• Aktuality

      • Letný tábor

      • I. turnus letného tábora začína v pondelok 3.7. 2023. Prihlásené deti prineste do 7.30 pred budovu ŠKD. Ak máte záujem o letný tábor, máme ešte voľné miesta v II. a III. turnuse. Bližšie informácie na recepcii školy na budove A.

     • Energia budúcnosti
      • Energia budúcnosti

      •                                          

       V poslednej dobe sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojov energie a túto tému rozpracovali aj pedagógovia ZŠ J.A. Komenského v Seredi spolu so žiakmi 8. ročníka. Hlavným cieľom projektu bolo získanie základných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie ( voda, vietor, slnko, biomasa) prostredníctvom modelových stavebníc. Hravou a tvorivou formou žiaci sledovali využitie obnoviteľných zdrojov v bežnom živote a ich vplyvu na životné prostredie. 20.6.2023 nás svojou prítomnosťou v škole poctili zástupcovia firmy Solárne panely s.r.o. Dolná Streda Dajana Kramárová a Adam Kucharovič, ktorí žiakom 8. a 9. ročníka urobili prednášku na tému „Výhody a nevýhody solárnej energie.“ Cieľom prednášky bolo priblížiť princíp fotovoltaických panelov v reálnom živote.

       Modelové stavebnice boli financované z projektu podporeného nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v nadácii Pontis.

        

       Mgr. S. Nagyová

     • Rozlúčka štvrtákov
      • Rozlúčka štvrtákov

      • So školským rokom sa štvrtáci rozlúčili netradičným spôsobom. V piatok 23.6.2023 sa stretli v priestoroch školy aj popoludní. Rodičia pre nich pripravili slané aj sladké pohostenie. Popoludnie bolo príjemným stretnutím rodičov, detí i triednych učiteliek. Bol to aj čas spomienok na predchádzajúce štyri roky. Až do večera sa štvrtáci hrali, športovali, jedli pripravené dobroty. Odvážnejší ostali v škole aj počas noci. V herni ŠKD si pripravili miestečko na spánok a po pozretí rozprávky postupne zaspali. Ráno väčšina detí začala kolečkom po novej dráhe. Nasledovali raňajky a po nich postupne odchádzali domov. Pred úplným koncom si deti s pani učiteľkou ešte veselo zatancovali známe tance. Štvrtáci sa s pani učiteľkami rozlúčili vydarenou akciou a veríme, že na ne nezabudnú.

       Tr. p. uč. Urbanová, Očenášová, Novosadová

     • SLÁVIK SLOVENSKA – Celoslovenské národné finálové kolo
      • SLÁVIK SLOVENSKA – Celoslovenské národné finálové kolo

      •  

       Dominika Kočnárová, víťazka krajského kola,  zažila v týchto dňoch neopakovateľnú atmosféru finálového kola SLÁVIK SLOVENSKA. Všetko sa to odohrávalo koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave.

       V utorok odpoludnia Dominika absolvovala individuálne skúšky so sprevádzajúcim orchestrom POLUN a nasledujúci deň /28. jún/ patril už spomínanej súťaži a galakoncertu účastníkov súťaže.

        I keď sa Dominika neumiestnila na prvých troch miestach, svojím pekným spevom všetkých presvedčila, že do tejto speváckej súťaže jednoznačne patrí. Nezabudnuteľným zážitkom tiež bolo stretnutie s členmi poroty, ako je Peter Dvorský a Mária Čírová.

        Na záver slávnostného galakoncertu si všetci malí speváci spoločne zaspievali pieseň Spievanky, spievanky a hit tohtoročného 31. ročníka Slávika Slovenska Vysoko kačičky. Obidve piesne si budeme môcť vypočuť 18. júla 2023 o 20:00 v relácii na rozhlasovej stanici Regína.

                                                                                              Mgr. E. Sabová

     • Kemping – prírodovedný deň
      • Kemping – prírodovedný deň

      •  

       Dňa 28.6. sa žiaci 1. stupňa vybrali do kempingu v Seredi, kde prežili príjemný prírodovedný deň. Cestou tam pozorovali okolitú prírodu povodia rieky Váh. Je to naša najdlhšia rieka. Po jej brehoch rastú väčšinou vŕby, topole a javory. V odklonených ramenách Váhu kvitla leknica žltá. Pozorovali život vtákov, ich let a spev. V bufete sa občerstvili a na ihriskách si dobre zašportovali.

     • Didaktické hry na 1. stupni ZŠ
      • Didaktické hry na 1. stupni ZŠ

      •  

        

       Dňa 27.6.2023 sa na školskom dvore uskutočnili didaktické hry pre žiakov 1. stupňa.  Ráno si žiaci nastúpili na futbalovom ihrisku. Po zahájení sa po ročníkoch presunuli na stanovištia:

       1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – žiaci sa oboznámili s tým, čo sú to mimoriadne udalosti, vypočuli si varovné signály a dozvedeli sa, čo treba dodržiavať pri evakuácii občanov

       2.Bežné riziká a osobná bezpečnosť – v postrehovej hre Daj si pozor, hľadali deti na obrázkoch nebezpečné situácie. Nájdené obrázky o Farebnom bingu ukladali podľa miery nebezpečenstva. V ďalšej hre Príbehy so šťastným koncom usporiadali obrázky v logických a časových následnostiach a prerozprávali krátky príbeh.

       3.Požiarna ochrana-  zábavnou formou si žiaci vyskúšali zapájanie hadíc, aj samotné hasenie požiaru,  zopakovali si, ako postupovať pri telefonickom  privolaní záchranných zložiek

       4.Zdravotná príprava – na figuríne si nacvičovali resuscitáciu ( 30 -krát stlačiť a 2-krát vdýchnuť)

       a vyskúšali si obväzovú techniku pri poranení končatín.

       Didaktické hry splnili svoj účel. Poďakovanie parí pani Kapustovej  z MsP a dievčatám z gymnázia v Seredi, dobrovoľným hasičom a hasičkám z Paty a pánovi Jozefovi Fekulovi , riaditeľovi Slovenského Červeného kríža územný spolok Galanta, ktorí pomohli pri realizácii didaktických hier.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Ukončenie preventívneho programu Zippyho kamarát
      • Ukončenie preventívneho programu Zippyho kamarát

      •  

       Počas celého školského roka sa prváci učili o kamarátstve a o tom, ako sa správať keď chceme byť dobrí kamaráti. Preventívnym programom "Zippyho kamaráti " ich sprevádzala Mgr.Karin Kapustová z mestskej polície. Na záver programu žiakom pripravila prekvapenie. Super indície, ktoré začali pri škole ich priviedli až do Mestského múzea, kde nás ešte čakali posledné úlohy. Po ich splnení sme dostali pekné diplomy. Veľmi pekne za všetko pani Kapustovej ĎAKUJEME!

       Mgr. I. Bohušová

        

      • ŠKD

      •  Dňa 27.6.2023 sme sa vybrali s deťmi do kina na rozprávku Super Mário Bros vo filme. Občerstvenie si kúpili deti v bufete, každý podľa toho čo mu chutí a rozprávka mohla začať . Super Mário- hlavný hrdina nakoniec zvíťazil nad zlom, ako to v rozprávkach býva. Deti na konci predstavenia dokonca zatlieskali, tak veríme,že sa im páčilo. Spoločnou akciou sme si spríjemnili posledné dni v školskom klube pred prázdninami. Vychovávateľka Mgr.M.Beličková

     • Návšteva Bowling centra
      • Návšteva Bowling centra

      • Deti z 5, 7, 8 a 9 oddelenia ŠKD sa horúce júnové popoludnie rozhodli stráviť zábavne a s pani vychovávateľkami navštívili Bowling centrum v Dolnej Strede. Okrem bowlingu si vyskúšali aj iné hry- biliard, airhockey, boxovací mech, stolný futbal, a niektoré deti si dopriali aj osviežujúci miešaný drink. Všetky deti si užili veľa zábavy a najlepší hráči bowlingu boli ocenení. Ďakujeme majiteľom Bowlingového centra za pekný zážitok a sponzorskú cenu pre víťaza. Vych.Levková

     • Školská atletická olympiáda
      • Školská atletická olympiáda

      • Pre žiakov našej školy sa uskutočnila  školská atletická olympiáda. Do olympiády boli zapojené všetky ročníky, v ktorých súťažili chlapci a dievčatá v nasledovných disciplínach: beh na 50 metrov, beh na 60 metrov, skok do diaľky a hod vortexom. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií podľa ročníkov a to nasledovne:

       1. kategória - 1. - 3. ročník

       2. kategória - 4. - 5. ročník

       3. kategória - 6. - 7. ročník

       4. kategória - 8. - 9. ročník

       Žiaci vo všetkých kategóriách podali skvelé športové výkony a ukázali čo počas roka natrénovali a naučili sa na hodinách telesnej a športovej výchovy. Pre žiakov, ktorí nesúťažili v atletických disciplinách bolo pripravených veľa stanovíšť, kde si mohli vyskúšať rôzne netradičné športy a pohybové aktivity. Na konci našej olympiády prebehlo vyhodnotenie, kde víťazom jednotlivých disciplín pani riaditeľka zagratulovala a odovzdala diplomy a medaile. Chceme sa poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili do tejto akcie a tak isto všetkým, ktorí nám pomáhali aby naša atletická olympiáda prebehla bez komplikácií.

       Víťazi disciplín:

       1. kategória

       Beh na 50 metrov chlapci: 1. miesto - Šimon Žáček, 2. miesto - Mateo Magyar, 3. miesto - Adam Jelšic.

       Dievčatá: 1. miesto - Nicole Siekelová, 2. miesto - Yeva Boiarkina, 3. miesto - Hana Kordiaková.

       Skok do diaľky chlapci: 1. miesto - Tomáš Droppa, 2. miesto - Nikita Seleznov, 3. miesto - Mateo Magyar.

       Dievčatá: 1. miesto - Nicole Siekelová, 2. miesto - Šarlota Starečková, 3. miesto - Lenka Takáčová.

       Hod vortexom chlapci: 1. miesto - Janko Majerník, 2. miesto - Šimon Žáček, 3. miesto - Simon Kubaník.

       Dievčatá: 1. miesto - Sofia Vančová, 2. miesto - Yeva Boiarkina, 3. miesto - Katarína Horváthová.

       2. kategória

       Beh na 50 metrov chlapci: 1. miesto - Marek Franta, 2. miesto - Timotej Belička, 3. miesto - Tomáš Lacko.

       Dievčatá: 1. miesto - Sofia Tomčányiová, 2. miesto - Eva Samuhelová, 3. miesto - Karin Droppová.

       Skok do diaľky chlapci: 1. miesto - Martin Plenta, 2. miesto - Tomáš Lacko, 3. miesto - Miroslav Banáš.

       Dievčatá: 1. miesto - Natália Široká, 2. miesto - Sára Babincová, 3. miesto - Natália Balážiová.

       Hod vortexom chlapci: 1. miesto - Tomáš Lacko, 2. miesto - Oliver Onderek, 3. miesto - Jaroslav Čambál.

       Dievčatá: 1. miesto - Linda Uhlíková, 2. miesto - Amélia Danišová, 3. miesto - Samia Nemečková.

       3. kategória

       Beh na 60 metrov chlapci: 1. miesto - Viktor Pál, 2. miesto - Marek Dúcz, 3. miesto - Patrik Hrdlovič.

       Dievčatá: 1. miesto - Ema Murčová, 2. miesto - Jasmína Jarašová, 3. miesto - Sára Oláhová, Sofia Macušová.

       Skok do diaľky chlapci: 1. miesto - Marek Dúcz, 2. miesto - Nikolas Vohlárik, 3. miesto - Filip Ostradecký.

       Dievčatá: 1. miesto - Sofia Macušová, 2. miesto - Sarah Joštiaková, 3. miesto - Alexandra Šilhárová.

       Hod vortexom chlapci: 1. miesto - Tomáš Biháry, 2. miesto - Tobias Dobša, 3. miesto - Dominik Bojňanský.

       Dievčatá: 1. miesto - Jasmin Jarášová, 2. miesto - Tatiana Čonková, 3. miesto - Alžbeta Čambálová.

       4. kategória

       Beh na 60 metrov chlapci: 1. miesto - Filip Schmidt, 2. miesto - Maksym Asieiev, 3. miesto - Radovan Javorka.

       Dievčatá: 1. miesto - Emily Žigová, 2. miesto - Natália Bírešová, 3. miesto - Vanesa Gálová.

       Skok do diaľky chlapci: 1. miesto - Miach Dmytro, 2. miesto - Filip Schmidt, 3. miesto - Matej Ščevík.

       Dievčatá: 1. miesto - Natália Bírešová, 2. miesto - Viktória Nyitraiová, 3. miesto - Emily Žigová.

       Hod vortexom chlapci: 1. miesto - Matej Ščevík, 2. miesto - Alan Marušiak, 3. miesto - Samuel Hodorovič.

       Dievčatá: 1. miesto - Emily Žigová, 2. miesto - Katarína Hacajová, 3. miesto - Natália Bírešová.

                                                                                                            Mgr. Erik Juríček

     • Výlet do Nitry
      • Výlet do Nitry

      •                                                 

            Koniec školského roka je tradične čas výletov.
       Pre žiakov 4.A, 4.B, 4.C a 2.C triedy bol 21. jún netradičným dňom. Spoločne sme sa vybrali do piateho najväčšieho mesta Slovenska  s bohatou históriou, do Nitry. Cesta autobusom netrvala dlho.

       Na Svätoplukovom námestí nás  už čakal vyhliadkový vláčik, z ktorého sme si prezreli ulice mesta s historickými budovami. Ďalším cieľom nášho výletu bol hrad. Ponúkol sa nám krásny výhľad na vrch Zobor, Drážovský kostolík a samotné mesto.

       Deti si mali možnosť v  malom obchodíku kúpiť suveníry a tak niekoho potešiť, alebo po čase si pripomenúť príjemné chvíle na školskom výlete.

            Radosť z výletu a pekných zážitkov nám nepokazilo ani pár kvapiek dažďa.

        

                                                                                                                           Mgr.Iveta Urbanová

     • Pasovanie prvákov
      • Pasovanie prvákov

      • Dnešný deň bol pre našich prvákov opäť výnimočný. Pri príležitosti úspešného ukončenia 1.ročníka sme ich totiž pasovali za čitateľov.

       Čakalo ich množstvo úloh. Každá skupina prváčikov dostala obrovský biely papier a jednu rozprávku, ku ktorej boli pridelené rôzne úlohy: vymaľovať hlavnú postavičku, poskladať názov a hlavné posolstvo rozprávky z jednotlivých slov, všetko to nalepiť na papier a potom prečítať úryvok z rozprávky. Nakoniec si každá skupina kreslením obrázkov dotvorila svoju rozprávku podľa vlastnej fantázie. Výsledkom bolo šesť krásnych plagátov – prezentácií o rozprávkach.

       Všetci prváci podpísali sľub čitateľa, ktorým sľúbili, že budú aj naďalej čítať knihy. Každý prváčik si odniesol knihu a kopec veselých zážitkov. Dúfame, že všetci budú na túto akciu ešte dlho spomínať.

        

       Mgr. Lucia Juríková, Karin Henčeková

     • Fotovoltaika na ZŠ Jana Amosa Komenského
      • Fotovoltaika na ZŠ Jana Amosa Komenského

      •                                Fotovoltaika na ZŠ Komenského

        

        

         Naša škola sa zapojila do projektu podporeného Nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Ponits, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za poskytnuté finančné prostriedky. Projekt nám poskytol odpoveď na otázku: „Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s elektrinou doteraz dostali?“

       Žiaci 2. stupňa sa pod pedagogickým vedením aktívne zapojili do vybudovania záhradného jazierka s fontánou poháňanou solárnou energiou. Vybudovanie jazierka prebiehalo na hodinách fyziky, techniky a ekológie, čím žiaci mohli využiť získané vedomosti z daných predmetov v praxi.

       Realizácia jazierka pozostávala z dôsledného plánovania, vypracovania cenovej ponuky na jazierko, výkopové práce a osadenie jazierka, výsadba vodných rastlín a inštalácie solárnych článkov a fontánky. Naša mini solárna elektrárnička sa skladá zo solárneho panela, ktorý je tvorený solárnymi článkami, v ktorých sa slnečná energia premieňa na elektrickú energiu – respektíve na elektrické napätie. Vyrobená elektrická energia sa môže uskladňovať do akumulátora alebo priamo spotrebovať na striekanie vody z našej fontánky.

                                                                   

                                                                                               Mgr. S. Nagyová

     • Školský výlet na farme MADONAN
      • Školský výlet na farme MADONAN

      •  Všetky prvé triedy a 3.C  sa zúčastnili školského výletu v Bojničkách na farme MADONAN. Deťom sa veľmi páčilo prostredie v prírode a veľa zvierat, ktoré si mohli pohladkať a nakŕmiť pripraveným krmivom. Mali možnosť zabaviť sa na rôznych atrakciách. Mohli si zakúpiť aj malé suveníry a občestvenie. Budú mať pekné spomienky na strávené chvíle so spolužiakmi v lone prírody.

       Mgr. I. Tušková

     • Vyhodnotenie súťaže "Matematický klokan 2023"
      • Vyhodnotenie súťaže "Matematický klokan 2023"

      •  

       Do najväčšej medzinárodnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl „Matematický klokan“ sa zapojili i žiaci našej školy: 43 žiakov z 1.stupňa a 21 žiakov z 2.stupňa. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Pred pár dňami sme sa dozvedeli výsledky súťaže.

       Diplom - úspešný riešiteľ (patrí medzi 20% úspešných riešiteľov zo Slovenska) získali:

       Filip Svátek – 2.A, Adam Tornyai – 3.A, Elisa Lea Krišková - 4.B,

       Matej Široký – 5.A, Andrej Lacek – 6.C ,  Lukáš Kubíček – 8.C

       Všetci zapojení žiaci získali účastnícky diplom, pero s logom súťaže a úspešní riešitelia i drobný darček.

        

                                                                       Mgr. H. Čížová, Mgr. M. Klembarová, koordinátorky súťaže

     • Hodina biológie
      • Hodina biológie

      • Hodiny biológie nemusia byť iba o vysvetľovaní učiva učiteľom. Ale naša pani učiteľka sa s nami vymenila a hodiny sme viedli my piataci. Mohli sme si priniesť naše obľúbené zvieratko a prezentovať ho spolužiakom. Veď pozrite, čo sme všetko do školy priniesli: škrečky, psy, potkana, andulku, rybičky a zajace...

       dievčatá z 5.A

     • PRESPÁVAČKA V ŠKD
      • PRESPÁVAČKA V ŠKD

      •  

       16.jún bol pre deti veľmi netradičný, pretože noc strávili v ŠKD. Vo večerných hodinách sa deti I.,II., a IV. oddelenia  vrátili, aby zažili čaro zhasnutých svetiel ŠKD.  Prespávačka, ako sme ju spolu s deťmi nazvali, sa niesla v duchu zábavy, športových hier, rozhovorov, zaujímavého kvízu: ,, Zo života našej školy“, ale najmä úžasného pocitu zo spoločne strávených chvíľ. Večer nechýbala chutná večera v podobe opekačky, zeleninky a ovocia spojená s hudbou a zábavou. Po dobrej večeri, pod závojom nočnej oblohy sa deti vybrali hľadať ukrytý poklad, ktorý aj objavili. Presunuli sme sa do budovy ŠKD, deti si kamarátsky rozdelili poklad a mohol sa začať večerný film, pri ktorom sa deti postupne uložili na nočný spánok a netrpezlivo očakávali ranné prekvapenie. Tým nebola ranná rozcvička pri hudbe, ako si deti mysleli,no sladké wafle, ktoré deťom pani vychovávateľky od skorých ranných hodín pripravovali.

       Ráno sme sa všetci rozlúčili  v dobrej nálade, a budeme už len  spomínať na večer plný zážitkov.  Vaše pani vychovávateľky Andrea, Peťka a Macka.

       Vychovávateľka A.Gamanová

     • Koncoročný výlet 8.A
      • Koncoročný výlet 8.A

      •  

          Náš výlet do Jedľových Kostolian začal tým, že sme sa 14.6.2023 stretli v Malom parku okolo 8:30.

            Autobus prišiel o 9:05 a zaviezol nás až do Zlatých Moraviec, kde sme prestúpili na druhý autobus, ktorý nás zaviezol do Jedľových Kostolian. Bohužiaľ,  nezaviezol nás až do Areálu zdravia, kde sme boli ubytovaní, takže sme museli prejsť asi 1,5km pešo, ale nám to nevadilo, aspoň sme mali lepší prehľad o tom, čo nás čaká zajtra.

            Po príchode sme sa rozdelili do chatiek a vybalili sa. Keďže sme nemali obed, tak sme zjedli to, čo nám mamy nabalili.

           Potom sme mali športový program: hrali sme volejbal,  futbal na ihrisku. Večeru sme mali o 18:00 a mali sme fajnový rezeň s varenými zemiakmi.

            Po večeri sme mohli byť ešte vonku až do 21:00. Po tej 21. hodine sme mohli byť už len na svojej chatke, takže sme sa osprchovali a umyli zuby, ale mohli  sme byť ešte hore a rozprávať sa. My sme boli hore asi do polnoci a myslel som si, že sme boli hore až moc dlho, no to som ešte nevedel, že naši susedia v chatke číslo 11 boli hore do 3:00. Aspoň tak hovorili.  Bol to pekný deň a veľmi som si ho užil, ale druhý deň bol ešte lepší.

            Na druhý deň sme vstali okolo 7:30 a o 8:30 sme mali raňajky. Na raňajky sme mali mňamkové párky s kečupom alebo horčicou.

            Po raňajkách sme mali chvíľku voľný čas a o 9:30 sme vyrazili na túru na Živánsku vežu. Trasa približne 4km tam a 4km naspäť.  Cesta tam bola zaujímavá, zo začiatku to bolo celkom v pohode, ale potom sme vošli do lesa. Ani to by nebolo až také zlé,

       ale bolo tam veľa blata a tí neopatrnejší zmerali aj jeho hĺbku teniskami. Keď sme sa už dostali von z blatovej časti, tak sme narazili na potôčik. Most cezeň bol zarastený žihľavou,

       ale to nám nezabránilo prejsť cez neho. Po prekonaní tejto časti sme už neboli moc ďaleko od nášho cieľa.

            Posledný krok na našej túre bol výstup strmšieho kopčeka po užšej cestičke. Po príchode k Živánskej veži sme si dali spoločné foto a pani učiteľka nám povedala, že sa k Živánskej vežoi viaže legenda o podzemnej chodbe až na hrad Hrušov.

            Keď sme sa vracali, tak sme našťastie nešli cez ten blatový úsek, ale obišli sme ho a v obchode, ktorý bol po ceste naspäť sme dostali nanuky zadarmo. A aj sme si všeličo kúpili. Po príchode do areálu sme si išli na chvíľku oddýchnuť.

            Obed sme mali o 13:00 a bolo dobručké kura s ryžou.

            Po obede sme mali voľný športový program, väčšinu sme sa hrali na ihrisku, alebo sme oddychovali po túre.  O 14:00 sme sa mohli ísť kúpať do bazéna, ale voda bola dosť studená, tak sme tam dlho nevydržali. Zase sme mali večeru o 18:00 a boli  francúzske zemiačky.

            Večer prebiehal podobne ako včera, takže o 21:00 na svojej chatke, okúpať sa a umyť si zuby, ale dnes sme išli spať skôr, lebo sme boli unavený z tej túry.

           Na tretí deň sme zase vstali o 7:30  a  na raňajky sme mali obložené chlebíčky. Po raňajkách sme mali chvíľku voľný čas.

            Asi okolo 10:00 sme vyrazili na ďalšiu túru na rozhľadňu na Drieňovej. Cesta mala približne 1.7 km. Cesta bola celkom v pohode, zväčša do kopca, ale konečný úsek bol už dosť strmý. Výhľady z veže však stáli zato. Keď sme sa vrátili z túry, mali sme zase chvíľku oddych. Na obed sme mali zeleninovú polievočku a mäso na šťave s knedľou.

            Po obede sme sa pobalili a mali sme oddychový čas. Tak sme si ešte zahrali volejbal. Asi hodinku pred tým, ako prišiel po nás autobus, sme zošli dolu do dedinky a zase sme sa zastavili v obchode si niečo kúpiť.

       Autobus prišiel okolo 17:00  a čakala nás už iba pokojná cesta domov. Vrátili sme sa unavení, ale spokojní.

           Tento výlet som si veľmi užil a veľa som sa nasmial.  Som rád, že môžeme chodiť na takéto výlety. Celkové hodnotenie10 bodov z 10. 😊

        

       Matej Vereš

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie