žatva LY DANCE UNITED

      •  

        

       V nedeľu 23.4.2023 sa tanečníci a tanečníčky nášho CVČ- LY DANCE UNITED zúčastnili kvalifikačného kola SHOWTIME DANCE v Bratislave. Ide o medzinárodnú postupovú súťaž fungujúcu od roku 2011. A veru sa našim tanečníkom a tanečníčkam darilo!

       V hip-hop produkcii kategórie detí získali naši reprezentanti zlato v oboch súťažných skupinách. Choreografie COMPLETED THE MISSION i WU TANG KIDS si podmanili parket aj porotcov. Deti tancujúce v oboch formáciách sa zaslúžene tešili na najvyššej priečke stupňa víťazov.

       V open produkcii deti kategórie A nás reprezentovala choreografia CESTA OKOLO SVETA. Energická šou zdvihla zo sedadiel všetkých prítomných a LY DANCE UNITED si odniesla domov ďalšiu zlatú medailu.

       Poobedie patrilo vekovým kategóriám juniorov a mládeže. Juniori s choreografiami GOT FLOW a STREET TALKING si vytancovali vo svojich skupinách rovnaké 4.miesto.

       Pôsobenie na súťaži uzatvorili dievčatá z hlavnej vekovej kategórie. V hip hop produkcii s choreografiou GET UP si vybojovali zlatú priečku a ukončili úspešný deň.

       Skupiny juniorov si vytancovali miestenky na GRAND finále, ktoré sa uskutoční v máji 2023 v Leviciach. Choreografie WU TANG KIDS, COMPLETED THE MISSION, CESTA OKOLO SVETA a GET UP boli porotou ohodnotené takým počtom bodov, že získali postup priamo na EUROPEAN FINALS, ktoré štartuje 22.6.2023 v maďarskom Siófoku.

       Tanečníkom a tanečníčkam ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v ďalších súťažiach!

        

       PaedDr. Jana Čelárová

     • DEŇ ZEME NA ZŠ JANA  AMOSA KOMENSKÉHO
      • DEŇ ZEME NA ZŠ JANA  AMOSA KOMENSKÉHO

      •  

       Ľudia na celom svete si 22. apríla pripomínajú rôznymi aktivitami  už viac ako 50 rokov Deň Zeme. K tejto oslave sa pripojili aj žiaci 1.stupňa ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi. Deň 24.apríl 2023 sa niesol v duchu hesla „Myslíme logicky – žijeme ekologicky“  s podtitulom „Udržateľnosť = budúcnosť“.                                                                                                    Žiaci, ktorí prišli do školy pešo, na kolobežke alebo na bicykli, boli odmenení darčekom od Mestskej polícii.  Celé dopoludnie si žiaci uvedomovali dôležitosť Dňa Zeme a vklad každého človeka k udržateľnému životu na Zemi prostredníctvom aktivít na 12 eko-stanovištiach. Dozvedeli sa, aký je podiel včiel na udržateľnosti života. Naučili sa rozoznávať odpad a osvojili si pravidlá separovania, využívanie použiteľných materiálov. Názorne si ukázali, že pitná voda je vzácna a preto ju musíme chrániť. Tak ako zvieratá aj ľudia potrebujú životné potreby – vodu, potravu, priestor, úkryt. Utvrdili si svoje vedomosti o doprave a svoje schopnosti predviedli na prekážkovej dráhe na bicykli alebo kolobežke. Počas tvorivých aktivít namaľovali a napísali na kamene svoje priania pre našu planétu, z ktorých vytvoria „ suchý chodník“. Každý žiak si do pareniska zasadil semienko, o ktoré sa bude starať.  Pri plnení všetkých  úloh sa žiaci naučili, že riešenie závažných problémov si vyžaduje spoluprácu a to aj v prípade ochrany planéty Zem. Súčasťou akcie bola aj aktivita DesiatuJEME udržateľne.                                                                                                                                        Za úspešný priebeh Dňa Zeme ďakujeme Mestskej polícii v Seredi, Mgr. Karin Kapustovej, PhD. a jej kolegom, Oddeleniu ŽP MsÚ Sereď, Spolku včelárov J. Fándlyho v Seredi a Občianskemu združeniu Mám rád cyklistiku.

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Výtvarná súťaž pri príležitosti 60. výročia školy.           
      • Výtvarná súťaž pri príležitosti 60. výročia školy.           

      •  

                              „NAŠA  ŠKOLA“

        

       21.4. 2023 sa otvorila brána našej školy a „Komenská“ oslavovala 60. narodeniny. Zablahoželať jej prišli nielen bývalí pedagógovia, ale aj budúci prváčikovia a priatelia školy. Pri tejto príležitosti sa konala výstava výtvarných prác na tému: „Naša škola“. Naši milí návštevníci mohli zahlasovať za výtvarné dielo, ktoré sa im najviac páčilo. Do súťaže sa zapojilo 171 detí školy. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ich učiteľom, p. vychovávateľkám, asistentom  za vytvorenie nádhernej výstavy.

       Široká verejnosť z nášho mesta zahlasovala za tieto výtvarné práce:

       Najviac hlasov získali: 1. miesto: Vika Pylyp zo 7.C triedy

                                                2. miesto: Adam Mudroch z 2.A triedy

                                                3. miesto: Zara Repová zo 4. B triedy

       Víťazom srdečne blahoželáme. Čakajú na nich pekné ceny. Ďakujeme nielen oceneným ale aj všetkým zapojeným výtvarníkom za ich krásne práce a vzorné reprezentovanie našej školy.

                         ĎAKUJEME ŠIKOVNÍCI.

       VÝSTAVA  POKRAČUJE DO KONCA APRÍLA.

       POZÝVAME VŠETKÝCH ŽIAKOV A UČITEĽOV, ABY ZAHLASOVALI ZA DIELO, KTORÉ SA IM NAJVIAC PÁČI.

       A. Pauerová, H. Kožárová, L. Juríková

     • Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole
      • Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole

      •  

       Prišli a neoľutovali

       Ako najlepšie stráviť piatkové popoludnie? Predsa v zmodernizovanom prostredí Základnej školy J. A. Komenského v Seredi v prítomnosti dobre naladených zamestnancov školy a jej žiakov.

       21. apríla 2023 frajeri z Komenskej privítali širokú verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou 60. výročia založenia školy boli dobrou zámienkou pozvať nielen rodičov žiakov, rodičov budúcich prvákov, bývalých učiteľov, absolventov školy a predstaviteľov mesta Sereď. Škola a jej areál sa v priebehu poobedia naplnili davom ľudí a každý mohol okúsiť život na našej škole.

       Prezentácie, ukážky učební, knižnica, kroniky, staršie aj súčasné fotografie, výstava výtvarných prác - to všetko a omnoho viac čakalo na našich návštevníkov. Tí si však mohli všimnúť aj nasadenie prítomných zamestnancov, ktorí svojím prístupom šíria dobré meno školy. Žiaci ukázali v novej učebni techniky svoje zručnosti pri práci s dyhou, za poskytnutie ktorej vďačíme spoločnosti Grena a. s. Veselé nad Lužnici . Vynikajúce dojmy neboli to jediné, čo prítomných naplnilo, pretože prázdne nezostalo ani jedno bruško. Výborný guláš, za financovanie ktorého ďakujeme Rade rodičov pri ZŠ J. A. Komenského, Sereď, chrumkavé vafle, či káva, čaj a nealko boli taktiež súčasťou tohto slnečného popoludnia.

       Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tejto skvelej narodeninovej oslave a, samozrejme, hosťom, že sa rozhodli vkročiť do otvorených dverí našej školy.

       Mgr. A. Droppová

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • V spolupráci s Ligou proti rakovine sme sa mohli 20. 4. zapojiť do verejno - prospešnej zbierky ku Dňu narcisov. Ôsmaci a deviataci našej školy J. A. Komenského si vyskúšali dobrovoľníctvo a veľmi im za to ďakujeme. Pôsobili aj edukačne prostredníctvom preventívnych materiálov o dôležitosti preventívnych prehliadok. V našej škole a meste Sereď vyzbierali krásnych 1002,89 eur. Ďakujeme každému za dobrovoľný príspevok!

        

       „Život občas "bodne", obráti sa naruby, a to vo veľa prípadoch oznámenia onkologickej diagnózy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na život z inej strany dokážu pozrieť a byť solidárni v podobe pripnutia narcisu a prispenia do zbierky Deň narcisov."

       (zdroj: https://www.dennarcisov.sk/ )

        

       Mgr. Lucia Vargová Droppová 

     • Školské kolo IQ olympiády
      • Školské kolo IQ olympiády

      •  V dňoch od pondelka 17.4.2023 do štvrtku 20.4.2023 prebiehalo na našej škole školské kolo súťaže IQ olympiáda, na ktorej sa zúčastnilo 41 žiakov 5. až 9. ročníkov. Žiaci riešili súťažný online test priebežne na hodinách informatiky. V priebehu 30 minút vypracovávali 25 testových úloh, ktorými si rozhýbali svoju myseľ a ukázali schopnosť logicky uvažovať. Výsledky školského kola budú zverejnené 1.mája 2023 na stránke www.iqolympiada.sk a postupujúci žiaci do regionálneho kola budú informovaní prostredníctvom e-mailov. Želáme veľa úspechov.                                                                                                                                    Mgr. Zuzana Remiašová

     • Škola v prírode pri Počúvadle
      • Škola v prírode pri Počúvadle

      •  

       Naši tretiaci sa zúčastnili školy v prírode na Počúvadle. Chata Lodiar sa od 17.4. - 21.4.2023 stala domovom pre 49 žiakov, pani učiteľky a pani vychovávateľku. O zdravie sa nám starala naša pani zdravotníčka. Animačný program, ktorý pre deti pripravili zamestnanci chaty bol pestrý a zaujímavý.  

       Hneď v prvý deň sme navštívili v Štiavnických Baniach jedinú základnú školu na svete, kde sa vyučuje predmet sokoliarstvo. Prezreli sme si areál školy a priestory, kde sa žiaci starajú o dravcov. Pri ukážkach preletov dravcov sme často zatajovali dych. Absolvovali sme vychádzku k jazeru Počúvadlo i túru na vrch Sitno, kde nás čakali maskoti so sladkým prekvapením. Navštívili sme banský skanzen a mesto Banskú Štiavnicu, kde sme si pozreli Starý zámok a centrum. Na obed nás v pizzérii čakala chutná pizza. Všetkých očarila prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone. Zaujal nás interiér kaštieľa, poľovnícke exponáty aj krásny park. V popoludňajších a večerných hodinách sme mávali rôzne aktivity – maľovanie tričiek, pletenie náramkov, práca s hlinou na hrnčiarskom kruhu a ryžovanie zlata. Vonku sme športovali a súťažili v rôznych disciplínach. Večery boli tiež zábavné - balónová show, hľadanie pokladu s permoníkmi a nechýbala ani diskotéka s veľkou tortou. Záver patril vyhodnoteniu a udeľovaniu cien.

       Táto škola v prírode bola plná zaujímavých zážitkov, na ktoré budeme dlho spomínať. Zároveň chceme poďakovať rodičom  z 3.A triedy - p. Pisárovej, p. Ivanovej, p. Šujdákovej, p. Kadlec,  p. Chatrnúchovej, p. Tornyaiovi, p. Nagyovej za rôzne predmety, ceny, darčeky, maškrty a ovocie i Rade rodičov za finančný príspevok na školu v prírode.

        

       Žiaci a pani učiteľky

     • Okresného kola vo florbale chlapcov
      • Okresného kola vo florbale chlapcov

      • Chlapčenské florbalové družstvo z našej školy sa zúčastnilo Okresného kola vo florbale, ktoré sa uskutočnilo v Galante za účasti 6-ich tímov - ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Šoporňa, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, ZŠ G. Dusíka Galanta, ZŠ Pusté Úľany, ZŠ SNP Galanta. V prvom zápase sme porazili tím ZŠ SNP Galanta 3:0, no víťazstvo sa nerodilo ľahko, gólovo sme sa presadili až v druhom polčase. V druhom zápase sme sa stretli zo ZŠ Šoporňa a zremizovali sme 2:2. Viedli sme 2:0, nakoniec sme sa strachovali aj o remízu, udržali sme ju a tá nám zaručila víťazstvo v skupine. O postup do finále sme hrali s Pustými Uľanmi a vyhrali sme 3:2. Vo finále sme narazili na tím z galantského gymnázia, ktorý sme zdolali až po samostatných nájazdoch. V normálnom hráčom čase skončil zápas 2:2. Nehrali sme dobre tento zápas, prehrávali sme 1:0, 2:1, ale bojovnosťou a strelcom par excellence Samom Hodorovičom sme zápas otočili v náš prospech. Chlapci na tomto turnaji vytvorili výbornú partiu, ktorú umne dirigoval náš najskúsenejší hráč Michal Váry, Samo Hodorovič sa stal našim najlepším strelcom, Roman Bartek hral bez jedinej chybičky a stal sa strelcom nášho otváracieho gólu na turnaji, Robo Očenáš bol suverénne najatletickejším  hráčom turnaja, Viktor Pál s Matúšom Kavickým nabehali asi najviac na tomto turnaji a mali najväčší hlad po víťazstvách, Matej Pazúr sa blysol pri samostatných nájazdoch a vychytal súpera na nulu, vynikajúci boli takisto Samo Bodlák, Alan Marušiak a Maťo Ščevík. Hráči sa navzájom rešpektovali a zaslúžene postúpili. Všetkým blahožemáme a budeme im držať palce  na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 12.5. 2023 v Dunajskej Strede.                                                                                    M.Procházka 

     • Matematická prechádzka
      • Matematická prechádzka

      • Dnes sme so žiakmi piateho ročníka využili pekné počasie a na hodine matematiky sme sa vybrali na "matematickú prechádzku" vo vonkajších priestoroch školy. Žiaci sa pomocou GPS v tabletoch dostali na miesta, kde riešili rôzne matematické úlohy v skupinách. Prepojili sme tak teóriu s praxou zábavným spôsobom a žiaci sa už teraz tešia na ďalšie pokračovanie.

       Mgr. Marcela Macsali Mičeková

     • McDonald´s Cup
      • McDonald´s Cup

      •  

       Vo štvrtok sa žiaci I.stupňa našej školy  zúčastnili okresného kola 24. ročníka McDonald´s Cup vo futbale. Konalo sa v Galante na ZŠ s VJM Zoltána Kodálya. Slniečko vykuklo už od rána a tak sa žiaci na multifunkčnom ihrisku mohli predviesť v plnej sile. Úspešne sa nám podarilo vyhrať zápasy a tým  sme si zaistili postup na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Trnave v máji. Súperi  boli zo základných škôl :  ZŠ s VJM SLÁDKOVIČOVO

                  ZŠ s VJM V. MAČA

                 ZŠ  s VJM TRSTICE

       Ďakujeme trénerovi  Hrehorovi za kvalitnú prípravu, trpezlivosť, humor,  žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalšom boji.

       Mgr.M.Beličková

     • LEGO krúžok, ktorý je na našej škole veľmi obľúbený
      • LEGO krúžok, ktorý je na našej škole veľmi obľúbený

      •  Tento krúžok ponúka žiakom 1. stupňa rôzne herné témy, vďaka ktorým si zlepšujú jemnú motoriku. Prácou so stavebnicou LEGO si rozvíjajú tvorivosť, fantáziu, priestorové vnímanie, proporčnosť, ale tiež si upevňujú a rozširujú okruh svojich priateľov medzi spolužiakmi. O tom, že žiaci na krúžok prichádzajú skutočne radi, svedčia aj nasledujúce fotografie. Našu Lego miestnosť si môžete prísť pozrieť dňa 21. apríla 2023, kedy máme na škole netradičný DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. 

       Renáta Miklošíková

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Biologická olympiáda vôbec nie je ľahká. Vedia o tom povedať Sofia Sedláková a Samuel Špano z 8.A, ktorí sa zúčastnili okresného kola biologickej olympiády kategórie E - zoológia. Treba k nej vynikajúce vedomosti, množstvo informácií o našich zvieratách a schopnosti riešiť zložité úlohy. Toto všetko sa podarilo získať Sofii a z krásneho II. miesta pokračuje v súťaži na kraj. Srdečne jej gratulujeme a želáme veľa úspechov.

       Mgr. Silvia Nagyová

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie