• Aktuality

     • Rezervujte si čas v kalendári 😉
      • Rezervujte si čas v kalendári 😉

      • Máte doma budúceho prváka? Chodí Vaše dieťa na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi alebo ste absolventom najstaršej školy v meste?

       V roku 2023 oslavuje naša škola 60. výročie založenia, a preto pre Vás pripravujeme NETRADIČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.  V piatok 21. apríla 2023 (týždeň pred oficiálnym zápisom budúcich prvákov) od 14.00 h Vás pozývame do priestorov školy. Prostredníctvom rôznych aktivít budete mať možnosť spoznať školu,  zaspomínať si na časy v školských laviciach, zažiť zážitkové vzdelávanie, dozvedieť sa viac o smerovaní školy, zasúťažiť si či prezrieť pripravené výstavy.

       Na stretnutie sa tešia žiaci a zamestnanci školy.                   

     • Aj Vaše 2% môžu pomôcť
      • Aj Vaše 2% môžu pomôcť

      • Vážení rodičia a priatelia školy!

       Zákon o dani z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Rodičovské združenie AMOSKO. Opätovne Vás prosíme o Vaše 2% z daní. Uvedomujeme si, že rozhodnúť kto  potrebuje a najmä efektívne využije Vaše finančné prostriedky nie je ľahké. Rodičovské združenie AMOSKO dlhodobo spolupracuje a podporuje našu školu.  2 % venované OZ Rodičovskému združeniu AMOSKO sú investíciou do skvalitňovaniavýchovno-vzdelávacieho procesu (kúpou rôznych pomôcok, podporou aktivít) či do obnovy výpočtovej techniky.

       Ak využijete možnosť rozhodnúť o Vašich 2% a rozhodnete sa pomôcť pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole postupujte nasledovne:

       1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkovna daň z príjmova o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
       2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodnéčíslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Tlačivo si môžete stiahnuť na školskej  stránke  TU alebovy zdvihnúť na recepcii školy (budova A). 
       3. Obidve tlačivá (potvrdenie o zaplatení dane + vyhlásenie ) pošlite/doručte, najneskôr do 30. apríla 2023 daňovému úradu v mieste vášho bydliska alebo odovzdajte v škole (odovzdajte na recepcii školy či triednej učiteľke v zalepenej obálke).

       Vopred ĎAKUJEME za podporu Rodičovského združenia AMOSKO, podporuškoly, podporu detí.

     • Droga ti povie, čo ti ponúka, no závislosť mlčí o tom, čo ti zoberie
      • Droga ti povie, čo ti ponúka, no závislosť mlčí o tom, čo ti zoberie

      • Pre žiakov 6., 7. a 8. ročníka sme pripravili preventívnu besedu pod vedením psychologičky z praxe Mgr. Alice Mereshan. Žiaci zažili atraktívnu hodinu zloženú z aktivít, ktoré boli inšpirované skúsenosťami z praxe pri liečbe drogovo závislých ľudí. Zamerali sme sa na to, ako žiakom pomôcť povedať droge NIE aj v prípadoch, kedy sa im bude zdať táto návyková látka ako jediná možnosť riešenia ich problémov alebo ako len zdroj zábavy . Samozrejmosťou boli ich zvedavé otázky na túto tému. Zarezonovala v nich aj prerozprávaná skúsenosť človeka, ktorý bol drogovo závislý. „Drogy ťa zoberú do pekla prezlečeného za nebo.“ Donald Lyn Frost Mgr. L. Vargová Droppová

     • Drotárstvo medzi nami
      • Drotárstvo medzi nami

      •  Kedysi bežné poctivé podomové remeslo našich predkov...korene siahajú až do 17. storočia. Prví drotári začínali s opravou rôznych nádob a džbánov. Postupne opletali iné, nové nádoby, s účelom predchádzať ich poškodeniu. Časom sa prepracovali až k výrobe úžitkových predmetov: vyrábali pasce na myši či klietky pre zvieratá, praktické veci do domácnosti ako stojan na sviečky, kuchynský riad a rôzne plechové nádoby. Funkčné figuríny z drôtu uľahčovali prácu krajčírom. Drôtené košíky na kvety potešili srdiečko nejednej ženičky. Povinnou výbavou každého drotára boli najskôr kliešte a drôt. Postupne sa paleta pomôcok rozšírila: nožnice, dierovač a dláto, husie brko, pribudla dokonca spájkovačka. Každodenným chlebíčkom drotárov bolo vandrovanie za prácou z miesta na miesto. Drotári si získali povesť šikovných, no chudobných putovníkov - vandrovníkov. Svoju drotársku dielňu si niesli priamo na svojom chrbte. Nocovali v skromných priestoroch v šope alebo v maštali. Mnohí z nich priamo pod holým nebom. Na jednom mieste zotrvali dovtedy, kým bolo čo opravovať a komu predávať. Často pochádzali z tých najchudobnejších oblastí našej vlasti, a preto putovali do ďalekých miest až za hranice dnešného Slovenska. Pochodili Poľsko, Moravu aj Čechy, tiež vzdialené oblasti ako Balkán, Litvu či Moskvu. Rokmi sa mnoho drotárov dostalo na miesta, o ktorých našinec tej doby mohol len snívať. Koncom 19. storočia mohol slovenský drotár navštíviť všetky kontinenty! Vďaka rozvoju v doprave mohli poctivé drotárske umenie obdivovať ľudia v Indii, Austrálii, aj Číne. Drotárstvo sa dostalo do Afriky, juhoamerických krajín a USA. Mnohí z drotárov sa vracali po dlhom vandrovaní k svojim rodinám domov na Slovensko. Iní sa úspešne uchytili vo svete. Niet divu, že v roku 2019 bolo drotárstvo a jeho tradícia zapísané na reprezentatívny Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Svoje drotárske prvotinky si na hodinách techniky vyskúšali vlastnoručne vyrobiť aj naši šikovní žiaci z 5.A triedy

       Mgr. Z.Grycová

     • Najlepší chemik našej školy!
      • Najlepší chemik našej školy!

      •  

       Chémia je veda náročná, ale aj zábavná. Naši mladí chemici - žiaci 9. ročníka si v školskom kole zmerali svoje sily a vedomosti. Pravidelne sa pripravovali v škole, doma aj online s pani profesorkou Juditou Dömötörovou  zo Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave. Popritom aktívne pracovali na bežných hodinách chémie. Školského kola sa zúčastnili Luisa Havettová, Terezka Melišková, Viktória Nyitraiová, Janko Forro a Matúš Motyčák

       Najlepším chemikom našej školy  a úspešným riešiteľom školského kola CHO sa stal žiak 9. A triedy Matúš Motyčák. Víťazovi gratulujeme a prajeme ďalšie  chemické aj iné školské úspechy.

       Mgr. Z. Krajčovičová

     • Vlastivedné múzeum v Galante
      • Vlastivedné múzeum v Galante

      •  

       Históriu svojho blízkeho okolia by mal poznať každý. Preto sa dňa 10.3.2023, žiaci 3. ročníka našej školy, vybrali do Vlastivedného múzea v Galante, aby sa dozvedeli niečo zaujímavé o našom regióne. V expozícii Mestská bytová kultúra videli dve kolekcie historického nábytku vyššej spoločenskej vrstvy, z ktorých tá žltá pochádza z kaštieľa v Seredi. V expozícii Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu si prezreli významné pamiatky z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby. Obdivovali krásne zariadenie lekárne, ktorá pochádza z roku 1909. Prezreli si expozíciu o histórii mlynárskeho remesla. Vodné toky Váh a Malý Dunaj vytvárali vhodné podmienky na rozvoj mlynárstva. Hlavne to boli vodné mlyny a lodné mlyny, ktorých strediskom bolo aj naše mesto Sereď. V oblasti obce Gáň sa našli pri archeologickom výskume nálezy, ktoré svedčia o tom, že náš región bol osídlený už v dobe bronzovej. Budova múzea bola postavená v roku 1905 ako banka. Zachoval sa tu trezor, v ktorom sa teraz nachádza nález 517 zlatých a strieborných mincí z obdobia vlády Františka Jozefa I. Zaujímavé je, že sa našiel v roku 1975 pri stavbe sídliska v Seredi. Mince boli ukryté v mliečniku. Tento nález sa zaradil medzi najväčšie nálezy z doby korunovej meny. Na záver si prezreli rozsiahlu zbierku nočných motýľov v expozícii Čo sa skrýva v tme. Zbierka obsahovala

       13 000 exemplárov a viac ako 1200 druhov rôznych motýľov. Celá prehliadka bola sprevádzaná fundovaným, zaujímavým a veku primeraným výkladom pracovníčok múzea. Žiaci odchádzali spokojní a plní nových poznatkov.

        

       Mgr. Zuzana Kuciaková

     • Motivácia k triedeniu odpadu cestou umenia
      • Motivácia k triedeniu odpadu cestou umenia

      •  

       Aj deviatačky zo ZŠ Jana Amosa Komenského sa zapojili do projektu skrášlenia kontajnerových stojísk edukatívnym a estetickým spôsobom.

        

       Naše kreatívne spolužiačky Natália Vohláriková a Zuzana Helienková s nadšením pracovali na pestrofarebnom plagáte s tematikou životného prostredia. Znázornili osobu, ktorá túži zmeniť krajinu zničenú odpadmi a žiť v zdravom životnom prostredí. Toto dielo si našlo miesto na odpadovom stojisku na Námestí slobody, kde skrášľuje nielen  samotné stojisko, ale aj okolité prostredie.

        

       V piatok, 10.3.2023,  sa naša trieda bola na toto dielo pozrieť. Pevne veríme, že aj týmto spôsobom ľudí motivujeme k triedeniu odpadu, a tak sa splní myšlienka projektu “nech umenie a krása prekryjú odpady”.

        

       Denis Majko, Laura Šušelová, ZŠ J. A. Komenského, Sereď

     • Plavecký výcvik
      • Plavecký výcvik

      •  

       Každý utorok od 22. novembra 2022 do 7. marca 2023 žiaci 2.C a 3.A triedy absolvovali základný plavecký kurz. Konal sa v priestoroch plavárne na ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi pod vedením inštruktorov plávania:  Mgr. E. Juríček, Mgr. Ľ. Holičková, Mgr. Z. Kuciaková a Mgr. A. Pauerová.

       Spolu absolvovali 20 hodín výcviku. Pred samotnou výukou v bazéne deti absolvovali teoretickú inštruktáž o dýchaní vo vode, splývaní a o rôznych technikách plávania.

       Niektorí boli v bazéne po prvýkrát. Plaveckú zdatnosť si zlepšovali každý vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode. Žiaci boli disciplinovaní a snaživí. Na záver zvládli preplávať  osvojenými  plaveckými štýlmi  ( prsia a kraul) určitú vzdialenosť . Po absolvovaní  získal každý žiak za odmenu   "mokré vysvedčenie" s pochvalou. Veríme, že deti tento šport zaujal a budú sa mu venovať aj vo svojom voľnom čase.

       Mgr. Ľubica Holičková

     • ŠKD
      • ŠKD

      •  

       Tento týždeň  bol v školskom klube opäť plný tvorenia, zdobenia a radosti. Veď bol predsa veľký sviatok všetkých žien. Na MDŽ si deti pripravili milé prekvapenia. Hlavnú úlohu zohrali kvety. Niektoré boli kúpené, iné nazbierané, ďalšie vlastnoručne vyrobené. Veď ako sa hovorí: „Fantázii sa medze nekladú“.

       Keďže nám počasie prialo deti sa stihli sa aj dosýta vybehať a pohrať  na školskom dvore.   M.Fabová

     • Vážení rodičia, vyskúšajte si byť učiteľom
      • Vážení rodičia, vyskúšajte si byť učiteľom

      • Vážení rodičia.

       Učiteľské povolanie je jedným z najstarších a najvýznamnejších. Úlohou učiteľa je pripraviť dieťa na život. Vyžaduje si to obrovské úsilie, vedomosti, zručnosti, skúsenosti. Zároveň je táto práca  obohacujúca, náročná a aj krásna.

       28. marca na Deň učiteľov by sme Vás radi privítali v škole a umožnili Vám vyskúšať si byť učiteľom v našej škole.

       Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, kde vyjadríte či máte / nemáte záujem vyskúšať si rolu učiteľa. Ak áno, vyberte si z rozvrhu svojho dieťaťa vyučovaciu hodinu, ktorú by ste chceli odučiť. Triedne učiteľky  Vás budú o organizácii dňa informovať.

       Tešíme sa na Vás.

     • Čaro Slova, naši najmenší a najkrajší recitátori
      • Čaro Slova, naši najmenší a najkrajší recitátori

      •  

       7.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže „Čaro Slova“.

       Žiaci z 1. stupňa súťažili v prednese poézie a prózy. Čaro Slova je recitačná súťaž na oslavu ľúbozvučnej slovenčiny. Vznikla na počesť slovenského spisovateľa P. O. Hviezdoslava, ktorý sa  vo svojich dielach vyjadroval  krásnym  slovenským materinským jazykom. Táto súťaž vznikla najmä preto, aby sa formoval recitačný prejav detí a mládeže. Vedeli ste, že niektorí slovenskí herci, moderátori začínali práve v recitačných súťažiach? Možno i o našich šikovných recitátoroch budeme počuť v rôznych médiách, pretože boli veľmi šikovní vzorne pripravení, začo patrí veľká vďaka triednym učiteľom a rodičom, ktorí ich pripravovali.

       Porotu 1. kategórie recitačnej súťaže tvorili pani učiteľky z 1. stupňa a vzácny hosť, pani učiteľka Švehlová, ktorá pôsobila na našej škole veľa rokov, bola výbornou pedagogičkou, recitátorkou, s krásnym jazykovým prejavom. Ďakujeme, že prijala naše pozvanie a pomohla nám vybrať tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnej súťaži.

       Deti, boli ste veľmi šikovné, držíme vám palce aj v ďaľších recitačných súťažiach.

       Nezabudnite, čo sme vám radili:   Dôraz, tempo nádych, pauza, ČÍTANIE S POROZUMENÍM.

       Nezabudnite aj na čarovný čierny klobúk a bodkovanú mašľu.

        

       Poézia:

       1. miesto     Barbora Barienčíková zo  4.B, postupuje do okresného  kola
       2. miesto      Karin Droppová zo 4.B
       3. miesto       Elisa Lea Krišková zo 4.B

       Próza:

       1. miesto     Nikol Drgoňová zo 4.A, postupuje do okresného kola
       2. miesto      Nicolas Szabo zo 4.B
       3. miesto      Paulína Sadloňová z 2.B

       BLAHOŽELÁME A ŽELÁME VEĽA ÚSPECHOV.

       A.Pauerová, I. Tušková, K. Henčeková

      • Dajme knihám druhú šancu

      • Mesiac marec sa už tradične spája s knihou. Preto sme sa rozhodli dať druhú šancu knižkám, ktoré už nečítame a nečinne nám ležia zabudnuté a odložené na policiach či povalách. Zapoj sa a podpor aj ty školskú burzu kníh – prines knižku na výmenu (za svoju starú si budeš môcť vybrať z ponuky kníh inú) alebo si ju budeš môcť kúpiť za symbolický poplatok. Knihy môžeš priniesť od  6. marca do 22. marca na recepciu budovy A alebo B.

     • Turistika na Železnú studničku
      • Turistika na Železnú studničku

      • Turistika na Železnú studničku bola očarujúca. Videli sme obrovské plochy snežienok, bolo to úžasné. Krásna bola však aj ostatná prebúdzajúca sa príroda a jemné slnečné lúče. Pridáte sa nabudúce? 

       D. Belianska

     • Zapojme sa spolu do súťaže o hodnotné ceny z Kauflandu pre našu školu
      • Zapojme sa spolu do súťaže o hodnotné ceny z Kauflandu pre našu školu

      • Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy, zapojili sme sa do súťaže s Kauflandom a dúfame, že s vašou pomocou sa nám podarí vyhrať hodnotnú cenu pre našu školu. Pri nákupe v Kauflande nad 20  zbierajte balíčky s nálepkami, v ktorých nájdete hlasovací kód. Ten je potrebné zadať na stránke https://ekobuk.sk/sutaz/hlasovanie alebo ho stačí priniesť na recepciu školy. Čím viac hlasov pošlete, tým máme väčšiu šancu na výhru. Hlasovať môžete od 02.03.2023 do 26.04.2023. Ďakujeme!

       Viac info TU

     • ŠKD
      • ŠKD

      •  V tomto týždni sme sa zamerali na zdravú výživu. Deti mali k dispozícii množstvo kníh. Porozprávali sme si, čo je zdravá výživa a prečo je dôležité sa zdravo stravovať. Čítali si recepty, dozvedeli sa, že aj popri príprave jedál sa dá zabaviť. Nápady na prípravu zeleniny a ovocia sa len tak sypali. Hravou formou rozdeľovali obrázky zdravých a nezdravých potravín. Neoddeliteľnou súčasťou je aj stolovanie. Zopakovali si ako správne patrí príbor, skladali servítky do nových tvarov. Nemohla chýbať ani “Pyramída zdravej výživy“, a aj trošku sladkého. Aktivitami na školskom dvore to vybeháme. Ako sa hovorí , všetko s mierou. M.Beličková

     • Spomienka na Lyžiarsky výcvik
      • Spomienka na Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi sa zúčastnili lyžiarského výcviku v dvoch turnusoch. Výcvik sa uskutočnil v Čičmanoch v Penzióne u sv. Bystríka a to v termínoch od 30.1.- 3.2.2023 a 6.2.-10.2.2023. Ako prví išli na výcvik žiaci ôsmeho a deviateho ročníka a o týždeň neskôr žiaci siedmeho ročníka. Okrem lyžovania mali žiaci aj večerný program, guľovačku a návštevu miestnych múzeí, kde sa oboznámili so slovenskými zvykmi a tradíciami. Veľká vďaka patrí rade rodičov za príspevok na ceny, darčeky a odmeny. Takisto ďakujeme aj rodičom, ktorí prispeli sladkými odmenami pre deti.

       Mgr. E.Juríček

     • Čerstvé ovocie
      • Čerstvé ovocie

      •  

       Dnes ráno našich žiakov potešilo čerstvé ovocie od spoločnosti Billa, ktorá našej škole darovala ovocné balíčky. Ovocie žiakom rozdávali zástupcovia spoločnosti Billa, naša  pani riaditeľka a pán primátor mesta Sereď. Chceme sa veľmi poďakovať za tento milý dar, ktorý bol nielen chutný ale aj zdraviu prospešný. V období, kedy na nás striehnu bacily vo zvýšenej miere, si mohli naši žiaci aj takýmto spôsobom posilniť imunitu.

       Mgr. L. Vargová Droppová

  • Kontakty

   • Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi
   • 031 6270151 alebo 031 6270140
   • Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 926 01 Sereď Slovakia
   • IČO: 37836706
   • DIČ: 2021618654
   • Dohľad nad ochranou osobných údajov ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ (zo@eurotrading.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.
   • PaedDr. Paulína Krivosudská, riaditeľka školy +421 911 332 178, riaditelka@zskomsered.sk
   • Mgr. Karin Ščasná, zástupkyňa pre 1.stupeň +421 904 965 846 zastupkyna1.st@zskomsered.sk
   • Mgr. Michaela Takáčová, zástupkyňa pre 2.stupeň + 911 332 191 zastupkyna2.st@zskomsered.sk
   • Antónia Míková, vedúca školskej jedálne +421 910 332 191 veduca.kuchyne@zskomsered.sk
   • Brigita Halasi, vedúca prevádzkového úseku referentka@zskomsered.sk
   • Ing. Nóra Mihinová, vedúca ekonomického úseku ekonomka@zskomsered.sk, Mgr. Andrea Zemková, mzdová účtovníčka pam@zskomsered.sk
   • webmaster: veronika.kosova@zskomsered.sk
  • Prihlásenie